/ Manevi yaşam / Günah itirafına hazırlananlar için bir kılavuz

Günah itirafına hazırlananlar için bir kılavuz

Günah itirafına hazırlananlar için bir kılavuz

 

Kardeşim, elindeki kitapçık, günah itirafı Kutsal Sırrına hazırlananlara yardımcı olmak amacıyla yazılmıştır.

Her hristiyan için Günah Itirafı Sırrına katılmak, Kutsal Vaftiz Sırrına katılmak kadar gereklidir; çünkü Vaftiz Sırrı bizi vaftizden önceki günahlarımızdan, Günah Itirafı Sırrı ise bizi Vaftizden sonra işlediğimiz günahlardan arındırır. Vaftiz olmadan Kutsal Kupa’ya yani Komünyon Sırrına yaklaşamayız, aynı şekilde Tanrı ile bizler arasında bir sur gibi yükselen günahlarımızı itiraf etmeden komünyon alamayız.

Günah ruhun hastalığıdır; o hastalık tedavi edilmezse insanı manevi ölüme sürükler. Manevi ölüm ise ebediyen ruhun Tanrı’dan ayrı kalması demektir. Bedenimiz hastayken ne yaparız? Gecikmeden doktoru ziyaret edip ona yaralarımızı gösterdikten sonra hastalığımızın belirtilerini detaylıca tarif ederiz. Doktor ne yapar? Iyileşmemiz için gerekli ilaçları ve uygulamak zorunda olduğumuz talimatları verir.

Manevi sağlığımıza kavuşmak istiyorsak ruhumuz hasta olduğunda aynı yöntemi kullanırız. Manevi bir şifahane olan Kutsal Kilise’ye gelir, manevi bir peder ararız ve utanmayı bιrakıp ruhumuzu yaralayan tüm günahlarımızı itiraf ederiz. Devamında peder bize af duasını okur ve manevi yolumuzda doğru yürümemiz için uygun önerilerde bulunur. Dolayısıyla, Günah Itirafı Sırrı esnasında şürekli yanımızda olan insansever Mesihimiz, günahlarımızı affeder ve günah işleme hastalığından kesinlikle kurtulmamız ve onu başımızdan atmamız için izlememiz gereken Yol`u göstermiş olur.

Günah Itirafı Sırrına gelmeden önce atmamız gereken ilk adım günahlarımızın bilincinde olmaktır.

 

Günahlarımızın bilincinde olmak Tanrı’dan verilen bir hediyedir. Ne var ki bunu Tanrı’dan dua ile istememiz ve ruhumuzun en ince derinliklerine cesurca ve doğrulukla inmemiz gerekiyorKendini inceleme teşebüssünde aşağıdaki sorular yardımcı olabilir. Bu sorular Tanrı ile ilişkimiz, insanlarla ilişkimiz ve kendimizle ilişkimizi kapsayan üç farklı gruptan oluşmaktadır.

 

Sen ve Tanrı

 

*Üçlübirlik olan Tanrı’ya yani Peder, Oğul ve Kutsal Ruh’a ve Ortodoks Kilisemizin öğretilerine tüm kalbinle inaniyor musun?

 

*Tanrı’nın ihtimamına güvenin sonsuz ve sarsılmaz mı yoksa zor ve kötü durumlarda inancını kaybedip Tanrı’ya karşı şikayetçi oluyor veya ümidini yitiriyor musun?

 

*Gerektiğinde inancın hakkında tanıklık veriyor musun yoksa utanıp haç bile çıkarmaz oluyor musun?

 

*Hayatının herhangi bir döneminde gizli güçlerle uğraştın mı? Büyücü, falcı, medium, astrolog (müneccim), ipnotizmacı, ruhçuluğa inananlar, kahve falına bakanlara gittin mi? Onlara danıştın mı? Yoga, meditasyon, gnostisizm, teozofi, budizm, induizm gibi gruplara katıldın mı ya da öğretilerini benimsedin mi?

 

*Acaba şans ya da rüyalara inanır mısın? “Nazar tutmasın”, “13.numara uğursuz”, “nal uğur getirir” gibi batıl itikatların var mı?

 

*Sabah, akşam, öğünlerden önce ve sonra olmak üzere dikkatli ve düzenli bir şekilde evinde dua ediyor musun? Büyük bir engel olmadığı taktirde, her Pazar günü ve Büyük Bayramlarda kiliseye gelip Tanrı’nın sana lütfettiği çeşitli görünen ve görünmeyen nimetleri için O’na şükrediyor musun?

 

*Ruhunu besleyen kitaplar, Kutsal Kitap başta olmak üzere her gün okuyup inceliyor musun?

 

*Sağlık problemlerin olması haricinde Ortodoks Kilisemizin nizamına göre yıl boyu her çarsamba ve Cuma günü ve diğer oruç dönemleri süresince, oruç tutuyor musun?

