/ Bayramlar - yortular - kutlamalar / 06 Ağustos Metamorfoz Bayramı

06 Ağustos Metamorfoz Bayramı

Metamorfoz Bayramı

İkona Açıklaması

İkonada üç yükselti görünüyor. Orta yükseltide İsa durmakta ve nurla parıldıyor ve ışıktan bir esvap giymiş. Sağ elini kaldırmış kutsuyor ve sol eliyle bir dosya taşıyor bu da onunla ilgili peygamberlikleri yerine getirdiğini simgeliyor. Işıldayan yuvarlak halede beyaz, altın ve mavi renkler karışımı bulunuyor ve kutsal nuru simgeliyor. Bu hale İsa’yı çevrelemekte ve ondan üç ışık huzmesi çıkıp havarilerin başlarına dökülüyor.bu da bütün tanrısal tasarımları kucaklayan kutsal üçlemeyi simgeler.İsa’nın sağ ve solunda bulunan yükseltilerde Musa ve İlyas durmakta, her biri sağ elini kaldırmış ve İsa’ya doğru eğilmişler. Her ikisi de şeriatı ve peygamberleri simgeliyorlar. ( Musa şeriatı Tanrı’dan teslim alan, İlyas da büyük bir peygamberdir ) Her ikisi de Tanrı’nın görüntüsünü denemişlerdir ( Musa Tanrı’yı Hurib dağında, İlyas da Tanrı’yı Kermel dağında görmüşlerdir.) İkonanın en altında, İsa’ya eşlik eden üç havariyi görüyoruz: Petrus, Yuhanna ve Yakup. Aynı zamanda tecelli olayı karşısındaki tepkilerini de görüyoruz. Aziz Yakup arkaya düşmüş bir halde gözlerini kapatmaya uğraşıyor. Aziz Yuhanna ortada ve arkaya yuvarlanmış. Ayaklarından çarıklarını çıkarmış. Bu da bize Tanrı’nın Hurib dağında Musa’ya söylediği “Çarıklarını çıkar üzerinde yürüdüğün toprak kutsaldır” sözünü hatırlatıyor.Aziz Petrus’u ayakları üzerine çökmüş görüyoruz. Ellerini Rab.İsa’ya doğru kaldırmış ve sanki, İsa’yı, Musa’ya ve İlyas’a olmak üzere üç çadır yapmak istediğini ifade ediyor.

Kaynak: Samandağ Ortodoks Kilisesi 06 Ağustos Metamorfoz Bayramı. İkona Açıklaması