/ Manevi yaşam / Sen sokağa şıkma yasağında neler yapıyorsun?

Sen sokağa şıkma yasağında neler yapıyorsun?

Sen sokağa şıkma yasağında neler yapıyorsun?

 

Elçi Pavlos Roma’ya yetiştiğinde bir eve hapsedilerek oradan çıkmaması emredildi.

Roma’ya girdiğimizde Pavlus’un, bir asker gözetiminde yalnız başına kalmasına izin verildi.
(Elçilerin işleri 28-16)

Elçi Pavlos bu zaman içersinde ne yaptı? Bu dört mektubu yazdı: Efesliler, Filipililer, Koloseliler, Filimun. Bundan ötürü şunu anlarız:

1- İmanlılara Mesih İsa’da nelere sahip olduklarını hatırlattı. (Efesliler 1-3,14) (Koloseliler 1-20,32)

2- İmanlılar için Tanrı’ya dua ve şükür etti. (Efesliler 3-14,21) ( Filipililer 1-3,4)

3- Zorluklarda bile her zaman sevinçli olmalarına teşvik etti. (Filipililer 3-1) (Koloseliler 1-24,29)

4- Yaslı ve hasta olanların duygularını düşünüp onların rahatlığı için çalıştı. (Filipililer 2-25,30) (Koloseliler 2-1,2)

5- İnsanlar arasındaki sıkıntıları çözmeye çalıştı. (Filipililer 4-2,3) (Filimon 10-21)

6- İyi bir aile temelini kurma öğütleri verdi. (Efesliler 5-22, 4-16)

7- Doğruluk yolunda yürümeye teşvik etti. (Efesliler 5-1,21) (Koloseliler 3-1,17)

Bu liste, elçi Pavlos’un yaptıklarından bazı örnekler olarak sayılır. Ayrıca Tanrı ile ilgili yeni derinliklere girmeyi ve incil müjdesinin herkese ulaşmasını önemsedi. İmanlılara Tanrı’ya karşı olan sorumluluklarını ve Tanrı’nın çeşitli bilgeliklerini müjdelemelerini hatırlattı. Bir çok kişinin imanını güçlendirdi. Arkadaşlarına selamlar yollayıp ona yaptıkları iyi şeyler için teşekkür edip onun için dua etmelerini istedi.

Elçi Pavlus’un yaptıklarının çoğunu, hapishanede yazdığı mektupları okuyarak keşfedebilirsiniz.

SEN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA NELER YAPIYORSUN?

Peder Dimyan Yakupoğlu

Sen sokağa şıkma yasağında neler yapıyorsun?