/ Ayinler, dualar / Akathist İlahi

Akathist İlahi

Akathist İlahi

Akathist İlahi, Kutsal Anne ve ebediyen bakire olan Meryem’e övgülerin söylendiği, derin anlamlar içeren duasal bir şiir ve Ortodoks Kilisesi’nde en çok sevilen törenlerden biridir. 556 senesinde bu dünyadan göçen besteci Aziz Romanos tarafından, Bakire Meryem’in  şehrinde,  yani imparatorluk kenti Konstantinopolis’te yazılmıştır. Akathist İlahi Kilise’nin törensel yaşamında o kadar büyük popülerlik kazanmıştır ki, onun formatını örnek alan başka pek çok ilahi yazılmıştır. Rab Mesih’e, Kutsal Çarmıh’a ve Azizlere yazılan Akathist İlahiler de bu gruba girer.

Akathist İlahi, Başmelek Gabriel’in “Sevin” selamıyla başlar ve Tanrı-doğuran’a yönelik pek çok övgüden oluşur. İlahi söylendiğinde Rab’bimizin vücut bulmasına ilişkin olaylar biz düşünüp ders alalım diye hatırımıza getirilir. Başmelek Gabriel, Tanrı’nın yüceliğinden soyunmasına ve Mesih’in bir bakirenin rahmine gelmesiyle yaratılışın yenilenecek olmasına hayret eder. Henüz doğmamış olan Vaftizci Yuhanna, peygamberlikte bulunarak büyük sevinç yaşar. Çobanlar, Mesih’i kusursuz bir kuzu olarak tanırlar ve yeryüzündeki varlıklarla göksel varlıkların Bakire aracılığıyla tek ses olmasına sevinirler. Yıldızın ışığını takip eden pagan yıldızbilimciler, dünyanın ışığını ilan ettiği için Meryem’i överler.

Grekçe’de “akathistos” sözcüğü “oturmaksızın” yani “ayakta” anlamına gelir ve Akathist Ílahi söylenirken törene katılanlar normalde hep ayakta dururlar. İlahi, Grek alfabesindeki harflerin sırasına göre (akrostiş) düzenlenmiş 24 kιtadan oluşur. Bu kıtalar uzun veya kısa olarak ikiye ayrılırlar. Kısa kιtalar düz yazı biçimindedir ve “Alleluia” sözcüğü ile biter. Uzun kιtalarιn sonunda ise “Sevin, ey gűveysiz gelin!” cümlesi tekrarlanır.

Akathist İlahi’nin ilk bölümü, melek tarafından Bakire Meryem’e iletilen doğum müjdesi hakkındadır. Bu bölümde Meryem’in doğum müjdesine şaşırması, akrabası Elizabet’e ziyareti ve Yusuf’un Meryem’in masumiyetine ilişkin şüpheleri betimlenir. İkinci bölüm; Mesih’in doğumu, çobanların ve yıldızbilimcilerin tapınması, Mısır’a kaçış ve tapınakta Aziz Simeon’u ziyaret ile ilgilidir. Üçüncü bölümde ilahi, dikkatimizi Mesih’in gelişiyle dünyanın yenilenmesine ve Tanrı’nın Oğlu’nun vücut bulduğunu gören bilge kişilerin ve meleklerin hayranlığına yönlendirir. Dördüncü ve son bölüm ise Meryem’in yine lirik biçimde ve etkili bir söz sanatıyla övülmesinden oluşur. Bu bölümü birbirinden güzel sıfatlarla süsleyen şair, Bakire Meryem’den bu şiirsel sunuyu kabul etmesini ve insan ırkının dünyevî günahlardan kurtuluşu için aracılıkta bulunmasını ister.

Ortodoks Hıristiyanların Akathist İlahi Töreni’ndeki Düzeni

Altι haftadan oluşan Diriliş Bayramι öncesi, oruç devresinin ilk dört cumasında, Gece Duası’ndan sonra Akathist İlahi şu sıralama ile icra edilir:

–        Kanon’un okunması,

–        Kontakion ilahisinin okunması ve tütsüleme.

