/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 14 Ocak. Sina ve Raitho’da katledilmiş saygıdeğer Babalarımız

14 Ocak. Sina ve Raitho’da katledilmiş saygıdeğer Babalarımız

14 Ocak. Sina ve Raitho’da katledilmiş saygıdeğer Babalarımız

14 Ocak. Sina ve Raitho’da katledilmiş saygıdeğer Babalarımız

Bunlardan ikinci gruptakiler Diokletyan’ın hükümdarlığı sırasında 296 yılında Arabistanlı ve Mısırlı olup Blemiyes adındaki barbarlar tarafından katledilirken ilk gruptakiler aynı barbar topluluklar tarafından yaklaşık beşinci yüzyılın ortalarında öldürüldüler.

Sina ve Raitho’da katledilmiş saygıdeğer Babalarımız