/ Pazarın Sesi / Luka’nın 15. Pazarı

Luka’nın 15. Pazarı

Luka’nın 15. Pazarı

 

  1. Timoteos’a Mektupunun 4. Bölümünden alıntı

9 Bu söz güvenilirdir ve her bakımdan kabule layıktır. 10 Bunun için emekveriyor ve mücadele ediyoruz. Çünkü ümidimizi, bütün insanların, özellikle iman edenlerin Kurtarıcısı olan, yaşayan Tanrı’ya bağlamışızdır.
11 Bunları buyur ve öğret. 12 Gençsin diye kimse seni küçümsemesin. Söz söylemekte, yaşayışta, sevgide, imanda ve paklıkta, iman edenlere örnek ol. 13 Ben yanına gelinceye dek topluluğa Kutsal Yazıları okumaya, öğütte bulunmaya ve ders vermeye ada kendini. 14 Peygamberlik sözüyle ve ihtiyarlar kurulunun, ellerini senin üzerine koymasıyla sana verilmiş ve hâlâ sende olan ruhsal armağanı ihmal etme. 15 Bu konuların üzerinde dur. Kendini bunlara ver ki, herkes senin ilerlediğini görsün.

Luka Incili’nin 19. Bölümünden alıntı

İsa Eriha’ya girmiş kentin içinden geçiyordu. 2Orada vergi görevlilerinin başı olan, Zakay adında zengin bir adam vardı. 3İsa’nın kim olduğunu görmek istiyor, ama boyu kısa olduğu için kalabalıktan ötürü göremiyordu. 4İsa’yı görebilmek için ileriye koşup bir yabani incir ağacına tırmandı. Çünkü İsa oradan geçecekti.
5İsa oraya varınca yukarı bakıp ona, «Zakay, çabuk aşağı in!» dedi. «Bugün senin evinde kalmam gerek.» 6Zakay hızla aşağı indi ve sevinç içinde İsa’yı evine buyur etti.
7Bunu görenlerin hepsi söylenmeye başladı: «Gidip günahkâr birine konuk oldu!» dediler.
8Zakay ayağa kalkıp Rab’be şöyle dedi: «Rab, işte malımın yarısını yoksullara veriyorum. Bir kimseden haksızlıkla bir şey aldımsa, dört katını geri vereceğim.»
9İsa dedi ki, «Bu ev bugün kurtuluşa kavuştu. Çünkü bu adam da İbrahim’in bir oğludur. 10Nitekim İnsanoğlu, kaybolmuş olanı arayıp kurtarmak için geldi.»

 

Luka’nın 15. Pazarı