/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / Yabanî hayvanlarla yakınlığı

Yabanî hayvanlarla yakınlığı

Yabanî hayvanlarla yakınlığı

 

Tanrı ve O’nun sureti olan insan sevgisi Aziz Paisios’un yüreğini dolduruyor, hattâ yüreğinden taşarak akıl sahibi olmayan fakat can taşıyan yaratıklara da yöneliyordu. Yabanî hayvanları özellikle seviyor, onlar da bu sevgiyi hissederek ona yaklaşıyordu.

 

Elinden yemeğe gelen bir karaca yavrusu vardı. Hayvanın alnına boyayla bir haç çizmiş, avcılardan da manastır civarında avlanmamalarını ve her nerede görürlerse görsünler, alnında haç olan yavruya ateş etmemelerini istemişti. Yazık ki avcılardan biri Üstatın isteğini es geçti ve yavruya rastlayınca vurup öldürdü. Üstat çok üzülmüştü, bir kehanette bulundu ve kehaneti tümüyle gerçekleşti. İlgili kişi hâlen hayatta olduğundan adını anmayacağız.

 

Manastırı çevreleyen ormanda ayılar yaşıyordu. Üstat bir gün epeyce yüklü bir sıpayla manastıra doğru çıkarken karşılaştılar. Ayı patikanın bir kenarına çekilip yolu Rahibe bıraktı. Üstat da ona geçmesi için bir el işareti yaptı. “Ne var ki” diye gülerek anlatıyordu Üstat, “o da pençesini uzattı ve sen geç der gibi elime dokundu”. Ona dedim : “Yarın aşağılarda görünme çünkü misafir bekliyorum. Seni görecek olursam kulağından tutar ahıra kapatırım, bilmiş ol!”

 

Ayının kabadayılık etmeyi sevdiğini, tehlikeye düşerse, önce korkmadığını göstermeye çalıştığını anlatırdı Üstat, “ama sonra sıvışır gider.”

 

Alıştırdığı bir ayı vardı, sık sık gelir Üstat da onu beslerdi. Ziyaret günlerinde ona ortada görünüp insanları korkutmamasını söylerdi. Ama ayı her zaman söz dinlemez, bazen beklenmedik bir anda ortaya çıkıp görenleri korkuturdu. Böylece çoğu ayıyı gördü. Keti Pateras da bi gece, elinde lâmba ile İlâhî Âyine yetişmek için manastıra çıkarken bir ses duymuş ve lâmbasını çevirdiğinde iri bir köpeğe benzeyen bir hayvan görmüştü. “Peşimden geldi, manastıra ulaştığımda, köpeğin manastırın köpeği mi olduğunu Peder Paisios’a sordum. ‘Ne köpeği, dedi. İyi bak. Ayı o!’”

 

Aynorozlu Peder İsaak’ın kaleme aldığı Kapadokyalı Aziz Paisios (1924-1994) kitabından bir alıntıdır. (Paros yayıncılık, İstanbul, 2015)

 

Yabanî hayvanlarla yakınlığı