/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 5 Kasım. Kutsal Şehitler Galakteon ve eşi Epistimi

5 Kasım. Kutsal Şehitler Galakteon ve eşi Epistimi

5 Kasım. Kutsal Şehitler Galakteon ve eşi Epistimi

 

Galaktiyon, Klitofon ve Lefkipi’nin oğluydu ve bu ikisi de başlangıçta putperestti; ancak sonraları Onufriyos isimli bir Hristiyan tarafından eğitilip gerçek inancı buldular. Episitimi de inanmayan anne-babanın çocuğuydu ve Galaktiyon ile evlenince vaftiz edildi. Dekyus yönetiminde yaklaşık 250 yılında şehit edildiler.

Apolytikion. Ton 4.

Senin Şehidin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadelesi sonucunda çürümezlik tacını kazandı; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok etti ve iblislerin cılız küstahlıklarını parçaladı: onun dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Kontakion. Ton 2.

Ey ünlü Galaktiyon ve senin kutsal eşin ve acıda ortağın, Mesih’in Şehitleri sınanmalarda görkemli bir şekilde mücadele vermiş olan sizleri dost edindi; her ikiniz de hepimiz adına tek Tanrı ve Rabbe yalvarırsınız.

 

5 Kasım. Kutsal Şehitler Galakteon ve eşi Epistimi