/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 12 Aralık Aziz Spiridon

12 Aralık Aziz Spiridon

12 Aralık Aziz Spiridon

Kıbrıs Adasında yaşamış ve başpiskoposluk yapmıştır. 348 yılında vefat etmiştir. Tanrι’nιn inayetiyle bir çok mucize yaratmιş hala da yaratmaktadır. Bundan dolayı kendisine Tavmatourgos (mucizleryaratan kişi) lakabı verilmiştir. Evli ve bir kız çocuğu babasıydι. 325 Yılında İznik’e vuku bulan 1.Ekümenik Konsil’de önemli katkılarda bulunmuştur. Hatta bir mucize vasιtasιyla Üçlü Teslis’i izah etmiştir. Mezardaki ölü kızıyla konuşması, bir yılanı altına çevirmesi, namını duyan anadoluda yaşamış bir kör tüccarι iyileştirmesi önemli mucizelerindendir. Azizin Kutsal naaşı 7.yy’ın ortalarında Kıbrıs’tan alınıp, İstanbul’a nakledilmiştir. İstanbul’un Fethi’nden 1 ay öncede Georgios adlı bir rahip tarafından önce Pire Limanı’na daha sonra da Yunanistan’daki Korfu Adası’na götürülmüştür. (1460). Kutsal naaş halen Korfu (Kerkira) adasında, azize adanmιş bir kilisede bulunmaktadır. Kilise halkın ziyaretine açıktır ve mucizeler halen devam etmektedir.

12 Aralık Aziz Spiridon