/ Konuşmalar, aziz pederlerin sesi / İsa Mesih’in aracılığıyla kurtuluş

İsa Mesih’in aracılığıyla kurtuluş

İsa Mesih’in aracılığıyla kurtuluş

 

 

    Tanıklık da şudur: Tanrı bize sonsuz yaşam verdi bu yaşam onun oğlundadır. Kendisinde tanrı oğlu bulunanda yaşam vardır. Kendisinde Tanrı oğlu bulunmayanda yaşam yoktur. (1 Yuhanna 5-11 )
Kilisenin tarihini iyi bilen birisi, yehova şahitlerinin Mesih hakkındaki öğretilerinin , dördüncü yüz yılda yaşayan ayartıcı Arios”un öğretilerinden farklı bir öğreti olmadığını anlar. Arios, Mesih”in Tanrı oğlu olmadığını ve Tanrı ile aynı özde olmadığını iddia ediyordu. Ama bu bizi kesinlikle şaşırtmamaktadır çünkü Tanrımız bizi kutsal kitapta bu ayet ile uyarmıştı. Bir çok sahte peygamber türeyecek ve bunlar bir çok kişiyi saptıracak. Kötülüklerin çoğalmasından ötürü bir çoklarının sevgisi soğuyacak. Ama sonuna kadar dayanan kurtulacaktır. ( Matta 24-11 )

     Rabbimiz ve kurtarıcımız Mesih, şeytanın başını ezdikten bu yana, şeytan Mesih”in askerleri arasında ürün vermeyen tohumları ekmeye çalışıyor. Şeytan bu amelini, yehova şahitlerinin yardımı ile gerçekleştirme çabasındadır. Mesih”in gerçek yüzünü saklayarak onun Tanrı oğlu olmadığını, Tanrı ile aynı özde olmadığını ve kutsal üçlemenin ( Teslis ) var olmadığını iddia ederek, insanların kurtuluşunu ve imanını sarsma çabasındalar. Mesih”e, sadece etten ve kandan olan normal bir insan sıfatı verdiler. Elem haftasında okunan İncillere dikkat edersek, Mesih”in çarmıha gerilmesinin tek sebebi, Tanrı oğlu olduğunu ilan etmesidir. Matta incilinin 26 babını okursak Mesih”in öldürülmesi için, yüksek kurul üyeleri kendisine karşı yalancı tanıklar arıyorlardı. Ortaya bir çok yalancı tanık çıktığı halde, Mesih”in ölümü hak edecek kadar suç işlemediğini görürüz. Baş kahin Mesih”e, yaşayan Tanrı adına ant içmeni buyuruyorum söyle bize Tanrı nın oğlu Mesih, sen misin diye sordu. Mesih, söylediğin gibidir karşılığını verdi. Ardından şöyle devam etti. Üstelik size şunu söyleyeyim, bundan sonra insan oğlunu, kudretli olanın sağında oturduğunu ve göğün bulutları üzerinde geldiğini göreceksiniz. Bunun üzerine baş kahin elbiselerini yırtıp, artık tanıklara ihtiyacımız yok dedi. ( Matta 26-63 )

    Pilatos Yahudilere, neden Mesih”in öldürülmesini istiyorsunuz diye sorduğunda Yahudiler ona şu cevabı verdi. Bizim bir yasamız var bu yasaya göre ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı oğlu olduğunu öne sürüyor. ( Yuhanna 19-7 )

    Mesih”in Tanrı oğlu olduğuna iman eden, Tanrı nın, kilisesini üzerine kurduğu kayadır. Mesih, öğrencilerine, ne dersiniz sizce ben kimim diye sorduğunda, Simon Petrus ona, sen yaşayan Tanrı nın oğlu Mesihsin yanıtını verdi. Mesih ona, ne mutlu sana Yunus oğlu Simon dedi. Bu sırrı sana açan insan değil göklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus sun ( kaya ) ve ben kilisemi bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarındaki kapılar ona karşı direnemeyecek. ( Matta 16-15 )

   Mesih”in Tanrı oğlu olduğuna dair imanımızı sarsılmayacak duruma getirmemiz için Yuhanna nın bu incilini okumamız yeterli. Tanrı yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi. Baba nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik oğul onu tanıttı. ( Yuhanna 1-18 )

   Vaftizci Yahya ( Yuhanna ) Mesih “i vaftiz ederken bu sözleri söyledi. Ben de gördüm ve Tanrı nın oğlu budur diye tanıklık ettim. (Yuhanna 1-34 )

    Mesih, havuzdaki kötürüm adamı iyileştirdiğinde, Yahudiler sordular: Bu mucizeyi nasıl gerçekleştirdi? Mesih ise onları şöyle yanıtladı. Babam hala çalışmaktadır, ben de çalışıyorum. İşte bu nedenle Yahudi yetkililer onu öldürmek için daha çok gayret ettiler. Çünkü yalnız şabat günü düzenini bozmakla kalmamış, Tanrı nın kendi babası olduğunu söyleyerek kendisini Tanrıya eşit kılmıştı. (Yuhanna 5-17 )