–   Diriliş (Paskalya) Bayramι öncesi oruç devresinin ilk cumasında Akathist İlahi’nin ilk bölümünün, ikinci cumasında ikinci bölümünün, üçüncü cumasında üçüncü bölümünün ve dördüncü cumasında dördüncü bölümünün ruhani tarafından okunması.

–        Kontakion ilahisinin okunması ve tütsüleme.

–        Gece duasının tamamlanmasından önce Theotokion ilahisinin okunması ve bu sırada ikonaya saygı gösterilmesi.

–        Oruç devresinin ilk cumasında ruhani güne ait İncil bölümünü (Yuhanna 15:1-7) okur.

Büyük oruç devresinin 5.cumasında ise Akathist İlahi töreni şu sıralama ile icra edilir:

–        Akathist İlahi’ye ait cumartesi günü söylenen Troparion üç kez okunur.

–        Akatist İlahi’nin ilk bölümü söylenir.

–        Kanonun birinci ve üçüncü kasideleri söylenir.

–        Kontakion ilahisi tütsüleme eşliğinde söylenir.

–        Akatist İlahi’nin ikinci bölümü söylenir.

–        Kanonun dördüncü, beşinci ve altιncι kasideleri okunur ve hemen ardından tütsü eşliğinde Kontakion söylenir.

–        Akatist İlahi’nin üçüncü bölümü söylenir.

–        Kanonun yedinci, sekizince ve dokuzuncu kasideleri okunur ve hemen ardından tütsü eşliğinde Kontakion söylenir.

–        Akatist İlahi’nin dördüncü bölümü söylenir.

–     Yirmi dördüncü kιtanιn sonunda  töreni kutlayan kişi, ilk bölümün ilk kιtasιnι okur “Başmelek, Tanrıdoğuran’a «Sevin» demek için gökten gönderildi….”

–        Kontakion ilahisi okunurken tütsüleme yapılır ve hemen ardından Kutsal Tanrı-doğuran’ın ikonasına saygı gösterilirken Theotokion ilahisi okunur.

 İlahiler

Kontakion:

Sana, ey büyük ve yenilmez koruyucu, tehlikeden kurtulmuş olan bizler, Senin şehrin, zafer kutlamasını bir sunu olarak adıyoruz. Karşı koyulmaz gücünle bizi tüm sıkıntılardan güvende kıl, öyle ki sana şöyle diyebilelim: “Sevin, ey gűveysiz gelin!”

Theotokion:

Bakireliğinin gűzelliğine ve paklιğιnιn parlaklιğιna hayran kalan Cebrail şöyle haykιrdι: “Ey Tanrι-doğuran, sana layık hangi övgűyü sunayιm? Sana hangi sιfat ile sesleneyim? Şaşa kaldιm. Dolayιsιyla emir aldιğιm şekilde haykιrιyοrum, Ey Tanrı’nın kayrasına erişen kız, selam!”

Not: Ruhani yokken Akathist İlahi, Kanon ve Gece Duasι imanlιlar tarafιndan kilise veya kendi evlerinde okunabilir.

AKATİST İLAHİ, KANON VE GECE DUASΙ

Ruhani:

Kutsaldır Tanrımız, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca.

Topluluk: Amin

Ruhani: Yücelikler Sana ey Tanrιmız, yücelikler Sana.

Ey teselli veren, her yerde hazır olan, Gerçeğin Ruhu, herkesi iyilikler hazinesiyle dolduran ve hayat bağışlayan, göksel kral, gel ve aramızda ol ve bizleri kirlilikten arındır ve kurtar.

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle(3 kere).  

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler olsun, şimdi her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Αmin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver. İsmin için merhamet et, merhamet et, merhamet et.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler olsun, şimdi her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Αmin.

Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de Sen’in isteğin olsun. Bugün de bize gündelik ekmeğimizi ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani: Çünkü Krallık ve kudret ve yücelik Sen’indir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin

Okuyucu: Ya Rab acı bize. (12 kere)

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a övgüler olsun, şimdi her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Αmin.

