/ Makaleler / İsa 25 Aralık’ta mı doğdu?

İsa 25 Aralık’ta mı doğdu?

İsa 25 Aralık’ta mı doğdu?

İsa 25 Aralık’ta mı doğdu?

Her sene 24 Aralık akşamı İsa’nın doğuşunu kutlamak için kileseler dolup taşar, imanlılar ilahi söyleyip dualar okurlar. Fakat tarihi verilere baktığımız zaman İsa 25 Aralık’ta doğmamıştır aslında. Peki o zaman neden 25 Aralık seçilmiştir? 25 Aralık, 4. yüzyılda Roma imapartorluğunun paganizmden Hristiyanlığa geçiş süreci içersinde bir kutlama tarihi olarak seçilmiştir. 25 Aralık “Sol İnvictus” yani güneşin bayramı olarak bilinen bir pagan bayramıyken, İsa’nın doğuşunu kutlamak amacıyla bu bayram tarihi “hristiyanlaştırıldı”. Burada şunu ifade etmekte fayda var: İsa’nın doğuşunun kutlanması pagan bir unsür değildir, dolaysıyla Noel ibadetlerine pagan diyemeyiz. Burada gördüğümüz şey: pagan bir bayram tarihi bir Hristiyan bayram tarihi olarak değiştirilip Hristiyan takviminde yerini bulmuş olmasıdır.

Peki acaba İsa ne zaman doğmuştur? Bunun cevabı varmıdır? Evet vardır! Ve Kutsal Kitap bu tarihin ipuçlarını bize vermektedir! İpuçlarımız Luka’dan geliyor: “Yahudiye Kralı Hirodes zamanında, Aviya bölüğünden Zekeriya adında bir kâhin vardı (…) Zekeriya, hizmet sırasının kendi bölüğünde olduğu bir gün, Tanrı’nın önünde kâhinlik görevini yerine getiriyordu (…) Bu sırada, Rab’bin bir meleği buhur sunağının sağında durup Zekeriya’ya göründü. Zekeriya onu görünce şaşırdı, korkuya kapıldı. Melek, “Korkma, Zekeriya” dedi, “Duan kabul edildi. Karın Elizabet sana bir oğul doğuracak, adını Yahya koyacaksın (…) Görev süresi bitince Zekeriya evine döndü. Bir süre sonra karısı Elizabet gebe kaldı ve beş ay evine kapandı (…) Elizabet’in hamileliğinin altıncı ayında Tanrı, Melek Cebrail’i Celile’de bulunan Nasıra adlı kente, Davut’un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi. Kızın adı Meryem’di.” (Luka 1:5,12-13, 23-24)

Kahin Zekeriya Aviya bölüğünden geliyordu, yani 8.bölük (bkz. 1.Tarihler 24:7-19). Kahinlik yılı Nisan ayıyla başlıyordu. 8 hafta sonra 8. bölük görev alırdı. Yani bu Haziran ayı demek. Görev sonrası Elizabet gebe kalır ve gebeliğin 6. ayında bu sefer Meryem hamile kalır. Normal bir gebeliğin 40 haftasını da hesaba katacak olursak bu demek ki İsa İbranilerin Tişri ayı, yani bizim bildiğimiz M.Ö. 6 senesinde Ekim aylarının başlarında doğmuştur. Bu tarih İbranilerin “Çardak Bayramı” adlandırdıklari kutlamaya denk gelmektedir. Böyle bir tarih iki önemli nedenden dolayı hayli olasıdır: (1) Çobanların koyunları gütmesi Aralık soğuklarında güç olurdu, fakat son bahar mevsiminin ortasında son derece normaldir; (2) Yuhanna 1:14’de Yuhanna tarafından kullanılan mecaz: “Söz, insan olup aramızda yaşadı.” ayetinin asıl Grekçe orijinalinde: “Söz, insan olup aramızda “ἐσκήνωσεν”; yani “çardak kurdu” olmasıdır! Yani Ekim ayında doğanlar şanşlısınız! Kim bilir? belki doğum gününüz İsa’nın doğum gününe denk geliyordur!

 

Kaynak: Kutsal Kitap ve arkeoloji

 

 

İsa 25 Aralık’ta mı doğdu?