/ Kilise / Konstantinopolis ve Yeni Roma Başpiskoposu ve Ekümenik Patrik Bartholomeos’un büyük ve aziz Paskalya orucu için mesajı

Konstantinopolis ve Yeni Roma Başpiskoposu ve Ekümenik Patrik Bartholomeos’un büyük ve aziz Paskalya orucu için mesajı

Konstantinopolis ve Yeni Roma Başpiskoposu ve Ekümenik Patrik Bartholomeos’un  büyük ve aziz Paskalya orucu için mesajı

 

Rab’de kutsanmış kardeşler ve çocuklar,

Allah’ın lütfu ve insanseverliği ile bugünden yarından itibaren Büyük ve Kutsal Paskalya Orucu dönemine giriyoruz öyle ki bu dönem bizim ruhumuzun, yani insan ruhunun Rab’be yönelmesi için en iyi dönemdir.

Bu dönemde kalbimiz, Allah’ın sırrıyla birlikte hareket ediyor, ona hayran kalıyor, insanlığın kurtuluş sırrı olan bu sır mütemadiyen gün yüzüne çıkıyor. Bu yüzden, Kutsal Oruçların bize sağladığı fırsatın özel bir karakteri var: Ruhumuz, manevî paklığını ve sükûnetini tekrar buluyor. Bu ilahî teşvik ve azizlik dolu dönemde ruhumuz, geçici ve görünür olanları fark etmeye ve daha büyük ve görünmez olanlara yaklaşmaya çağrılıyor.

Net, kısa ve zeki bir yöntemle Giritli Aziz Andreas, Büyük Kanon’unda, kendi ruhuna ve aynı zamanda şimdiki hayatın zorluklarından ve ayartıcılardan yorgun düşmüş, üzülmüş her ruha hitap ediyor. Günahtan ötürü kederli olan insan ruhunun ağırlığını anlayan Aziz Andreas, acıyla şöyle haykırıyor: “Ruhum, ruhum, kalk yukarı, neden uyuyorsun?”. Bu haykırış bizleri, dünyevî hayatın sonuna karşı duyduğumuz tarif edilmez korkuya ve boşunalığın farkında olmaya yöneltiyor: “Son yaklaşıyor ruhum ve seni endişe bekliyor”. Beklemediğimiz ve ‘gece vakti gelen bir hırsız’ gibi bizi bulan hayatın sonu karşısında, Girit’in bu bilge pederi, kendini ve kesinsizliğin korkusu tarafından ele geçirilmiş her kederli ruhu çağırıyor: “Kalk öyleyse! Mesih ve Allah Olan sana üzülsün diye. O ki her yerde bulunur ve her şeyi varlığıyla doldurur.

Ortodoks Pederlerin öğretisi ve sesi önümüzde bulunan mücadele karşısında bizleri, “Kim olduğumuzun, nerede bulunduğumuzun ve nereye gittiğimizin” yani nereye yönlendiğimizin farkına varmaya çağırıyor. Hissedelim ki bu geçici hayat boştur ve “bilerek ya da bilmeyerek, sözle ya da eylemle, düşüncelerle ya da arzularla ya da tüm hislerimizle” bugüne kadar yaptığımız ve Mesih’in Lütfu’nun  yasasıyla, İncil’le uyuşmayan her şey için tövbe edelim ve manevî temizliğimizi yeniden bulalım. Yalnızca o zaman merhamet ve lütuf bulacağız ve her ruhun düşüncelerini ve arzularını derinden tanıyan Rab bizi de hesaba katacak. Amaçsızlığa ve yararsız işlere sürükleyen düşüncelerimizi görmezden gelecek.

Önümüzde bulunan mücadele Mesih tarafından, kalbimizin temizliği ve gösterdiğimiz pişmanlık esas alınarak değerlendiriliyor. Durumunun farkında olma anlamına gelen tövbe ve günah itirafı ile hayatımız taçlanıyor, günahların bağışlanması, Kutsal Ruh ile paydaşlık ve Göklerin Egemenliği hediyeleriyle. Manevî temizlik, tövbe eden kişinin öz bilinci olarak tanımlanıyor. Öz bilinç Allah’ın hediyesidir.

Rab’de kardeşler ve çocuklar,

Ortodoks Hristiyanlar olarak Büyük ve Aziz Paskalya Orucu süresince vicdanî temizlik ve manevî uyanış yaşamaya çağrılıyoruz. Ortodoksluk ve hayat tarzımız aracılığıyla sonsuzluğu bütünüyle tadabiliriz. Yani Mesih’le birlik içinde yaşamaya çağrılıyoruz. Manevî değerler geliştirerek Kilise’nin bize öğrettiği yöntemle yaşayalım. Çünkü yalnızca Mesih’te yaşam aracılığıyla vicdanımız toparlanabilir akabinde de gerçek özgürlüğün ve bizi dinlendirip kurtaracak ölçülerin mekânına ilerleyebiliriz.

Bu kutsanmış dönemin başlangıcında, Ekümenik Patrik ve  Mesih’in Aziz ve Büyük Kilisesi, dünyanın ve bedenin getirdiklerinden tesellî bulamamış, yükü ağır ve yorgun olan tüm Ortodoks Hristiyanların ruhunu ziyaret ediyor. Onlarla birlikte dua ediyor ve krallıkların Krallığı’na, teslim edilmek ve imanlılar için kendini bir kurban olarak sunmak için gelen tüm kralların Rab’bine doğru onlarla birlikte yürüyor. Tüm Ortodoks Hristiyanları, bu kutsal dönemde ve başlayan mücadelede esenlik ve kalpten tövbe ile ilerleyebilmeleri için layık kıl ya Rab! “Öyle ki cesaretle yolun sonuna varalım, lütuf ve kuvvetle Diriliş gününe ulaşalım ve sevinç içinde taçlar tutarak ilahi söyleyelim” (Theodoros beyin şiiri, Triodion).

Ana Kilise’nin imanlı, sevgili çocukları, sizleri takdis ederken, yakarışlar ve dualar aracılığıyla sizlerle bir olurken, Değerli ve hayatveren Haç’ın gücünü, Tanrıdoğuran’ın, Meleklerin ve tüm Azizlerin şefaatlerini hepiniz için diliyoruz, öyle ki hepimiz Ortodokslar olarak çağrımıza katılalım ve bir şekilde Rab’bin Dirilişi’nin yüceliğinin ve güzelliğinin tadını çıkartalım, hüküm ve şükran, saygı ve kudret, ve yücelik, şimdi her zaman ve ebedler ebedince O’na aittir. Amin.

                                                    Büyük ve Aziz Paskalya Orucu 2017
                                        Ekümenik Patrik ve hepiniz için Allah’a duacı olan
                                                                     Bartholomeos

Çeviri: Rahip Nektarios

 

Konstantinopolis ve Yeni Roma Başpiskoposu ve Ekümenik Patrik Bartholomeos’un büyük ve aziz Paskalya orucu için mesajı