Kralımız olan Tanrι’mıza secde edip diz çökelim.

Kralımız olan Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

Kralımız, Rab’bimiz ve Tanrι’mız İsa Mesih’e secde edip diz çökelim.

MEZMUR 50/51

Ey Tanrım lütfet bana, sevgin uğruna; sil isyanlarımı, sınırsız merhametin uğruna. Tümüyle yıka beni suçumdan, arıt beni günahlarımdan. Çünkü isyanlarımı biliyorum, günahım sürekli karşımda. Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim. Sen’in gözünde kötü olanı yaptım. Öyle ki, konuşurken haklı, yargılarken adil olasın. Nitekim ben suç içinde doğdum, günah içinde annem bana hamile kaldı. Madem Sen gönülde sadakat istiyorsun, yüreğimin derinliklerinde bilgelik öğreten bana, beni mercan köşküotuyla arıt, paklanayım, yıka beni kardan beyaz olayım. Neşe sevinç sesini duyur bana, bayram etsin ezdiğin kemikler. Günahlarıma bakma, bütün suçlarımı sil. Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat, yeniden kararlı bir ruh var et içimde, beni huzurundan atma, Kutsal Ruh’unu benden alma. Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini, bana destek ol, istekli bir ruh ver. Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim, günahkârlar geri dönsün sana. Kurtar beni, kan dökme suçundan, ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı, dilim senin kurtarışını ilahilerle övsün. Ya Rab, aç dudaklarımı, ağzım senin övgülerini duyursun. Çünkü Sen kurbandan hoşlanmazsın, yoksa sunardım sana. Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın. Sen’in kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur. Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı. Lütfet, Siyon’a iyilik yap, Yeruşalim’in surlarını onar. O zaman doğru sunulan kurbanlar, yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular, Sen’i hoşnut kılar; O zaman sunağında boğalar sunulur.

MEZMUR 69/70

Ey Tanrım kurtar beni! Yardımıma koş, Ya Rab! Utansın canımı almaya çalışanlar, yüzleri kızarsın! Geri dönsün zararımı isteyenler, rezil olsunlar! Bana, Oh! Oh! çekenler, geri çekilsinler utançlarından! Sen’de neşe ve sevinç bulsun bütün sana yönelenler! “Tanrı yücedir!” desin hep Sen’in kurtarışını özleyenler! Bense, mazlum ve yoksulum, ey Tanrı yardımıma koş! Yardımcım ve kurtarıcım Sen’sin, geç kalma, Ya Rab!

MEZMUR 142/143

Duamı işit Ya Rab, yalvarışlarıma kulak ver! Sadakatinle, doğruluğunla yanıtla beni! Kulunla yargıya girme, çünkü hiçbir canlı Sen’in karşında aklanmaz. Düşman beni kovalıyor, ezip yere seriyor. Çoktan ölmüş olanlar gibi, beni karanlıklarda oturtuyor. Bu yüzden bunalıma düştüm, yüreğim perişan.Geçmiş günleri anıyor, bütün yaptıklarını derin derin düşünüyor, ellerinin işine, bakıp dalıyorum. Ellerimi Sana açıyorum, canım kurak toprak gibi Sana susamış. Çabuk yanıtla beni, Ya Rab, tükeniyorum. Yüzünü benden çevirme, yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim. Sabahları duyur bana sevgini, çünkü Sana güveniyorum; Bana gideceğim yeri bildir, çünkü duam Sanadır. Düşmanlarımdan kurtar beni, Ya Rab; Sana sığınıyorum. Bana istemini yapmayı öğret, çünkü Tanrım’sın benim. Sen’in iyi Ruh’un düz yolda bana öncülük etsin! Ya Rab, adın uğruna yaşam ver bana, doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan. Sevginden ötürü öldür düşmanlarımı, yok et bütün hasımlarımı, çünkü Senin kulunum ben.

