/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 8 Nisan Azizler Havari Öğrencileri Herodion, Agabus, Rufus, Asinkritus, Flegon ve Hermas

8 Nisan Azizler Havari Öğrencileri Herodion, Agabus, Rufus, Asinkritus, Flegon ve Hermas

8 Nisan Azizler Havari Öğrencileri Herodion, Agabus, Rufus, Asinkritus, Flegon ve Hermas

                                   

Hepsi Yetmişler arasında sayılır ve isimleri Aziz Pavlus’un Mektupları’nda geçer.
Herodion, Aziz Pavlus’un akrabasıydı: “Soydaşım Herodion’a selam söyleyin…” (Romalılar 16: 11).  Müjde için çok çile çektikten sonra, Havari Pavlus ile birlikte Roma’da çalıştı ve onunla birlikte kafası kesildi. Agabus’a kehanet ruhu verildi: onun kehanetlerinden iki tanesi Elçilerin İşleri’nde önemlidir (11: 28, 21: 11)  Rufus, Thebes’in piskoposuydu. “Rab’in seçkin kulu olan Rufus’a…” (Romalılar 16: 13).  Asinkritus (Romalılar 16: 14), Asya’da Hyrcania’nın (Bugün, Türkmenistan) piskoposuydu. Flegon (Romalılar 16: 14), Trakya’da Marathon’un piskoposuydu.
Hermas(Romalılar 16: 14), Dalmatya’nın piskoposuydu.

http://www.abbamoses.com/months/april.html

8 Nisan Azizler Havari Öğrencileri Herodion, Agabus, Rufus, Asinkritus, Flegon ve Hermas