/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 18 Ocak. Kutsallar arasındaki Babalarımız, İskenderiye Başpiskoposları Athanasiyus ve Kiril

18 Ocak. Kutsallar arasındaki Babalarımız, İskenderiye Başpiskoposları Athanasiyus ve Kiril

 

18 Ocak. Kutsallar arasındaki Babalarımız, İskenderiye Başpiskoposları Athanasiyus ve Kiril

18 Ocak. Kutsallar arasındaki Babalarımız, İskenderiye Başpiskoposları Athanasiyus ve Kiril

Mesih’in Kilisesinin bu iki zafercisi ve gerçeğin iki bilge Öğretmeni, İskenderiye doğumluydu. Bazılarının iddia ettiği gibi, Athanasiyus 296 yılında doğdu. Henüz bir diyakozken 325 yılında Aryus’a karşı İznik’te toplanmış Birinci Ekümenik Konsül’de mevcut olan 318 kutsal Babadan biriydi. Bu Konsülde gayreti ve Özdeşlik öğretisi sayesinde ünlendi. 326 yılında İskenderiye piskoposu İskender’in ardılı oldu; ancak Aryus’un fikirlerinin değişkenliğini ve yanlış öğreti hastalığının hala onun kalbinde saklandığını bilerek ona komünyon vermeyi reddetti. O andan itibaren sapkın din adamının taraftarlarınca ona karşı suçlama ve saldırılar başladı. O andan itibaren onların haydutlarının ona karşı kurduğu tuzaklar, adil olmayan fermanlar ve İmparatorların (Büyük Konstantin, oğlu Konstantiyus, dönek Jülyen ve Aryus yanlılarının ateşli mücadelecisi Valens) sürgün emri başladı. Bu imparatorlardan ilki diğerlerinin suçlamalarına inandığı için, diğerleri ise kendi yanlış inançları yüzünden sürgün emri verdi. Ortodoksluğun savunucusu, bir dönem iktidardakilerin gücüyle zorlanarak diğer zamanlarda da düşmanlarının öfkesine boyun eğerek Gaul’deki Triyer’e sürgüne gönderildi, Roma’ya kaçtı. Çöle kaçarak daha uzaklara gitti ve aylarca mahzenlerde gizlendi. 46 yıl boyunca on binlerce tehlikeye ve işkenceye maruz kaldı. Bir defasında görevine çağrıldı; ancak kısa süre sonra yine kovalandı. Son olarak yüksek tahtında bir kez daha parlak bir yıldız, ancak akşam yıldızı olarak görüldü ve Ortodoks halkı, sözlerinin görkemiyle kısa bir süre aydınlattıktan sonra hayatının sonuna geldi ve acıların adamı olarak, çektiklerinden dolayı 373 yılında öldü.

Kiril, İskenderiye piskoposu Theofilos’un yeğeniydi ve gençliğinden itibaren ondan eğitim aldı. Nitriya keşişleriyle uzunca bir süre geçirdikten sonra 412 yılında dayısının ardılı oldu. Nestoriyus taraftarlarının kışkırtmalarıyla tahtından indirilse de kısa süre içinde görevine döndü. 431 yılında Efes’te Küçük Theodosiyos yönetiminde toplanmış Üçüncü Ekümenik Konsül’deki 200 Babadan biriydi. Tanrıdoğurana küfreden Nestoriyus’u pek bilgece sözleri sayesinde utandırdı ve onun din dışı öğretisini çürüttü. Mesih’in Kilisesine 32 yıl çobanlık edip 444’te öldü.

Bu her iki Baba da arkalarında bilgece yazılar, Kutsal Yazıların açıklamaları, Mesih inancı hakkında öğretisel eserler, gerçeği gösteren ve sapkın inançların hatalarını çürüten çalışmalar bırakmıştır.

Çalışılmaz; şarap ve zeytinyağı serbesttir.

Apolytikion. Ton 3.

Ortodoksluğun eylemleriyle parlayıp her yanlış öğretiyi bastırarak zafer kazanan mücadeleciler oldunuz; her şeyi gerçek inançla zenginleştirip Kilise’yi bolca süsleyerek yaraşır şekilde Mesih’i buldunuz; O ki herkese yüce merhametini bağışlar.

Kontakion. Ton 4.

Gerçek inancın yüce Başpiskoposları ve Mesih’in Kilisesinin asil zafercileri, şöyle söyleyen herkesi koruyun: Merhametli Rab, Seni imanla onurlandıranları kurtar.

 

18 Ocak. Kutsallar arasındaki Babalarımız, İskenderiye Başpiskoposları Athanasiyus ve Kiril