Büyük Yücelik İlahisi

En yücelerde Tanrı’ya övgü, yeryüzünde insanlara esenlik ve sevinç olsun. Sen’i ilahilerle yüceltir, Sen’i över, Sana taparız, yüceliğinin büyüklüğü için sana şükrederiz. Ey kral Rab, Göksel Tanrι, her şeye gücü yeten Baba, ey Rab biricik Oğul İsa Mesih ve ey Kutsal Ruh. Ey Rab Tanrι, ey Tanrι’nın kuzusu ve Baba’nın Oğlu, ey insanların günahlarını taşıyan, bize acı, ey insanların günahlarını kaldıran yalvarışlarımızı kabul et, ey Baba’nın sağında oturan bize merhamet et. Çünkü Baba’nιn görkeminde olan yalnız kutsal, yalnız Rab İsa Mesih Sen’sin. Amin. Her gün Sen’i yüceltiyor, adını övüyorum sonsuzluklar boyunca. Ya Rab her çağda bizim sığınağımızdın. Ya Rab bana acı ve şifa ver dedim. Çünkü Sana karşı günah işledim. Ya Rab Sana sığındım, Sen’in isteğini yapmayı bana öğret çünkü Sen Tanrımsın. Çünkü hayatın kaynağι Sen’sin ve ışığı Sen’in ışığında görürüz. Sen’i tanıyanların üzerine bereketini ver. Bu sabahι günahsız geçirmeye bizi layık eyle Ya Rab. Babalarımızın Tanrιsι, Sen kutsalsın, adın sonsuza kadar yüce ve büyüktür. Amin. Sana olan güvenimiz gibi merhametin bizimle olsun. Kutsalsın Ya Rab bana emirlerini öğret, Kutsalsın Ya Rab, bana yasalarını anlat, Kutsalsın ey Kutsal olan, doğruluğunla beni aydınlat. Ya Rab merhametin sonsuza kadar sürsün ve ellerinin yarattığına yüz çevirme. Sana övgü yakışır, sana ilahiler yakışır, yücelik Sen’indir, ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh şimdi, her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

İnanç Bildirgesi:

İnanιrιm bir Tanrι’ya

Her şeye gücü yeten Baba’ya

göğün ve yerin, tüm görünen ve görünmeyenlerin Yaradanιna.

Tek Rab İsa Mesih’e,

Tanrι’nιn Oğlu’na,

Tek doğana, tüm çağlardan önce Baba’dan doğana,

Işιk’tan Işιk,

Gerçek Tanrι’dan Gerçek Tanrι’ya,

Doğan’a, yaratιlmayana,

Baba ile özdeş Olana.

Herşeyin O’nun aracılığıyla yaratιldιğιna.

Biz insanlar ve kurtuluşumuz için,

göklerden aşağιya inene,

ve Kutsal Ruh aracılığıyla Bakire Meryem’den beden alana ve insan olana.

Üstelik bizler için Pontuslu Pilatos çağιnda çarmιha gerilene, acι çekerek ölene ve gömülene.

Kutsal Yazιlara göre üçüncü gün dirilene.

Göklere yükselene ve Babasιnιn sağιnda oturana.

Dirileri ve ölüleri yargιlamak için görkemle yine gelecek olana.

O’nun ki Krallιğιnιn sonu olmayana.

Kutsal Ruh’a, Rab’be, yaşam verene,

Baba’dan çιkana,

Baba ve Oğul ile birlikte tapιlana ve onurlandιrιlana

Peygamberler aracιlιğιyla konuşmuş olana,

Bir, kutsal, evrensel ve elçisel Kilise’ye,

Onaylarιm günahlarιn bağιşlanmasι için tek vaftizi.

Beklerim ölülerin dirilişini ve gelecek çağιn yaşamιnι.

Amin +.

Yerindedir seni övmek, her zaman övgüye layık , en temiz, Τanrι’mızın annesi. Sen ki Keruvlardan daha saygın ve Seraflardan kıyaslanmaz ölçüde yücesin, sen ki Tanrι’nın Söz’ünü eksiksiz doğurdun. Yüceltiriz seni gerçek Tanrı-doğuran.

