/ Kilise / 29 Mayıs Birinci ekümenik konsil ΄in anması

29 Mayıs Birinci ekümenik konsil ΄in anması

29 Mayıs Birinci ekümenik konsil ΄in anması

 

Konsil İmparator Büyük Konstandinos tarafından çağrıldı ve 325 yılında İznik’te yapıldı. İskenderiyeli din adamı Arius’un öğretisi –Mesih’in Baba ile eş olmadığı, O’nun tarafından yaratılmış olduğu- imparatorluğun her yanından birçok takipçi çekiyordu. İmparator da Kilise tarafından doğru doktrinin bir beyanını istedi. Mevcut konsilde Aziz Spiridon, Aziz Büyük Athanasius, Aziz Miralı Nikolaos’un da bulunduğu 318 yüksek rütbeli ruhban vardı. Konsil Arian sapkınlığını açıkça kınadı ve İman Sembolü’nün(Genellikle İznik Bildirgesi denir) ilk örneğini hazırladı ve 20 kanun ortaya koydu. Konsil’in pederleri İsa’nın Göğe Çıkışı bayramından bir sonraki Pazar anılır. (325y)

 Ingilizce’den türkçeye çeviren  Vasili Gelbal

Kaynak:  http://www.abbamoses.com/months/may.html

 

29 Mayıs Birinci ekümenik konsil ΄in anması