/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 8 Aralık. Saygıdeğer babamız Patapyos

8 Aralık. Saygıdeğer babamız Patapyos

8 Aralık. Saygıdeğer babamız Patapyos

 

Mısır’daki Thebes’tendi; çölde pek çok sene çilekeş bir yaşam sürdü. Konstantinopolis’e giderek orada birçok mucize gerçekleştirip hastaları iyileştirdi. Huzur içinde öldü.

Apolytikion. Ton 8.

Tanrı’nın sureti sende bozulmadan korundu, ey Baba; çünkü çarmıhı yüklendin ve Mesih’i izledin ve geçici olduğu için bedeni hor görmeyi ve ölümsüz olan ruhu korumayı eylemlerinle bize öğrettin. Bu nedenle, ey Kutsal Patapyos, ruhun Meleklerle seviniyor.

Kontakion. Ton 3.

Ey Kutsal, inananlar senin tapınağını ruhsal bir muayene odası olarak bilip oraya aceleyle geliyor ve hastalıklarına şifa ve yaşamdaki hatalarından kurtulmayı istiyorlar; çünkü sen ihtiyacı olan herkesin koruyucusu olarak belirdin, saygıdeğer Patapyos.

 

8 Aralık. Saygıdeğer babamız Patapyos