Kontakion: Sana, ey büyük ve yenilmez koruyucu, tehlikeden kurtulmuş olan bizler, senin şehrin, zafer kutlamasını bir sunu olarak adıyoruz. Karşı koyulmaz gücünle bizi tüm sıkıntılardan güvende kıl, öyle ki sana şöyle diyebilelim: “Sevin, ey gűveysiz gelin!” (3 kere söylenir)

  1. BÖLÜM

Birinci Kιta

Ruhani: Başmelek, Tanrıdoğuran’a «Sevin» demek için gökten gönderildi ―Ey kutsallığı aşan Tanrıdoğuran, bizi kurtar― (Üç kere söylenir.) Ve ya Rab, Sen’in ondan beden aldığını gördüğünde melek hayret ederek durdu ve ona bedensiz sesi ile şöyle haykιrdı:

Selâm, çünkü sevinç (Mesih) senin aracılığınla parlayacak. 

Sevin, çünkü senin aracılığınla lânet yok olacak.

Selâm, çünkü düşmüş olan Âdem senin aracılığınla kalkacak. 

Sevin, senin aracılığınla Havva gözyaşlarından kurtulacak.

Selâm, insan aklının erişemediği yücelik.

Sevin, Meleklerin gözlerine güç görünen derinlik. 

Selâm, çünkü sen Göksel Kralın tahtısın. 

Sevin, çünkü sen bütün dünyayı zaptedip tutanı (Mesih’i) kucağında tutarsın. 

Selâm, ey güneşi gösteren yıldız. 

Sevin, ey Tanrı’nın beden aldığı rahim.

Selâm, çünkü senin aracılığınla evren yenileniyor. 

Sevin, çünkü senin aracılığınla Yaratıcı bebek oluyor,

Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

İkinci Kιta

Ruhani:Azize kendisini pak ve lekesiz bildiği için Cebrail’e cesaretle dedi: Senin bu anlaşılmaz haberinin içimde kabulü zor görünüyor, çünkü tohumsuz olarak hâmile kalıp doğuracağımı nasıl söylersin? Haykırarak: Aleluya (Rab’bi övün). 

Topluluk: Aleluya (Rab’bi övün). 

Üçüncü Kιta

Ruhani: Bâkire, bilinmeyen bir bilgiyi anlamak isteyerek, bu sırra hizmet edene (Meleğe) haykırarak dedi: Benim pak ve bâkire olan rahmimden oğul doğması nasıl mümkün olabilir? Haber ver bana.  O da korku ile durup şöyle cevap verdi:

Selâm, Tanrısal iradenin sırdaşı.

Sevin ey susmaya muhtaç  olanların imanı.

Selâm, Mesih’in mucizelerinin başlangıcı.

Sevin, O’nun öğretilerinin baş temeli.

Selâm, Τanrı’nın yeryüzüne indiği göksel merdiven. 

Sevin, yeryüzündeki insanları göklere çıkaran köprü.

Selâm, meleklerin sürekli övdüğü mucize.

Sevin, (Mesih’i doğurmakla) şeytanları çok yaralayan ve ağlatan.

Selâm, ışığı anlatılmaz tarzda doğuran.

Sevin, çünkü nasıl doğurduğunu kimseye bildirmedin.

Selâm, bilgelerin bilgisinden üstün olan. 

Sevin, ey imanlıların akıllarını aydınlatan,

Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

DÖRDÜNCÜ KITA

Ruhani: O vakit yüce Tanrı’nın kudreti, bâkire olan kızın hâmile kalması için ona gölge etti ve onun güzel meyve veren rahmini, ilahileri sırasında kurtuluş  elde etmeyi ümit edenler için lezzetli bir tarla olarak açıkladı. Aleluya.

Topluluk: Aleluya. 

