/ Pazarın Sesi / Luka’nın 6.pazarı

Luka’nın 6.pazarı

Cinli, domuz

 

2. Timoteyus

2. Bölüm

Oğlum, Mesih İsa’da olan lütufla güçlen. 2Birçok tanık önünde benden işittiğin sözleri, başkalarına da öğretmeye yeterli olacak güvenilir kişilere emanet et. 3Mesih İsa’nın iyi bir askeri olarak benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger. 4Askerlik yapan kişi günlük yaşamın işlerine karışmaz; kendisini askerliğe çağıranı hoşnut etmeye çalışır. 5Spor yarışmasına katılan kişi de kurallara göre yarışmazsa, zafer tacını giyemez. 6Emek veren çiftçi, üründen ilk payı alan kişi olmalıdır. 7Dediklerimi iyi düşün. Rab sana her konuda anlayış verecektir.
8Yaydığım müjdede açıklandığı gibi, Davut’un soyundan olup ölümden dirilmiş olan İsa Mesih’i hatırla. 9Bu müjde uğruna bir suçlu gibi zincire vurulmaya kadar varan sıkıntılara katlanıyorum. Ama Tanrı’nın sözü zincire vurulmuş değildir. 10Bu nedenle, seçilmiş olanlar uğruna her şeye dayanıyorum. Öyle ki, onlar da sonsuz yüceliğin yanısıra Mesih İsa’da olan kurtuluşa kavuşsunlar.

Luka

8. Bölüm

27İsa karaya çıkınca kentten bir adam O’nu karşıladı. Cinlere tutsak olan ve uzun zamandan beri giysi giymeyen bu adam evde değil, mezarlık mağaralarda yaşıyordu. 28Adam İsa’yı görünce bir çığlık atıp O’nun önünde yere kapandı. Yüksek sesle, «Ey İsa, yüce Tanrı’nın Oğlu, benden ne istiyorsun?» dedi. «Sana yalvarırım, bana işkence etme!» 29Çünkü İsa, kötü ruha adamın içinden çıkmasını buyurmuştu. Kötü ruh adamı sık sık etkisi altına alıyordu. Adam zincirler ve kösteklerle bağlanıp başına nöbetçi konulduğu halde bağlarını paralıyor ve cin tarafından ıssız yerlere sürülüyordu.
30İsa ona, «Adın ne?» diye sordu.
O da, «Tümen» cevabını verdi. Çünkü onun içine bir sürü cin girmişti. 31Bunlar, dipsiz derinliklere gitmelerini buyurmasın diye İsa’ya yalvarıp durdular.
32Orada, dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler, domuzların içine girmelerine izin vermesi için İsa’ya yalvardılar. O da onlara izin verdi. 33Adamdan çıkan cinler domuzların içine girdiler. Sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu.
34Domuzları güdenler olup biteni görünce kaçtılar, kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. 35Bunun üzerine halk olup biteni görmeye çıktı. İsa’nın yanına geldikleri zaman, cinlerden kurtulan adamı giyinmiş ve aklı başına gelmiş olarak İsa’nın ayakları dibinde oturmuş buldular ve korktular. 36Olayı görenler, cinlere tutsak olan adamın nasıl kurtulduğunu halka anlattılar. 37O zaman Gerasa yöresinden gelmiş olan tüm kalabalık büyük bir korkuya kapılarak İsa’nın yanlarından ayrılmasını rica ettiler. O da geri dönmek üzere kayığa bindi.
38-39Cinlerden kurtulan adam İsa’nın yanında kalmak için O’na yalvardı. Ama İsa, «Evine dön, Tanrı’nın senin için neler yaptığını anlat» diyerek onu salıverdi. Adam da gitti, İsa’nın kendisi için neler yaptığını bütün kentte duyurdu.