/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / Biz onun ölümünün içinde vaftiz olduk

Biz onun ölümünün içinde vaftiz olduk

Biz onun ölümünün içinde vaftiz olduk

 

Kurtarıcımız Allah’ın, insanın yararına olan niyeti, onu sürgününden geri getirmek, onu itaatsizliğinin sebep olduğu uzaklaşmadan çıkararak Allah’ın yakınına geri döndürmekten ibarettir. Mesih’in beden içinde gelişinin, mükemmel yaşam örneklerinin, acılarının, haçının, gömülüşünün, dirilişinin nedeni budur: Mesih’i izlemek suretiyle kurtulan insanın, başlangıçtaki evlatlık durumuna yeniden kavuşması.

O halde, mükemmel bir hayat için, Mesih’i sadece hayatında bulunan tatlılık, alçak gönüllülük, sabır örneklerinde değil, Mesih’in izleyicisi aziz Pavlus’ un dediği gibi, ölümünde de taklit etmek gerekir benim de ölüler arasından dirilmeye erişebilmem ümidiyle bende onun ölümünü yeniden meydana getirmek.

O halde ölümünde ona benzemek nasıl olacaktır? Vaftizle kendimizi onunla birlikte gömmek suretiyle. Fakat kendimizi nasıl gömeceğiz? Bu taklitten ne avantaj elde edilecek? Önce geçmiş hayatın akışını kesmek gerekir. Bu, Rabbin sözüne göre, yeniden doğmaksızın mümkün değildir. İkinci doğum, kelimenin de belirttiği gibi, bir başka hayatın başlangıcıdır. Öyle ki, bu başka hayata başlamak için, öncekine son vermek gerekir. Stadyumdaki ikili koşuda, bir durak, kısa bir dinlenme, gidişi gelişten ayırır aynı şekilde, yaşam değiştirildiğinde, bir öncesine son vermek ve daha sonra gelene başlamak için, iki hayat arasına bir ölümün girmesi gerekli görünmektedir.

O halde ölüler diyarına inmek nasıl başarılacaktır? Vaftizle Mesih’in gömülüşünü taklit etmek suretiyle. Gerçekten, vaftiz olanın bedeni, bir tür, suya gömülmektedir. Dolayısıyla, vaftiz, simgesel olarak, bedene göre bir yaşamın bırakılmasını telkin etmektedir.

Havarinin dediği gibi, sizler insan elinin eseri olmayan ve sizi et bedenden soyan bir sünnet geçirdiniz. Bu, Mesih’ten gelmiş olan sünnettir; sizler vaftizle onunla birlikte gömüldünüz. Vaftiz, deyim yerinde ise, ruhu bedensel düşüncelerden gelen kirden temizlemektedir, tıpkı yazılmış olduğu gibi, “beni yıkayacaksın ve ben kardan daha beyaz olacağım.” Bu nedenle kurtuluş sağlayan tek bir vaftiz tanıyoruz, çünkü dünyanın kurtulması için tek bir ölüm ve ölülerin tek bir dirilişi var ye her ikisi de vaftizle temsil edilmiştir.

Aziz Vasilius’un Kutsal Ruh üstüne Vaazlarından

Kaynak: Meryemana.net

 

Biz onun ölümünün içinde vaftiz olduk