/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 2 Haziran Konst/lis Piskoposu Aziz Nikiforos

2 Haziran Konst/lis Piskoposu Aziz Nikiforos

2 Haziran Konst/lis Piskoposu Aziz Nikiforos

 

758 yılı civarında dindar bir ailenin oğlu olarak Konstantinopolis’de doğdu. Babası kutsal ikonalara saygısından vazgeçmediği için V. Konstantin’in hükümdarlığı sırasında sürgüne gönderildi. Nikiforos imparatorluk sarayında yazman olarak görev yaptı fakat sonra dünyevi işleri reddedip Konstantinopolis yakınlarındaki bir manastırda keşiş hayatı sürdü. Çok geçmeden keşişlerle dolacak bir manastır kurup yönetti, ancak kendini layık görmediği için manastıra ait hissetmedi. Ruhban olmamasına rağmen, Kutsal Kitap hakkındaki eşsiz bilgi birikiminden ötürü İmparator’un ve Patrik’in ricası üzerine Yedinci Ekümenik Konsül’e katıldı. Tanrı’nın takdiriyle, Patrik Tarasios’un ölümüyle birlikte Konstantinopolis Patriği oldu. Önce keşiş olmuş, sonra birkaç gün içinde yükselerek ruhban sınıfına dahil olmuş ve sonra 806 yılında Ayasofya’da mevki kazanmıştı. Birkaç yıl sonra İmparator Leo tahta geçti. Patrik Nikiforos adet gereği onu Ortodoks inancının emaresi olarak günah itirafını imzalamaya gönderdi. Leo taç giyme töreninden önce belgeyi imzalamayı geçiştirdi ve ardından da kendini ikona-kırıcı bir heretik olarak ifşa etti. Patrik ise onu sessizce Ortodoks inancına geri döndürmeye uğraştı fakat çabası fayda etmedi. Bu defa İmparator ondan kendi sapkın inancına boyun eğdirmeye çalıştı, Patrik ise kutsal ikonalara olan saygısını açıkça muhafaza etti. Bunun üzerine görevinden alınıp kendini bulacağı Aziz Teodor Manastırı’na sürgün edildi. Dokuz yıl patrik olarak görev yapmasının üzerine on üç yılını sürgünde geçirdikten sonra orada Tanrı’nın huzuruna kavuştu (829).

 

Kaynak: http://www.abbamoses.com/months/june.html )

 

2 Haziran Konst/lis Piskoposu Aziz Nikiforos