/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 7 Mart Kerson’un Kutsal Piskopos-Şehitleri

7 Mart Kerson’un Kutsal Piskopos-Şehitleri

7 Mart Kerson’un Kutsal Piskopos-Şehitleri

 

Vasilevs, Efraim, Evgenyos, Kapito, Etheriyos, Agathodoros ve Elpidyos (Dördüncü Yüzyıl)

 

Bu yedi kutsal Piskopos, Karadeniz’de Kerson’a İncil’i duyurmakla görevli olarak gönderilmişti ve yedisi de orada şehit olarak öldü. Yeruşalim piskoposu Hermon önce Efraim ve Vasilevs’i göndermişti. Vasilevs, Kerson prensinin oğlunu diriltti ve bunun üzerine birçokları iman edip vaftiz oldu. İnançsızlar ise onu ayaklarından bağlayıp ölünceye kadar sokaklarda sürüklediler. Efraim putlara kurban sunmayı reddedince kafası kesilerek öldürüldü. Evgenyos, Agathodoros ve Elpidyos oraya gönderilince taşlar ve değneklerle dövülerek öldürüldüler. Etheriyos, Büyük Konstantin döneminde gönderildi ve Kilise’yi özgür bir biçimde ve esenlikle yönetti ve Kerson’da bir kilise inşa etti. En son gönderilen Kapito, İncil’i vahşi İskitlere duyurdu. İskitler inanmak için Kapito’nun yanan fırına girmesini ve yanmadan çıkmasını şart koştular. Kapito bir saat boyunca alevlerin ortasında durup dua ettikten sonra zarar görmeden dışarı çıktı. Bunun üzerine İskitler iman edip vaftiz oldular. Bu mucizeye İznik Konsülünde atıfta bulunulmuştur (325). Daha sonra, inanmayan İskitler Kapiton’u yakalayıp Dinyeper Nehri’nde boğmuştur.

 

7 Mart Kerson’un Kutsal Piskopos-Şehitleri