/ Ayinler, dualar / Evlilik gizemi 1.

Evlilik gizemi 1.

 

Evlilik gizemi 1

Ortodoks Kilisesi΄nde evlilik gizemi

BÖLÜM 1: NİŞAN TÖRENİ

Papaz, Kraliyet kapılarının önünde durup nişanlanacak olan çifte doğru bakar; çift de erkek sağda ve kadın solda olacak biçimde Kraliyet kapılarının dışında durur. Kutsal Sunağın sağ tarafına iki yüzük yerleştirilmiştir. Papaz, buhurdanlığı alıp kutsal ikonaları, evlenecek çifti ve topluluğu tütsüler.

Papaz, geline damat ile evlenmeyi isteyip istemediğini, damada da gelinle evlenmeyi isteyip istemediğini sorar ve sonra şöyle der:

Papaz: Kutludur Tanrımız, şimdi ve her zaman ve sonsuza kadar.

Koro: Âmin.

Papaz: Esenlikle Rabbe dua edelim.

Koro: Rab, merhamet eyle. (Her dilekten sonra tekrarlanır.)

Papaz: Göklerden esenlik ve ruhlarımızın kurtuluşu için Rabbe dua edelim.

Tüm Dünyada barış, Tanrı’nın kutsal Kiliselerinin istikrarı ve hepsinin birliği için Rabbe dua edelim.

Bu kutsal ev için ve ona iman, saygı ve Tanrı korkusuyla girenler için Rabbe dua edelim.

Pek değerli piskoposumuz (isim) için, Mesih’te saygıdeğer ruhbanlar ve diyakozlar için, tüm din adamları ve Kilise topluluğu için Rabbe dua edelim.

Şu anda birbirine bağlılık yemini eden Tanrı’nın hizmetkârı (isim) ve (isim) için ve onların kurtuluşu için Rabbe dua edelim.

Soylarının devamı için onlara çocuk verilsin ve hepsinin kurtuluşa yönelik duaları kabul edilsin diye Rabbe dua edelim.

Tanrı onlara göklerden mükemmel sevgiyi ve esenliği göndersin ve onları korusun diye Rabbe dua edelim.

Onları fikir birliğinde ve imanın gücünde korusun diye Rabbe dua edelim.

Onları uyum ve mükemmel güvende kutsasın diye Rabbe dua edelim.

Onların hayatlarının akışını ve yaşam biçimlerini suçtan uzak tutsun diye Rabbe dua edelim.

Rab Tanrı onlara şerefli bir evlilik ve günahla kirlenmemiş bir yatak bağışlasın diye dua edelim.

Her türlü sıkıntı, öfke, tehlike ve gereksinimden kurtulabilelim diye Rabbe dua edelim.

Bize yardım et, bizi kurtar, acı bize ve kayranla koru bizi, ey Tanrı.

Tümden kutsal, lekesiz, tamamen kutsanmış ve görkemli Hanımefendimiz Tanrı-doğuran ve ebediyen bakire Meryem’i hatırlayıp tüm azizlerle birlikte kendimizi, birbirimizi ve tüm hayatımızı Mesih Tanrı’ya emanet edelim.

Koro: Sana, ya Rab.

Papaz: Çünkü her türlü övgü, şeref ve tapınma Sana yaraşır; Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a, şimdi ve sürekli ve sonsuzluklar boyunca.

Koro: Âmin.

Papaz: Rabbe dua edelim.

Koro: Rab, merhamet eyle.

Papaz: Ey sonsuz Tanrı, Sen ki önceden ayrı olanları bir araya getirdin ve bu sayede onları çözülmez sevgi bağı ile kuşatırsın, vaadinin mirasçıları olduğunu ilan ettiğin İshak ve Rebekka’yı kutsadın, bu hizmetkârlarını da (isim) ve (isim) kutsa (+) ve onları her tür iyi eyleme yönelt. Çünkü Sen merhametli ve sevgi dolu Tanrısın ve Sana övgüler sunarız; Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a, şimdi ve sürekli ve sonsuzluklar boyunca.

Koro: Âmin.

