/ Manevi yaşam / Mum yakmanιn anlamı

Mum yakmanιn anlamı

Mum yakmanιn anlamı

 

Kiliseye giren biri mum yakar. Basit görünmesine rağmen, aslında çok derin ve anlamlı bir eylemdir. 
Mum yakmak Rabbe sunulan bir adaktır. Dualarımızı ve O’nun nimetleri için olan şükürlerimizi O’na sunar. 
Mum yakmak duanın bir sembolüdür. Mum yakma hareketi, sözsüz bir duadır; yine de mum yakarken dua edilebilir. 
Işık, insanları ve imanı temsil eder. İnsan kilisede dururken Rabbin Sözüne karşı alev gibi canlı ve özlenlidir. Bu yüzden, mum kişinin kilisedeki varlığını temsil eder. Bu aynı zamanda, Mesih’in dünyanın IŞIĞI ve ALEVİN Kutsal Ruh olduğunun hatırlatıcısıdır. 
Ayrıca, mum bir insana benziyor – sertleşmiş bir kalple dünyadan kiliseye geliyor. Tıpkı alevin ısısı balmumunu eriterek yumuşak yaptığı gibi, umarım aynısı birey için gerçekleşir ve kalbi yumuşar, Tanrıyı kabul eder.

Çoğu mumlukların ortasında büyük ana mum olur. Mumunuzu o mumdan yakın – bu ana mum (Mesih’i temsil eder) küçük olanlara (insanlara) ışık tutması sebebiyle semboliktir. 
Mumunuzu nasıl yakmalısınız
Bağış yaptıktan sonra:
•Mum(u/ları) yakın
•Yakarken sessizce duanızı edin;
•Haçınızı çıkartın;sonra
•İkonaları selamlamaya gidin. 
Eğer birden fazla mumunuz varsa her mum için bütün adımları ikonaları selamlamaya gitmeden önce tekrarlayın. 
Bir gelenek de, eğer mumluk kum içeriyorsa, mumla kuma küçük bir Haç çizip sonra mumu tam ortasına koymaktır. 
Mum almak
Mum yakmadan önce kilisenin masraflarını karşılamak için bağış yapılır. Kalın mumların fiyatının belirlenmiş olmasına rağmen, daha ince olanların belirlenmiş bir fiyatı yoktur çünkü kilise herkes için uygun olmasını ister. Bu nedenle, kişinin ne kadar vereceği kendisinin takdirine bırakılmıştır. 
Bağış, kişinin koşullarına ve verebileceklerine dayanmalıdır. Çok rahat bir hayat sürdüren biri, fakir bir kimseden daha fazlasını verebilir. İkinci kategoriye giren bir kişinin aslında mumu ücretsiz almasına izin verilir, ancak onlar gerçekten hayatta kalmak için mücadele ediyorlarsa. 
Kısacası, kendi yolunuza göre kiliseye verin. -İngilizce aslından çevrilmiştir-

 http://orthodoxtraditions.blogspot.com.tr/20…/…/candles.html

 

Mum yakmanιn anlamı