Beşinci Kιta

Ruhani:Karnında Tanrı’yı taşıyan bâkire, Elizabet’in yanına gitti ve onun selamını hisseden Elizabet’in karnındaki cenin, sanki onu övercesine sevinçle kıpırdadı ve Tanrıdoğuran’a haykırdı: 

Selâm, solmayan filizin asması.

Sevin, ey bozulmayan ürünün  tarlası. 

Selâm, şefkatli çifçiyi türeten.

Sevin, ömrümüzün fidanını diken kişiyi doğuran. 

Selam ey merhamet bolluğunu yetiştiren tarla,

Sevin ey bağışlanma servetini taşıyan sofra. 

Selâm, çünkü sen mutluluk bahçesini çiçeklendirirsin. 

Sevin, çünkü canlara kurtuluş limanı hazırlarsın. 

Selâm, aracıların kabul olunmuş buhuru.

Sevin, çünkü tüm dünyanın affına kaynak oldun.

Selâm, çünkü senin araclılığın ile ölümlü insanlar Tanrı’nın affına erişirler. 

 Sevin, senin aracılığın ile ölümlü olan insanlar Tanrι’nιn yanında cesaret bulurlar,

Selâm ey güveysiz gelin.

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

Altιncι Kιta

Ruhani:O âdil ve dürüst Yusuf seni hâmile gördüğünde, ey kusursuz bâkire, türlü fikirlere kapılıp huzursuz oldu, ancak senin Kutsal Ruh’tan hâmile olduğunu öğrendiği anda dedi: Aleluya

Topluluk: Aleluya.

KANON

Birinci kaside

Ağzımı açacağım ve o, Ruh ile dolacak ve ondan Anne ve Kraliçeye sözler dökülecek. Neşeyle övgüler söylediğim görülecek ve sevinerek onun mucizelerinin ilahisini söyleyeceğim. 

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Ey Mesih’in Ruh tarafından mühürlenmiş canlı kitabı, ey pak olan; yüce Başmelek sana bakarak şöyle haykırdı: Sevin, aracılığıyla ilk annenin lanetinin kalkacağı sevinç kabı.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Sevin, Tanrı’nın bakire gelini, Âdem’i ilk haline döndüren, Ölüler diyarını çürüten.

Sevin, tümden kusursuz olan, tek Kralın sarayı.

Sevin, her şeye hükmedenin ateşten tahtı.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Sevin, solmayan gül.

Sevin, hiç çürümeyecek elmayı meyve veren tek kişi.

Sevin, herkesin Kral’ının hoş kokulu merhemini doğuran.

Sevin, ey güveysiz gelin, dünyanın kurtuluşu.

Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Sevin, paklığın hazinesi, düştükten sonra senin aracılığınla kalktık.

Sevin, ey Hanımefendi, mis kokusunu inananlara gönderen güzel kokulu zambak.

Sevin, hoş kokulu tütsü ve değerli mür yağı.

Üçüncü kaside

Ey Tanrıdoğuran, yaşayan ve bereketli pınar, sana övgü ilahileri söylemek için ruhsal kardeşlikte bir araya gelenleri kuvvetlendir ve Tanrısal görkeminle onları yücelik tacına layık kıl.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Sevin, Tanrısal başak tanesinin filizlendiği sürülmemiş tarla.

Sevin, yaşam ekmeğini taşıyan canlı sofra.

Sevin, ey Hanımefendi, hiçbir zaman boş olmayan canlı suyun kurnası.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Sevin, imanlılar için kusursuz buzağıyı doğuran düve.

Sevin, dünyanın günahını yüklenen Tanrı kuzusunu doğuran koyun.

Sevin, ey ılık merhamet tahtı, bizim gayretli şefaatçimiz.

Baba’ya, Oğul’a, ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Sevin, Güneşimiz Mesih’i getiren tek aydınlık sabah,

Sevin, ışığın konutu, kararmış iblisleri tamamen azaltan karanlık savıcı.

Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Sevin, içinden sadece Söz’ün geçtiği tek kapı; çünkü yaptιğιn doğumla Ölüler diyarının demirlerini ve kapılarını paramparça ettin.Sevin, her övgüye layık olan, kurtulmakta olanların tanrısal giriş kapısı.

