/ Pazarın Sesi / Tanrının sevgisi

Tanrının sevgisi

Yeni Ahit, İsa’nın bütün işlerini, öğretilerini, eylemlerini, mucizelerini ve öğütlerini, hepsini tek bir anlamda özetler: sevgi anlamında. Sevgi aracılığıyla O’nun tarihsel süreç içindeki ve dünya yaşamı üzerindeki derin toplumsal ve ruhsal tesirini açıkça belirtir. Felçli adamın şifasının mucizesi de bize bunu kanıtlar. Buna paralel olarak Paskalya Orucunun İkinci Pazar gününde okunan İncil pasajında İsa Mesih’in tanrılığı açıkça görünür. O, sadece bedensel sağlığı değil, felçliye günahların bağışlanmasını da sunar. Felçli birey şifa bulmak istiyor ve İsa ona günahlarının bağışını sunuyor.

İnsan özgürlüğünün sınırlarının aşılması

Günah, sadece Tanrı’nın merhametiyle köprülenen özgürlüğümüzün suistimal edilmesi ya da sınırlarının aşılması durumunda Tanrı ile insan arasında bir uçurum oluşturmasıdır. Günah, Tanrı’nın sevgisinden sapmamızdır. Günahın ve sonuçlarının affedilmesi ise Tanrı’nın sevgisinin yeniden içimizde işlemesidir.

Kilisede sürekli Tanrı’nın merhametini arar, “Ya Rab merhamet et” deriz. İnsanın trajedisi ruhsal engelini tanımadığı, günahkarlığını özünde değil, sonuçlarında (kötü eylemlerinde) kabul ettiği ve bencilliğine dayanarak skandal yaratan hareketlerde bulunduğu gerçeğindedir, ancak bu hareketler insanın kalbinden Kutsal Ruh’u uzaklaştırır.

Bu çıkmaz durumlarda şunu bilmeliyiz: a) Kendi bencilliklerimizle Kutsal Ruh’un faaliyetlerini engellesek de, evet, O geri çekilir, ancak bizden uzaklaşmaz, b) Kutsal Ruh, sevgi ve sabırla uygun zamanı bekler, hatta bizi hazırlar, böylece her birimiz kalbimizde huzur bulabilir ve o içimizde yer edinebilir, c) Kutsal Ruh, kalbimizin isteğine hemen cevap verir, gelir ve Rab’bin mutlu yüzünü açığa çıkarır, bundan dolayı da her türlü lekeden bizi temizler.

Günahların bağışlanması

Günahların bağışlanması Kilise’de Sakramentler aracılığıyla sunulur. “Oğlum, cesur ol, günahların bağışlandı” (Matta 9:2) diyen Rab’bin kurtuluşu vaad eden sesini, alçakgönüllülük ve pişmanlıkla arayan ve Kutsal İtiraf Sakramenti’ne yaklaşan bizler de duyarız. Günah ruhsal bir ölümse, tövbe ve günahların bağışlanması yaşam ve diriliştir. Günah insanı esir alır ve aklını karartırsa, günahların bağışlanması bizi insanlar haline getiren bir gerçektir, çünkü insan, Kutsal Üçlü Tanrı’nın Kişiliğiyle bağlandığında ancak insandır.

Bu nedenle, imanla ve onunla birlikte diğer tüm İncil disiplinleriyle, sevgi, dua, oruç, alçakgönüllülük, tanrı saygısı, sağduyu, yumuşaklık ve özdenetimle değişime uğrayalım. Bu şekilde “Tanrı’nın içimizde büyümesini” Tanrısal Lütuf aracılığıyla Azizlerin makamına layık olana kadar sürekli büyüteceğiz.

 

  1. F. A. Foni Kiriou (Rab’bin Sesi) 13 nolu broşürden alıntılanarak tercüme edilmiştir. 31 Mart 2024

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanrının sevgisi