/ Kutsalların Kutsalı / 21 Kasım Tamamen Κutsal Tanrıdoğuranın Tapınağa Girişi

21 Kasım Tamamen Κutsal Tanrıdoğuranın Tapınağa Girişi

21 Kasım Tamamen Κutsal Tanrıdoğuranın Tapınağa Girişi

 

 

İbraniler 9. Bölüm

İlk antlaşmanın tapınma kuralları ve dünyasal tapınağı vardı. 2Bir çadır kurulmuştu. Kutsal Yer denen birinci bölmede kandillik, sofra ve adak ekmekleri bulunurdu. 3İkinci perdenin arkasında En Kutsal Yer denen bir iç bölme vardı. 4Altın buhur sunağı ve tümüyle altın kaplamalı antlaşma sandığı buradaydı. Sandığın içinde altından yapılmış man testisi, Harun’un filizlenmiş asası ve antlaşmanın taş levhaları vardı. 5Sandığın üstünde, günahların bağışlandığı yeri[g] gölgeleyen yücelik keruvları[ğ] dururdu. Ama şimdi bunların ayrıntılarına giremeyiz.
6Her şey böyle düzenlendikten sonra kâhinler her zaman çadırın ilk bölmesine girer, tapınma görevlerini yerine getirirler. 7Ama iç bölmeye yılda bir kez yalnız başkâhin girebilir. Üstelik kendisi için ve halkın bilgisizlikten işlediği suçlar için sunacağı kurban kanı olmaksızın giremez.

Luka 10. Bölüm

38İsa, öğrencileriyle birlikte yola devam edip bir köye girdi. Marta adında bir kadın İsa’yı evinde konuk etti. 39Marta’nın Meryem adındaki kızkardeşi, Rab’bin ayakları dibine oturmuş O’nun konuşmasını dinliyordu. 40Marta ise işlerinin çokluğundan ötürü telaş içindeydi. İsa’nın yanına gelerek, «Rab» dedi, «kardeşimin beni hizmet işlerinde yalnız bırakmasına aldırmıyor musun? Ona söyle de bana yardım etsin.»
41Rab ona şu karşılığı verdi: «Marta, Marta, sen çok şey için kaygılanıp telaşlanıyorsun. 42Oysa gerekli olan tek bir şey var. Meryem iyi olanı seçmiştir ve bu kendisinden alınmayacaktır.»

  1. Bölüm

27İsa bu sözleri söylerken kalabalığın içinden bir kadın O’na, «Ne mutlu seni taşımış olan rahme, seni emzirmiş olan memelere!» diye seslendi.
28İsa, «Daha doğrusu, ne mutlu Tanrı’nın sözünü dinleyip uygulayanlara!» dedi.

 

21 Kasım Tamamen Κutsal Tanrıdoğuranın Tapınağa Girişi