 

 

Kontakion:

Sana, ey büyük ve yenilmez koruyucu, tehlikeden kurtulmuş olan bizler, senin şehrin, zafer kutlamasını bir sunu olarak adıyoruz. Karşı koyulmaz gücünle bizi tüm sıkıntılardan güvende kıl, öyle ki sana şöyle diyebilelim: “Sevin, ey gűveysiz gelin!”

  1. Bölüm.

Yedinci Kιta

Ruhani: Çobanlar Mesih’in beden ile yeryüzünü onurlandırmasından dolayı Meleklerin ilâhiler söylediklerini işittiklerinde, asıl çobanı arar gibi yürüyüp geldiler ve onu Meryem’in rahminde beslenmiş lekesiz pak kuzu gibi görünce, bakire kıza ilâhiler söyleyerek dediler:

Selâm, ey Kuzu’nun ve Çoban’ın (insan ve Tanrı olan Mesih’in) anası. 

Sevin, ruhsal koyunların (inananların) ağılı. 

Selâm, ey görünmez düşmanlara (şeytanlara) karşı olan savunma. 

Sevin, ey cennet kapılarını açan anahtar. 

Selâm, çünkü gökler yeryüzü ile beraber sevinirler. 

Sevin, çünkü yeryüzündekiler göklerdekiler ile beraber neşelenirler. 

Selâm, ey elçilerin susmayan ağzı,

Sevin ey şehitlerin yenilmez gücü. 

Selâm, imanın sağlam temeli. 

Sevin, kayranın parlak işareti.  

Selâm, çünkü senin aracılığın ile cehennem çıplak kaldı.  Sevin, çünkü senin aracılığın ile görkeme büründük, Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

Sekizinci Kιta

Ruhani:Yıldızlara tapanlar, Tanrı yolunu gösteren yıldızı görünce, onun ışığını bir meşale gibi takip edip onun aracılığıyla kudretli Kral’ı aradılar ve ulaşılmayana (Tanrı’ya) ulaşıp sevinçle ona haykırdılar. Aleluya

Topluluk: Aleluya.

Dokuzuncu Kιta

Ruhani:Keldanî gençler (yani yıldızbilimciler) bakirenin (Meryem’in), insanları kendi elleri ile yaratmış olanı kollarında tutmakta olduğunu gördüklerinde O’nun kul şekli almış olan Rab’bimiz olduğunu anladılar ve hemen O’na özgü hediyeleri sunarak onun kutlu Annesine şöyle haykırdılar :

Selâm, ey batmayan yıldızın annesi. 

Sevin ey gizemli günün şafağı. 

Selâm, çünkü sensin aldanışın yanan ocağını söndüren. 

Sevin, çünkü sensin KutsalÜçlü’ye iman edenleri aydınlatan. 

Selâm, çünkü sensin insan düşmanı olan şeytanı egemenliğinden düşüren. 

Sevin, çünkü sensin şefkatli Mesih Rabb’i bize gösteren. 

Selâm, çünkü sensin bizi putperestlerin dininden kurtaran. 

Sevin, çünkü sensin bizi kirli eylemlerden kurtaran. 

Selâm, ey ateşe tapınmaya son veren. 

Sevin çünkü sensin günah tutkularının alevinden kurtaran. 

Selâm, ey inananlara paklık yolunu gösteren. 

Sevin, tüm nesillerin ferahlığı,

Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

Onuncu Kιta

Ruhani: Yıldızlara tapanlar Tanrı’yı kuşanarak müjdeci olunca, Babil’e döndüler ve ön bildirini yerine getirerek herkese senin Mesih olduğunu müjdelediler ve ilahi söylemeyi bilmeyen Hirodes’i önemsemeyip bıraktılar. Aleluya

Topluluk: Aleluya.

