/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / Kronştatlı Aziz Yuhanna

Kronştatlı Aziz Yuhanna

Kronştatlı Aziz Yuhanna

Kronştatlı Aziz Yuhanna, karısıyla bekaret içinde yaşayan evli bir rahipti. Rahiplik görevlerindeki yorulmak bilmeyen çalışmaları, yoksullara ve günahkârlara olan sevgisi sayesinde, Rabbimiz tarafından kendisine, yaşamının son yıllarında şifa yapma – hem bedenen hem ruhen – durugörü ve mucizeler gerçekleştirme armağanları bahşedilmişti. Duaları aracılığıyla her gün sayısız kez mucizeler yapardı, çoğu zaman sadece ona yardım için yazmış olan insanlar için niyazda bulunurdu. Yaşamı boyunca, Rusya’nın yanı sıra Batı dünyasında da biliniyordu. Günlüğünü, (Mesih’teki Yaşamım) bize her yaştan Hristiyan için manevi bir hazine olarak bıraktı; sade bir dille yazılmış olup, sadece Kutsal Ruh’un lütfuyla arınmış bir kalbe verilen bilgelikle inancımızın en derin gizemlerini açıklar. 1917 Devrimi’ni gerçek bir peygamber olarak görerek, halk arasında artan dinden dönmeyi katı bir tavırla azarladı; Rusya’nın adının değişeceğini önceden bildirdi. İnançsızlığın karanlığı koyulaştıkça, dindarlığın sönmez bir feneri olarak parladı, yaptığı birçok mucize ve her şeyi elde ettiği baba sevgisi ve sadeliği ile inananları teselli etti. Aziz Yuhanna, 1908’de huzur içinde uyudu.” (Büyük Horologion)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kronştatlı Aziz Yuhanna