/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 15 Ekim. Antakya Kilisesi’nin ihtiyarlarından kutsal şehit Lukyan

15 Ekim. Antakya Kilisesi’nin ihtiyarlarından kutsal şehit Lukyan

15 Ekim. Antakya Kilisesi’nin ihtiyarlarından kutsal şehit Lukyan    

Samosatalı dindar anne-babanın çocuğuydu. Antakya’nın dinsel eğitim okulunu açıp orada imanın Ortodoks öğretilerini öğretti ve kutsal Yazıların zor anlaşılır bölümlerini açıkladı. Eski Antlaşma’yı İbraniceden çevirdi ve metnin birinci sınıf düzeltmesini yapıp sapkınlığın her tür izini sildi. İnanlıları Mesih uğrunda cesaretlendirmek için Nikomedya’ya gitti ve Maksimus’a şikâyet edildi. Ona büyük bir cesaretle konuştu ve Hristiyanların inancını savundu. Hapse atıldı ve 311 yılında hapiste açlık ve susuzluktan öldü.

Apolytikion. Ton 4.

Senin Şehidin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadelesi sayesinde çürümezlik tacını kazandı; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok etti ve iblislerin cılız küstahlığını paramparça etti: onun dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Kontakion. Ton 2

Hepimiz pek parlak ışık saçıcı olan seni övüyoruz ey Lukyan, önce çilekeşlikte ün saldın ve sonra iman mücadelesinde parladın: hepimiz için durmadan dualarla aracılık et.

 

15 Ekim. Antakya Kilisesi’nin ihtiyarlarından kutsal şehit Lukyan