/ Pazar Vaazlarι / Meryem Ana’nın Doğum bayramı vaazı

Meryem Ana’nın Doğum bayramı vaazı

Meryem Ana’nın Doğum bayramı vaazı

Meryem Ana’nın Doğumu bayramında, okuduğumuz Luka İncili’nden parça bugünkü yortuyla doğrudan ilgili değildir. Gerçekten de Lazar’ın kardeşleri, Rabbimizin karşısında bir nevi tartışmaya giren Marta ve Meryem isimli kadınlardan söz edilir. Meryem Rabbin sözlerini dinlemek için Onun ayak başında otururken, Marta ev sahibi olarak Rabbe ziyafeti hazırlamakla hizmet eder ve kardeşi ona yardım etmediği için ondan şikayet eder.

Kilise babaları Marta’yı eylem göstergesi, Meryem’i ise murakabe göstergesi olarak kabul etmişlerdir. Ruhsal hayatta her ikisi de gerekli, halbuki murakabe eylemden daha üstündür. Bugünkü İncil parçasının son sözleri de Tanrıdoğuran ile ilgili bunu söyler. İsa konuşurken halk içinden bir kadın Ona dedi: «Ne mutlu seni taşımış olan rahme, emzirmiş olan memelere!» Burada o kadın, kurtuluşumuzun sırrında Tanrıdoğuranın katkısını kastetti. Rabbimiz de Tanrıdoğuran’ın murakabesini kastederek, «ne mutlu Tanrı’nın sözünü dinleyip uygulayanlara» dedi (Luka 11, 27-28). İncil yazarı aziz Luka’ya göre Meryem Ana «(Tanrı’nın) bütün sözlerini kalbinde topluyordu» (Luka 2, 19).

Murakabe, «tek gerekli olan» ve bizden «alınmayacak olandır» (Luka 10, 42), ki Lazar’ın kardeşi Meryem de bunu seçti. Aziz Şamlı Yuhanna, insanın günah işlemeden önce cennette ihtiyaç duyduğu tek eylemin murakabe olduğunu yazar. Yaradanımızın bin bir işle uğraşmamızı ve geçinmek için fazla şeylerle meşgul olmamızı istemediğini, fakat tek eylemimizin durmadan Onu yüceltmek ve kendimizi Onu tanımaya bırakmamızı istediğini söyler (Ortodoks inancı, 25).

Bugün ayrı bir seviniç yaşıyoruz, çünkü şimdi diyakos Sotirios’un peder takdisini gerçekleştireceğiz. Dikkat edelim, çünkü kurtuluş için gereken gizem hemen gerçekleşecektir. Aziz Selanikli Simeon papazlığın Kilise hayatı için ve Hristiyanların kurtuşu için vazgeçilmez olduğunu yazar. Hatta papazlar olmadan Hristiyanların da olamayacağını söyler, çünkü episkopostan takdis almadan kimse ne vaftiz, ne ayin ne de diğer bir gizem yapamaz (PG 155, 252A-B).

Ondan bin yıl önce Altınağızlı Yuhanna şöyle yazmıştır: «Eğer sudan ve Ruh’tan yeniden doğmadan kimse Allah’ın Egemenliğine giremez ise (Yuhanna 3, 5), eğer kim Rabbin Bedenini yemez ve Kanını içmez ise ebedi hayattan mahrum kalacaksa (Yuhanna 6, 53-54), ve eğer bütün bunlar sadece papazın elleriyle yapılıyorsa, onlar olmadan cehennemin ateşinden kurtulup hazırlanmış olan taçları nasıl alabilirsin ki?» (Papazlık hakkında III, 6). Bu yüzden değerli kardeşlerim, papazlarınızı sevin ve saygı gösterin, çünkü onlar size Allah’ın Egemenliğinin kapılarını açar, sizi ebedi hayata davet ederler. Ve onlar için dua edin.

Aziz Simeon’un söylediği gibi papazlık Mesih’in işinin devamıdır. Episkopos ve papaz, Mesih’in gerçekleştirdiği kurtuluş sırrını canlandırıp temsil ettikleri için Kurtarıcımızı da temsil ederler. Azize göre papazlar Mesih’in büyük görevinin yardımcı ve hizmetçileridir (PG 155, 965A-B). Aynı zamanda bizi -episkopos ve papazları- düşünmeye davet eder: kimin yardımcılarıyız, hangi işin hizmetçileriyiz, kimin süretini taşımaktayız, ki hayatımız ve eylemlerimiz bu hizmete uygun olsun, biz de Mesih için tanıklık edelim.

Değerli peder Sotirios, şimdi Tanrı’nın lüftuyla Mesih’in hizmetçisi, Onun yardımcısı olmaya layık olacaksın, ve bundan sonra kendin Kutsal Armağanları görüp ve yaklaşıp, kendin papaz veya episkopos aracılığı olmadan komünyon alabilirsin, kendin İncili duyurup insanların Allah’a yaklaşmalarını sağlayabilirsin, bütün insaları aydınlatan Işığa doğru rehber olabilirsin.

Şimdi kutsal masaya yaklaş ve duanla kalbini Rabbimiz İsa Mesih’e yönelt, Ondan gereken bereketi dile, ki o bereket eksikleri tamamlar ve insanın zayıflıklarını iyileştirir, Ona layık bir hizmetçi olasın diye. Siz de değerli kardeşlerim, onun duasına katılın ki Allah onu bu büyük ve önemli hizmete layık göstersin.

Muhterem Pisidya metropoliti İov

 

 

 

 

 

 

 

 

Meryem Ana’nın Doğum bayramı vaazı