/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 10 Ocak Aziz Nisalı Gregorius

10 Ocak Aziz Nisalı Gregorius

10 Ocak Aziz Nisalı Gregorius

 

Gregorius 331 yılına doğru doğmuştur. Aziz Büyük Basilius’ un ve azize Macrina’ nın kardeşidir. Nasıl bir eğitim görmüş olduğu bilinmemektedir, fakat eserlerinden Gregorius’un çok büyük bir kültür sahibi olduğu anlaşılmaktadır. Çağdaşları arasında en kültürlü kimse olarak görünmektedir: Platon, Plotinus, Porphirius ve Philon’un düşüncelerini derinden kavramıştır. Aristoteles’i iyi bilmektedir. İreneus’u, Olympos’ lu Methodius’u, Athanasius’u, Ancira’lı Marcellusu ve özellikle Origenes’ i okumuştur. Öte yandan tıp konusunda, geometri ve astroloji konularında bilgi sahibidir. Ailesinin ona sunduğu örneklere rağmen Gregorius, manastır hayatına eğilim duymamış ve evlenmiştir.

371 yılında Nissa (Türkiye, Nevşehir bölgesi) episkoposu olur. Kardeşi Basilius’ un ölümünden sonra, gerek apostolik faaliyetiyle, gerek yazılarıyla tüm büyüklüğünü gösterir. Devrin piskoposlarının mutemet adamı ve imparatorun danışmanı olur. İstanbul konsilinde (381) önemli bir rol oynar. Yavaş yavaş doğru inancın bir tür kontrolörü olur. Gregorius ünlü bir hatiptir.

Yazılı eserleri büyük bir yer tutar: Doktrinal açıklamalar, yorumlar, tinsel kitaplar, söyleşi ve konuşmalar. Bütün eserlerinin ortak özelliğini büyük bir düşünce derinliği oluşturmaktadır. Aziz Gregorius’un güçlü bir teolojisi vardır: Teolojik düşüncesinin hareket noktasını Allah, Mutlak, oluşturmaktadır. İnsan Allah’ın suretinde, Allah tarafından ve Allah için yaratılmıştır. Fakat, özgürlüğünden yararlanarak, gözlerini Allah’tan ayırmayacak yerde, yeryüzüne dikmiştir. Bu, tüm beşer tabiatının izlediği “asıl” günahtır.

Nissa ’lı Gregorius, Kutsal Üçlü-Birlik (Teslis) ve İncarnation konularının da büyük ilahiyatçısıdır. Ayrıca büyük bir mistiktir. Mistik teolojinin gerçek kurucusudur denilebilir. Keşişliğe tinsel bir doktrin kazandırmıştır.

 

Kaynak: Meryemana.net

 Apolytikion. Ton 4.

Atalarımızın Tanrısı, Sen ki bizlere hep hoşgörüyle muamele edersin; bizleri merhametinden mahrum etme. Ancak atalarımızın aracı dualarıyla yaşamlarımızı esenlik içinde yönet.

Kontakion. Ton 2.

Kilise’nin esinlenmiş Baş kahini, bilgeliğe giriş sağlayan görkemli kişi, Nissa’nın ayık ve uyanık zihni, Meleklerle birlikte dans edip tanrısal ışıktan mutluluk duyan Gregori hepimiz için durmaksızın dualarla aracılık ediyor.

 

10 Ocak Aziz Nisalı Gregorius