/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 8 Kasım Başmelekler Mihail, Rafail ve Cebrail bayramı

8 Kasım Başmelekler Mihail, Rafail ve Cebrail bayramı

 

 8 Kasım Başmelekler Mihail, Rafail ve Cebrail bayramı

Aziz Pavlus şöyle diyor; “Bütün melekler, kurtuluşu miras alacak olanların hizmetine gönderilen ruhlardır.” (İbraniler: 1-14)

 Allah melekleri, her ümmete ve her topluluğa koruyucu ve doğru yola sevk edici olarak gönderdi. Allah’a güvenenlere herhangi bir zarar gelmemesi ve evlerine herhangi bir kötülük uğraşmaması hususunda meleklerin koruyucu olmalarını emreder. (Mezmur 90:9-11)
Onlar göklerde daima yüce Allah’ın yüzünü görerek ona kutsal üçleme tesbih ezgilerini terennüm eder, bizler için şefaat dilerler. Melekler bir günahkar kişinin tövbe etmesi halinde sevinç ve coşku ile dolarlar. (İşaya 6:2-3,Matta 18:10,Luka 15:7,Res. İşl. 12:15)
Kısaca melekler bizlerin iyiliği için Allah’a hizmet sunarlar.

Mihail isminin anlamı “Allah’ın örneğinden” Cebrail’in anlamı ise “Allah’ın gücü”dür.

Melekler dokuz guruptan oluşurlar:

1- Kürsüler,

2- Şerobim,

3- Serafim,

4- Egemenlikler,

5- Kuvvetler,

6- İdareciler,

7- Başkanlıklar,

8- Baş Melekler,

9- Melekler, Melekler sayılamayacak kadar çoktur.

 

 AZIZ MİHAİL VE CEBRAİL İLAHISI

8 Kasım Başmelekler Mihail, Rafail ve Cebrail bayramı

http://www.youtube.com/watch?v=jsL1qZ4dBAg&feature=youtu.be

http://oodegr.co/tourkika/eortes/8Noe_Ta3iarxes.htm

 

 

 

 

8 Kasım Başmelekler Mihail, Rafail ve Cebrail bayramı