/ Pazarın Sesi / Matta’nın 9. Pazarı

Matta’nın 9. Pazarı

Matta’nın 9

İncil Okumaları

Pavlus’un Koritlilere 1.mektubundan alıntı

3. Bölüm

9Biz Tanrı’nın emektaşlarıyız. Sizler de Tanrı’nın tarlası, Tanrı’nın binasısınız.
10Tanrı’nın bana lütfettiği görev uyarınca bilge bir mimar gibi temel attım, başkaları da bu temelin üzerine bina ediyor. Herkes nasıl bina ettiğine dikkat etsin. 11Çünkü hiç kimse atılan temelden, yani İsa Mesih’ten başka bir temel atamaz. 12Bu temelin üzerine kimi altın, gümüş ya da değerli taşlarla, kimi de tahta, ot ya da kamışla bina edecek. 13Her birinin yaptığı iş belli olacak, yargı gününde ortaya çıkacaktır. Herkesin işi ateşle açığa vurulacak. Ateş her işin niteliğini sınayacak. 14Bir kimsenin bina ettikleri ateşe dayanırsa, o kimse ödülünü alacak. 15Yaptıkları yanarsa, zarar edecek. Kendisi kurtulacak, ama ateşin içinden geçmiş gibi olacaktır.
16Tanrı’nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı’nın Ruhunun sizde yaşadığını bilmez misiniz? 17Eğer bir kimse Tanrı’nın tapınağını yıkarsa, Tanrı da onu yıkacak. Çünkü Tanrı’nın tapınağı kutsaldır ve o tapınak sizsiniz.

Matta İncili, 14.bölüm

İsa su üstünde yürüyor

22Bundan hemen sonra İsa öğrencilerine, kayığa binip kendisinden önce karşı yakaya geçmelerini buyurdu. Bu arada kendisi halkı salıverecekti. 23Halkı salıverdikten sonra dua etmek için tek başına dağa çıktı. Akşam olurken orada yalnızdı. 24O sırada kayık kıyıdan bir hayli uzakta[dalgalarla boğuşuyordu. Çünkü rüzgâr karşı yönden esiyordu.
25Sabaha karş İsa, gölün üstünde yürüyerek onlara yaklaştı. 26Öğrenciler, O’nun gölün üstünde yürüdüğünü görünce dehşete kapıldılar. «Bu bir hayalet!» diyerek korkuyla bağrıştılar.
27Ama İsa hemen onlara seslenerek, «Cesur olun! Ben’im, korkmayın!» dedi.
28Petrus buna karşılık, «Ya Rab» dedi, «eğer sen isen, buyruk ver de su üstünde yürüyerek sana geleyim.»
29İsa, «Gel!» dedi.
Petrus da kayıktan indi, su üstünde yürüyerek İsa’ya yaklaştı.
30Ama rüzgârın ne kadar güçlü estiğini görünce korktu, batmaya başladı. «Rab, beni kurtar!» diye bağırdı.
31İsa hemen elini uzatıp onu tuttu. Ona, «Ey imanı kıt adam, neden kuşkuya düştün?» dedi.
32Onlar kayığa bindikten sonra rüzgâr dindi. 33Kayıktakiler, «Sen gerçekten Tanrı’nın Oğlusun» diyerek O’na tapındılar.
34Karşı yakaya vardıklarında Ginesar’da karaya çıktılar. 

Matta’nın 9. Pazarı