 

*Gerekli hazırlığı yaptıktan sonra ve manevi pederinin izniyle düzenli olarak Kutsal Komünyon alıyor musun?

 

*Isa Mesihimize, Kutsalların Kutsalı Meryem Annemize ya da azizlerimize lanet okudun mu? Küfrettin mi?

 

*Acaba yersiz yeminler hiç ettin mi? Yemin ettiysen yeminini yerine getirmez oldun mu? Ya da Tanrı’ya verdiğin bir sözü tutmama durumun oldu mu?

 

Sen ve diğer insanlar

 

*Yanındaki ve çevrendeki insanlara (komşularına) eylemli bir şekilde sevgini ifade ediyor musun? Özellikle muhtaçlara, hastalara, fakirlere, ceza evinde olanlara, işsizlere, yetimlere, yaşlılara vb.

 

*Sana kötülük edenleri affediyor musun? Yoksa onlara karşı içinde düşmanlık ya da antipati besliyor musun? Yaptığın herhangi bir hata için kardeşinden/yanındakinden özür dilemeye hazır mısın?

 

*Isteyerek ya da istemeyerek adam öldürdün mü? Ya da birisinin ölümüne sebep oldun mu? Bir cinayete yol açtın mı?

 

*Yalan söylemek, başkalarını yargılamak, iftira atmak, pohpohlayıcı sözler söylemek, lanetlemek, öfkelenmek, küfretmek, alay etmek, kavga edip el kaldırmak, bela okumak, merakla başkalarının işine karışmak gibi kötü huyların var mı?

 

*Komşunun mutluluğunu kıskanıp onun mallarına/varlıklarına göz dikiyor musun? Yoksa komşunun felaketi seni mutlu mu ediyor?

 

*Şüpheci/ kuskucu bir insan mısın? Çevrendeki insanlar için aklından geçen şüpheleri ciddiye mi alıyorsun?

 

*Heryangi bir şeyi çaldın ya da çalınması için başkalarıyla işbirliği yaptın mı? Ya da bilerek çalınmış eşya veya başka birşey kabul ettin mi?

 

*Sana iyilik edenlere karşı minnet duygularını ifade ediyor musun yoksa yapılan iyiliye kötülükle karşılık mı veriyorsun?

 

*Söz veya davranışınla/tavrınla komşunun günah işlemesine sebep oluyor musun?

 

*Başkalarının özel, ailevi veya iş hayatıyla uğraşıp onlara karışıyor musun? Patavatsızca davranıp (onlara) problemler yaratıyor musun?

 

* Acaba uyuşturucu madde trafiğine herhangi bir şekilde dahil oluyor musun ya da başkalarının bu maddeleri kullanmalarına yardımcı ya da aracı oluyor musun?

 

*Başkalarına ait bilgi veya sırları açığa verip  etrafındaki insanların problemler yaşamalarına sebep oluyor musun?

 

Iş hayatında

 

*  Dolandırıcılık, hile, vurgunculuk, suistimal etme, tefecilik, rüşfet alma,  malları saklama gibi suçlardan dolayı vicdan azabı çekiyor musun?

 

*Alışverişlerin süresince samimi olmama, şerefsizlik, vefasızlık durumları seni karakterize eder mi?

 

* Senin için çalışan işciler, memurlar ya da elemanlara kötü davranıp onları istismar ediyor musun? onların haklarını yiyor musun?

 

Aile hayatında

 

*Ebeveynlerine saygılı, sevgi dolu olup hürmet gösteriyor musun? Yoksa onlara karşı küstahlık, acımasızlık ve küçümseme gibi davranışların mı var? Özellikle yaşlılık sürelerinde onlara kol kanat oluyor musun?

 

*Ev halkına karşı fedakarlık ruhu, sevgi, iyilik, anlayış, yumuşaklık ve sabır ruhu ile davranıyor musun? Acaba kavgacılık inat ya da mantıkdışı ve ben merkezci isteklerinle aile huzurunu ve atmosferini bozuyor musun?

 

Eş olarak

 

*Evliliğini Tanrı’dan bir nimet/hediye olarak kabul ediyor musun? Eşinle aranızdaki sevgiyi artırmak ve tamamlamak için her gün elinden geleni yapıyor musun? Aranızdaki sevginin herhangi başka bir sevgi veya ilişki yüzünden zarar görmesini engelliyor musun? (mesela anne-baba sevgisi, çocuk sevgisi, akraba sevgisi ya da meslek sevgisi yüzünden vs)

 

*Her biriniz diğerinin anne-babasını ve akrabalarına hürmet ediyor mu? Onları seviyor mu?

 

*Birbirinize sadık mısınız?

 

*Acaba çeşitli yöntemler kullanarak çocuk yapmaktan kaçınıyor musunuz?

 

*Acaba kürtaj yaptınız mı? Ya da böyle bir cinayetin suç ortağı oldunuz mu?

