/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 3 Şubat Aziz Nikolaos Kasatkin’i anma günü

3 Şubat Aziz Nikolaos Kasatkin’i anma günü

3 Şubat Aziz Nikolaos Kasatkin’i anma günü

Ortodoksluk Uzak Doğu’da, Japonya’ da.

Samurai eğitim gördüğü gibi, usulca hareket etti o akşam, müstakbel kurbanının yanına kadar adeta süründü; karıkaranlıkta, bir gölge gibi, elinde kılıcıyla.

Rus ortodoks vaiz İoannis Dimitreviç Kasatkin, düşman askerini, mütevazı hücresinde bu şekilde görüp kalakalmıştı. Önünde bulunan kitapları bir yana bıraktı ve sakince askere baktı.

Yıl 1861’di. Hakontate bölgesinde genç İoannis ruhban olarak atandıktan ve Nikolaos ismini aldıktan sonra, Rusya Büyükelçiliğinde hizmet vermek üzere, Asya’nın o uzak şehrine yerleşmişti.

İncili yavaş yavaş duyurmaya çalışıyordu, fakat şartlar hiç uygun değildi. Japonların Tanrı anlayışları, kültürlerinden ötürü, çok değişikti. Aynı zamanda hristiyanlığı, emperyalist batının kendilerine karşı kullanılacak bir alet gibi algılıyorlardı.

Nikolaos, Japonların inceliğine, özel karakterine hayrandı ve dillerini öğrenmeye başlamıştı. Japonya’ya gittiğinde elinde Japon dilinde ne Kutsal Kitap, ne Kutsal Litürji metni ne de başka bir dini kitap vardı. Her şey sıfırdan başladı.

O gün, mütevazi odasına giren Samurai, kılıcını tehlikeli bir şekilde kaldırmış, onu vatandaşlarını kötü yola sevk etmekle suçluyordu. Aziz Nikolaos samurai ile bir anlaşma yaptı; samurainin elinden ölmeyi alçakgönüllülükle kabul edecekti, yeter ki kendisine o anda okuduklarını anlatma fırsatını versin. Samurai kılıcını yere bıraktı ve Azizin ona anlatmak istediklerini dinledi.

Sonuç olarak müstakbel cellat, hiristiyanlık hakkında eğitim gördü ve daha sonra vaftiz oldu. Bir kaç sene aradan geçti, samurai Takume Savampe peder Pavlos oldu, ilk Japon Ortodoks rahip oydu! Kısa zamanda seçkin samurai ve kültürlü kişiler ortodoks hristiyanlığı kabul ettiler. Kötü şartlara rağmen Japonya’da ortodoks kilise gelişmeye devam etti.

Bugün Japon ortodoksların sayısı 30 binin üstünde.

Japon Ortodoks kilisesi özerk ve başında Tokyo ve bütün Japonya’nın mitropoliti Daniil var.

Japonları aydınlatan Az. Nikolaos Kasatkin’i anma günü 3 Şubat’tır.

3 Şubat Aziz Nikolaos Kasatkin’i anma günü