Papaz: Hepinize esenlik olsun (+).

Koro: Ve sizin ruhunuza.

Papaz: Başlarımızı Rabbin huzurunda eğelim.

Koro: Sana, ey Rab.

Papaz: Ey Rab Tanrımız, Sen ki yabancı uluslardan çağrılmış saf bir bakire olan Kilise’nin güveyi oldun; bu hizmetkârlarını birleştirip onları huzur ve fikir birliğinde tutarak bu nişanı kutsa (+). Çünkü tüm övgü, şeref ve tapınma Sana yaraşır; Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a, şimdi ve sürekli ve sonsuzluklar boyunca.

Koro: Âmin.

Papaz yüzükleri alır, kutsar ve onlarla erkeğin başı üzerinde haç işareti yaparak şöyle der:

Tanrı’nın hizmetkârı (isim), Tanrı’nın hizmetkârı (isim) ile nişanlanıyor. Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un adıyla, Âmin (3 kez).

Papaz yüzüklerle kadının başı üzerinde haç işareti yaparak şöyle der:

Tanrı’nın hizmetkârı (isim), Tanrı’nın hizmetkârı (isim) ile nişanlanıyor. Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un adıyla, Âmin (3 kez).

Üçüncü tekrarda papaz, kadının yüzüğünü erkeğin sağ eline, erkeğin yüzüğünü de kadının sağ eline takar. Sonra damat, kadının yüzüğüyle kendi yüzüğünü üç kez değiştirir.

Papaz: Rabbe dua edelim.

Koro: Rab, merhamet eyle.

Papaz: Ey Rabbimiz Tanrı, Sen ki efendisi İshak’a bir eş bulmak için gönderildiğinde Ata İbrahim’in hizmetkârını yalnız bırakmadın ve Rebekka’nın İshak ile nişanlanacağını ona kuyudan su çekme işaretiyle açıkladın; bu hizmetkârlarının (isimler) nişanını da kutsa ve onların söylediklerini onayla; çünkü Sen, ey Rab, başlangıçta insanı erkek ve dişi olarak yarattın ve erkeğe yardımcı olması için ve insan soyunun devamı için kadın erkeğe Senin tarafından bağlandı. Bu yüzden, ey Rab Tanrımız, gerçeğini miras edindiklerine ve vaatlerini de Senin tarafından seçilmiş atalarımız olan hizmetkârlarına gönderen Sen, bu hizmetkârlarına (isim ve isim) bak ve onların nişanını imanda, fikir birliğinde, gerçekte ve sevgide mühürle. Çünkü Sen, ey Rab, söz verilmesi ve verilen sözün hiçbir şekilde bozulmaması gerektiğini ilan ettin. Bir yüzük aracılığıyla Yusuf Mısır’da kudret sahibi oldu, bir yüzük ile Danyel Babil’de yüceltildi. Bir yüzük ile Tamar’ın gerçeği açıklandı. Bir yüzük aracılığıyla göksel Babamız, savurgan oğluna şefkat gösterdi; çünkü şöyle dedi: “Onun sağ eline bir yüzük takın, besili danayı öldürün. Yiyip eğlenelim”. Senin sağ elin, ey Rab, Musa’ya Kızıl Deniz’de güç verdi. Evet, gerçek olan Sözün aracılığıyla gökler bina edildi ve dünya sağlam temeller üzerine kuruldu. Hizmetkârlarının sağ elleri Senin kudretli Sözünle ve havaya kaldırılmış kolunla kutsanacak. Bu yüzden, ey hükmeden Rab, bu yüzüklerin takılmasını göksel kutsamanla kutsa ve Senin meleğin tüm hayatları boyunca bu hizmetkârlarının önlerinden gitsin. Çünkü Sen kutsayıp her şeyi kutlu kılansın ve Sana övgüler sunarız; Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a, şimdi ve sürekli ve sonsuzluklar boyunca.

Koro: Âmin.

Kaynak: http://biserica.org/Publicatii/ServiceBook/Services/Wedding/Betrothal.htm

 

 

 

Evlilik gizemi 1.