/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 29 Ağustos Şerefli Öncü Peygamber, Vaftizci Yahya’nın Başının Kesilmesi

29 Ağustos Şerefli Öncü Peygamber, Vaftizci Yahya’nın Başının Kesilmesi

29 Ağustos   Şerefli Öncü Peygamber, Vaftizci Yahya’nın Başının Kesilmesi

                              

Hirodes’in kendisi, kardeşi Filipus’un karısı Hirodiya’nın yüzünden adam gönderip Yahya’yı tutuklatmış, zindana attırıp zincire vurdurmuştu. Çünkü Hirodes bu kadınla evlenince Yahya ona, «Kardeşinin karısıyla evlenmen Kutsal Yasa’ya aykırıdır» demişti. Hirodiya bu yüzden Yahya’ya kin bağlamıştı; onu öldürtmek istiyor, ama başaramıyordu. Çünkü Yahya’nın doğru ve kutsal bir adam olduğunu bilen Hirodes ondan korkuyor ve onu koruyordu. Yahya’yı dinlediği zaman büyük bir şaşkınlık içinde kalıyor, yine de onu dinlemekten zevk alıyordu.
Ne var ki, Hirodes’in kendi doğum gününde saray büyükleri, komutanlar ve Celile’nin ileri gelenleri için verdiği şölende beklenen fırsat doğdu. Hirodiya’nın kızı içeri girip dans etti. Bu, Hirodes’le konuklarının hoşuna gitti. Kral genç kıza, «Dile benden, ne dilersen veririm» dedi. Ant içerek, «Benden ne dilersen, krallığımın yarısı da olsa, veririm» dedi. Kız dışarı çıkıp annesine, «Ne isteyeyim?» diye sordu. «Vaftizci Yahya’nın başını iste» dedi annesi. Kız derhal koşup kralın yanına girdi, «Vaftizci Yahya’nın başını bir tepsi üzerinde hemen bana vermeni istiyorum» diyerek dileğini açıkladı. Kral buna çok üzüldüyse de, konuklarının önünde içtiği anttan ötürü kızı reddetmek istemedi. Derhal bir cellat gönderip Yahya’nın başını getirmesini buyurdu. Cellat zindana giderek Yahya’nın başını kesti. Kesik başı bir tepsi üzerinde getirip genç kıza verdi, kız da annesine götürdü. Yahya’nın öğrencileri bunu duyunca gelip cesedi aldılar ve mezara koydular.

 

 Bugün haftanın hangi gününe düşerse düşsün katı oruç olarak muhafaza edilir. Aziz Öncü’nün başı Herod’a bir tabak içinde getirildiğinden dolayı, bugün tabak ya da tabak benzeri kaptan yemek yememek dindar bir gelenektir.

 

29 Ağustos   Şerefli Öncü Peygamber, Vaftizci Yahya’nın Başının Kesilmesi