 

*Evlilik dışı cinsel ilişkileriniz oldu mu?

 

 

Anne-baba olarak

 

*Çocuklarınızın başarıları için Tanrı’ya candan/coşkuyla/hararetli bir şekilde dua ediyor musunuz?

 

*Çocuklarınıza iyi bir örnek oluyor musunuz?

 

*Çocuklarınızın sadece dünyevi başarıları için ilgileniyor olabilir misiniz? Onların hristiyanca yetişmeleri için özen gösteriyor musunuz? Bunu başarmak için onlara gerekli vakti ayırıp tembihliyor ve onlarla diyalog kuruyor musunuz? Kendi hayatınızdaki titizlikle hristiyanca yaşamaları için onlara ilham kaynağı oluyor musunuz? Çocuklarınızın okuduklarını, eğlence tarzlarını ve kurdukları arkadaşlıkları ölçülülü bir şekilde takip ediyor musunuz?

 

*Çocuklarınıza eşit davranıyor musunuz? Birini diğerlerinden ayırıyor musunuz? Onlara miras konularında haksızlık ettiniz mi?

 

*Çocuklarınızın kararlarına saygı duymayıp zamansız, zorla veya haksız yerde ailelerine müdahale ediyor musunuz? Ve bu şekilde aile ilişkilerini ya da çabalarını sabote ediyor musunuz?

 

Siz ve kendiniz

 

*Yaşam kaygılarına ve dünyevi işlere bağlı kalıp ölümsuz ruhunun gelişmesi ve Tanrı ile birleşme çabasını ihmal ediyor musun?

 

*Acaba tüm kötülüklerin başı ve doğurucusu olan kibir sahibi misin?

-çevrendeki insanların sana hürmet ve ilklik göstermelerini, övmelerini, öne sürmelerini bekliyorsan,

 -kendi niteliklerin, başarılı ailen ve iş becerelerin hakkında gururla konuşuyor ve övünüyorsan,

-insanların beğenisini kazanmaya çalışıyorsan,

-kendine aşırı derecede güvenip inatla şahsi görüşlerini savunuyosan,

-baskalarının tavsiyelerini reddedip hataların ve yanlışların hakkında yapılan önerilere karşı çıkıyorsan,

-her zaman ve her durumda kendini tatmin etmek istiyor ya da başkaların sana hizmet etmelerini bekliyorsan, o zaman kibir sahibi olduğun kesin.

 

*Acaba zamansız konuşup muhataplarının lafını keserek onları hor görme ve küçümseme durumların oluyor mu?

 

*Cimri ya da tamahkar mısın?

 

*Zengin bir hayat sürüp paranı şans, iskambil oyunları gibi boş şeylere harcıyor musun?

*Acaba tahrik edici ya da cinsiyetine uygun olmayan şekilde giyinip kuşanıyor musun?

 

*Obur musun?  boğazına düşkün müsün?

 

*Fazla, gereksiz ya da edepsiz laflar ediyor musun?

 

*Kutsal Ruh’un Tapınağı olan bedenine saygı gösteriyor musun? Yoksa cinsel günahlara düşmüş olabilir misin? (mastürbasyon, zina, fahişelik, eşcinsellik vb.)

 

*Bedensel arzuları canlandıracak edepsiz gorüntüler ve eğlenceler, ahlaka aykırı dergi ve kitaplar, pornografi, tahrik edici müzik ve şarkılara karşı kendini koruyor musun?

 

*Aklına gelen ahlak dışı kuruntu ve düşünceleri hemen kovuyor musun yoksa onları kabul edip işliyor musun?

 

*Tanrı’nın bir hediyesi olan sağlığını şarhoş olarak ya da sigara veya uyuşturucu kullanarak imha ediyor musun?

 

*Intihar etmeyi hiç düşündün mü?

 

*Tembellik, ihmal etme, sorumsuzluk huyların var mı?

 

*Televizyonun önüne dikilip ya da internette gezip zamanını boşa harcıyor musun?

 

Kontrolünü tamamladıktan sonra hemen manevi pederine koş kardeşim. Tek bir günahını gizlemeden, samimiyet ve özlükle, kendi faziletler ve başkalarının günahlarından söz etmeden kendi günahlarını itiraf et. Yeni bir hayata başlaman için Tanrı sana affını ve gani inayetini verecek, emin olabilirsin.

 

Paraklitos Manastırı Yayınları

 

 

Konu ile ilgili diğer makaleler

 

http://www.oodegr.com/tourkika/psyxotherap/psychology_psychotherapy.htm

http://www.oodegr.com/tourkika/paterika_keimena/metannoia1.htm

http://www.oodegr.com/tourkika/sygxronoi/paisios4.htm

Ayrıca Kutsal Kitap’tan Matta’nın 5.6. ve 7 bölümünü okuyun.

 

Günah itirafına hazırlananlar için bir kılavuz