   Bu ayet Mesih”in Tanrı oğlu ve Tanrı ile aynı özde olduğunu kanıtlamaktadır. Bunu gene bu ayetten de anlaya biliriz. Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, oğul da dilediği kişilere yaşam verir. Baba kimseyi yargılamaz bütün yargılama işini oğula vermiştir. Öyle ki herkes baba yı onurlandırdığı gibi, oğlu da onurlandırsın. Oğulu onurlandırmayan, onu gönderen baba yı da onurlandırmaz. (Yuhanna 5-21 )

    Eğer oğul dilediği kişilere yaşam verebiliyorsa ve yargılama işine kendisi bakıyorsa demek ki Tanrı ile aynı özdedir. Çünkü bu bahsettiğimiz iki sıfat, Tanrı nın sıfatlarıdır. Mesih Nikodimos”a şu sözleri söyledi. Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu feda etti. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı, oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi, dünya onun aracılığı ile kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz, iman etmeyen ise zaten yargılanmıştır. (Yuhanna 3-16 )

  Eğer ebedi hayat ve kurtuluş Mesih ile bağlantılı ise, nasıl olurda Mesih Tanrı olmaz? O zaman Mesih”in bu sözlerini nasıl tefsir edebiliriz? Ben ve baba biriz (Yuhanna 10-30 ) Yahudiler, Mesih”i kendisini Tanrı yaptığı için taşladıklarını söylediler (Yuhanna 10-36 )

   Bunun için Mesih onlara şu yanıtı verdi. Eğer babamın işlerini yapmıyorsam bana iman etmeyin. Ama yapıyorsam, bana iman etmeseniz bile yaptığım işlere iman edin. Öyle ki baba nın ben de, ben de baba da olduğumu bilesiniz ve anlayasınız. (Yuhanna 15-37 )

    Ama yehova şahitleri bu olayı daha anlayamamışlar galiba. Şimdi Lazar ın dirilişi mucizesine intikal edelim. Mesih, Marta ya, diriliş ve yaşam ben”im dedi. Bana iman eden herkes, ölse de yaşayacaktır. Yaşayan ve bana iman eden asla ölmeyecektir. Buna iman ediyormusun? Marta evet ya Rab dedi. Senin, dünya ya gelecek olan Tanrı nın oğlu Mesih olduğuna iman ettim. (Yuhanna11-25 )

    Daha sonra Mesih, Marta ve Meryem ile mezarın olduğu yere gitti. Orada Mesih, Marta ya, sana söylemedim mi eğer iman edersen Tanrı nın yüceliğini göreceksin diye. (Yuhanna 11-39 )

Bu ayetler, Mesih” in Tanrı olduğunun bir kanıtı değilmidir? Evet o kesinlikle Tanrı dır. Bir ölüyü Tanrı dan başka kim diriltebilir? Mesih birçok kişinin günahlarını bağışlıyordu ve Yahudiler, Tanrı dan başka kim günah bağışlayabilir dediler. (Markos 2-7 )

Tanrı dan başka kim hastalara şifa verebilir, kim cüzamlıları iyileştirebilir, kim deniz fırtınasına emreder de ona itaat eder? Ama şeytanlar onun önünden kaçıp böyle haykırdılar: Ey yüce Tanrı nın oğlu bizden ne istiyorsun? ( MATTA 8-29 ) Yehova şahitleri, bu ayetten istifade ettiklerini sanıyorlar. Baba benden daha üstündür (Yuhanna14-28 )

Öyle ki baba nın oğuldan daha üstün olduğunu kanıtlaya bilsinler. Ve aralarında hiçbir öz ortaklık olmadığını öne sürmeye çalışıyorlar. Evet baba oğul dan daha üstündür çünkü baba var olan oğul un kaynağıdır. Ama bütün ilahisel işler baba ile başlayıp oğul ile kutsal ruh ta tamamlanır. Ve bu baba nın oğul”a, doğumunda ( tabiatı aşan doğum, ezelden beri ) verdiği kendi tabiatının hakikatini gizleyemez. Kutsal ruh”a da kendi tabiatını var oluşundan beri verdi. Oğul bu tabiatı baba dan, belirli bir zaman yada yaradılış ta almadı. Daha önce belirtmiş olduğumuz gibi, ezelden beri. Bunun için hakikaten kendisi baba ile aynı özdedir. Çünkü kendisi de, baba nın olduğu gibi ilahisel öz”ü vardır. Baba nın nesi varsa benimdir. (Yuhanna16-15 )

Benim olan her şey senindir, seninkiler de benim. (Yuhanna 17-10 )

Beni tanısaydınız, babamı da tanırdınız. Artık onu tanıyorsunuz, onu gördünüz. (Yuhanna 14-7 )

Beni gören babayı görmüş olur. (Yuhanna 14-9 )

Yehova şahitleri, kutsal kitabı okumuş olsalardı, Tanrı ya küfür edip Mesih”in tanrılığını ve Tanrı oğlu olduğunu inkar etmezlerdi ve aziz elçi Tomas gibi ona Rabbim ve Tanrım diye haykırırlardı. (Yuhanna 20-28 )

Ve tanrılığın bütün doluluğu bedence Mesih te bulunduğunu anlarlardı. (Kolosiler 2-9 )

Kurtuluşumuzu elimizden kaybetmeyelim, çünkü kurtuluşumuz sadece Rab Mesih te dir. Benim aracılığım olmadan kimse baba ya gelemez. (Yuhanna 14-6 )

 

Peder, Dimyan Yakupoğlu

 

İsa Mesih’in aracılığıyla kurtuluş