/ Manevi yaşam / Paskalya’dan sonra 4.Çarşamba – Yarı Paskalya

Paskalya’dan sonra 4.Çarşamba – Yarı Paskalya

Paskalya’dan sonra 4.Çarşamba – Yarı Paskalya

Kurtarıcımız, felçli birini mucizevi bir şekilde iyileştirdikten sonra, Yahudiler, özellikle Ferisililer ve din bilginleri (kahinleri), gıptayla (kıskançlıkla)  yaklaştılar. Şabat gününde felçliyi iyileştirdiği gerekçesini kullanarak, bu günde çalışması nedeniyle, onu cezalandırmak ve öldürmek için aramaya başladılar.

İsa, daha sonra Celile için yola çıktı. Tapınak bayramının yaklaşık ortasında, tekrar tapınağa döndü ve öğretmeye devam etti.Yahudiler, bu bilgece sözlere hayret ederek, hiç eğitim almamış bir kişi bu sözleri nasıl bildiğini (açıkladığını) kendi kendilerine sordular.

Fakat, İsa Mesih,  ilk önce onların inançsızlığını ve yasa tanımazlığını kınadı ve sonra, şabat gününde bir felçliyi iyileştirdiği için,  yasadan nefret eden biri olarak, sözüm ona (güya) onu adeletsizce öldürmek için arayanların yasasını onlara kanıtladı. Bununla birlikte, Tapınak bayramının ortasında İsa Mesih tarafından konuşulanlar, hemen geçen Kötürümcül pazarı ile ilgili olması nedeniyle, ve Paskalya ve Pentekot arasındaki elli günün yarısına varmamız nedeniyle, kilise, iki büyük bayramın arasında bir bağ kurarak,ikisini bir olarak, bu münasebetle birleştirerek  mevcut bayramı kararlaştırdı.

Bu nedenle Yarı-Pentekot olarak adlandırılan bugünün bayramı ve yarım-bayram da incil okumaları- Tapınak bayramını da ilişkilendirir – kullanılır.

Yahudilerin üç büyük bayramının olduğunu açıklamak gerekir : Fısıh, Pentekot ve Tapınak bayramı.Fısıh bayramı, Yahudi takviminin ilk ayında,kabaca bizim mart ayına karşılık gelen, nisan ayının 15.de  kutlanır. Bu bayram, Yahudilerin akşam yemeğinde kuzu eti yemesinin ve evlerinin kapısına kanının sürülmesinin  zorunlu kılındığı bu günde,kutlanır.Ardından, Mısırlıların ellerinde ölen ve kölelikten kaçanlar, vaad edilen topraklara gelmek için, Kızıl denizi geçtiler. Yedi gün boyunca mayasız ekmek yedikleri için,Mayasız ekmek bayramı olarak söylenir.

Pentekot, Fısıh bayramından 50 gün sonra kutlanır, zira, herşeyden önce, Yahudiler,Mısır’ı terkettikten sonra Sina dağına ulaştılar ve Tanrı’dan orada yasayı aldılar; İkinci olarak, çölde 40 yıl man (ruhani gıda) ile beslendikten sonra, ekmeği yedikleri, vaad edilen topraklara girişin anısına kutlanır.

Bu nedenle; bu günde, yeni buğday ile hazırlanmış kutsanmış ekmeği Tanrı’ya sundular.Son olarak, 7.ayın, kabaca bizim takvimimizde Eylül ayına denk gelen,  15’inden 22.sine kadar Tapınaklar bayramını kutladılar.

Bu süre boyunca, çadırlarda yaşayarak (Ex. 12:10-20; Lev. 23)., çölde geçirdikleri 40 yılın anısına,dallardan yapılan kulübelerde (çadırlarda) yaşarlar.

4.tonun plagal’inda Yarı-Pentekot Apolyktion

Bayramda yarı-yol, akan iman suyu ile benim susuz ruhumu ile ferahlatın (tazeleyin, güçlendirin).herşeye yalvardığı için,Ey Kurtarıcı, onun susuzluğunu gidermesine müsaade et.

Siz, ey Tanrımız İsa Mesih, hayatın kaynağı, size övgüler olsun.

Paskalya’dan sonra 4.Çarşamba – Yarı Paskalya