/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 19 Ağustos Kilikya’dan Şehit Andreas Stratilatis ve Onun Beraberindeki 2593 Askeri

19 Ağustos Kilikya’dan Şehit Andreas Stratilatis ve Onun Beraberindeki 2593 Askeri

19 Ağustos   Kilikya’dan Şehit Andreas Stratilatis ve Onun Beraberindeki 2593 Askeri

 

“O İmparator Maksimian döneminde bir saray çalışanı, yüksek rütbeli subaydı. Aslen Suriyeliydi ve kendi memleketinde hizmet etti. İranlılar, Roma imparatorluk ordusuna saldırdığında, Andreas savaşı yönetmekle görevlendirildi ve bu savaş sonrasında Stratilatis (Kumandan) ünvanını aldı. Gizli bir Hıristiyan’dı,  henüz vaftizi olmadığı için kendisini Allah’a emanet etti ve savaşa gitti. Savaştan önce askerlerine, eğer bir ve gerçek Allah’ın, Mesih Rab’in yardımına başvururlarsa düşmanlarının onların önünde toz gibi dağılacağını söyledi. Tüm askerler Andreas ve onun inancı dolayısıyla teşvik oldular ve Mesih’ten yardım yakarıp hücum ettiler. İran ordusu bütünüyle geri püskürtüldü. Muzaffer Andreas Antakya’ya döndüğünde bazı kıskanç adamlar onun Hıristiyan olduğunu açığa vurdular ve bunu öğrenen vali de onu mahkemeye çağırttı. Andreas da Mesih’teki kararlı imanını açıkça ikrar etti. Sert işkenceden sonra vali Andreas’ı hapse attırdı ve Roma’daki İmparator’a yazdı. Andreas’ın insanlar arasındaki ve ordu içindeki yerini bilen İmparator, valiye Andreas’ı özgür bırakmasını fakat başka bir bahane (inancı için değil) bulup öyle öldürtmesini emretti. Ancak Andreas vahiy yoluyla bu emirden haberdar oldu ve imanlı askerlerini (Toplam 2593 kişi) de alıp Kilikya’daki Tarsus’a gitti, burada Mitropolit Petros tarafından hepsi vaftiz edildi. İmparatorluk güçleri de burada onlara saldırdı, onlar da Tavros adlı Ermeni dağının iç kısımlarına çekildiler. Orada bir dağ geçidindeyken dua sırasında Roma ordusu gelip onları yakaladı ve hepsinin başlarını kesti. Hiçbiri inancını inkâr etmedi ve Mesih için şahadetle ölmeye kararlıydılar. Şehitlerin kanlarının bir dere gibi aktığı noktada daha sonra şifa veren bir su kaynağı çıktı, her hastalığı iyileştiriyordu. Piskopos Petros, cemaatiyle birlikte gizlice geldi ve şehitlere bu bölgede cenaze düzenledi. Hepsi üçüncü yüzyılın sonlarında şerefle acı çekti ve Allah’ımız Mesih’in Krallığına girip sonsuzluk çelengiyle taçlandırıldılar.” (Prologue) (~289)

                                     Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

 

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/august.html

 

19 Ağustos   Kilikya’dan Şehit Andreas Stratilatis ve Onun Beraberindeki 2593 Askeri