On birinci Kιta

Ruhani: Ey kurtarıcımız, Sen Mısır’a vardığında orada gerçeğin ışığını parlatarak yalanın karanlığını dağıttın, çünkü orada bulunan putlar Sen’in kuvvetine dayanamayıp düştüler ve onlardan kurtulmuş olanlar, Tanrıdoğuran’a haykırdılar:

Selâm, çünkü sensin insanlığın ayağa kalkışı,

Sevin ey putların yıkılışı,

Selâm, sensin aldanmanın alçaklığını ayaklar altına alan. 

Sevin, sensin putların hilesini kınayan. 

Selâm, sensin o simgesel Firavun’u (şeytanı) boğan deniz. 

Sevin, sensin hayata susamış olanları sulayan kaya. 

Selâm, karanlıkta olanlara yol gösteren ateş sütunu. 

Sevin, bulutlardan daha geniş olan dünya kalkanı. 

Selâm, çünkü sensin o kudret helvasının (Man) yerini alan gıda.

(Man: Tanrı’nın Mısır’dan çıkan İsrailliler’i çölde doyurmak için gökten gönderdiği yiyecek (bkz. Çık. 16:13-36).

Sevin, çünkü sensin kutsal sevincin hizmetkârı.

Selâm, çünkü sensin o vaat edilmiş  toprak,

Sevin ey kendisinden bal ve süt damlayan,

Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

On ikinci Kιta

Ruhani: Şimon bu yalancı dünyadan ayrılmaya hazırlanırken, bir çocuk olarak onun kollarına verildin ve tam anlamıyla Tanrı olduğunu belli ettin; bu nedenle o, senin anlatılamaz bilgeliğine şaşırıp haykırdı. Aleluya

Topluluk: Aleluya.

DÖRDÜNCÜ KASİDE

“Kutsal görkemde, Tanrısallık tahtında, hızlı bir bulutta oturan sonsuz Tanrı İsa geldi ve lekelenmemiş elleriyle kurtardı “Gücüne övgüler olsun, Mesih” diye haykıranları.”

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

İmanla ilahiler söyleyip seni yüceltiyoruz, her övgüye layık olan.

Sevin, Ruh’un sütünü akıtan verimli dağ.

Sevin, dindarların hislerinin tatlandırıcısı manı (göksel ekmeği) taşıyan kandil ve altın testi.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Sevin, dünyanın merhamet tahtı, lekesiz Hanımefendi.

Sevin, herkesi kayra ile yerden kaldıran.

Sevin, sana övgüler söyleyenleri gerçekten ölümden yaşama geçiren köprü.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Göklerden daha yükseltilmiş olan, sevin, rahminde acı duymadan dünyanın temelini atan.

Sevin, melekler ordusunun Kralının giydiği Tanrısal erguvan kaftanı bakire kanıyla boyayan deniz kabuğu.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Hanımefendi, sen gerçekten herkesin yasa tanımazlığını yıkayıp temizleyen Tanrısal yasa koyucuyu doğurdun. Ey kavranamaz derinlik ve erişilmez yükseklik, aracılığıyla Tanrısallaştığımız evlenmemiş erden.

Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Dünya için insan eliyle örülmeyen bir taç ördün ve seni şu sözlerle yüceltiyoruz:

Sevin, ey bakire, herkesin kalesi ve hisarı ve koruyucu duvarı ve sığınağı.

Beşinci kaside

Tüm evren senin ilahi görkemine şaşırdı. Çünkü hiç evlenmediğin halde, ey bakire, herkesin Tanrısını rahminde taşıdın ve sana övgü ilahisi söyleyenlere kurtuluş bağışlayan ebedi Oğul’u doğurdun.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Sevin, çünkü rahminde yaşam yolunu taşıdın.

Sevin, dünyayı günah selinden kurtaran Tanrı gelini, tamamen hatasız bakire.

Sevin, hayranlık uyandıran mesaj ve bildiri, tüm yaratılışın Rab’binin konutu.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

İnsan soyunun gücü ve kalesi, ey lekesiz olan.

Sevin, yüceliğin kutsal mekânı, ölüler diyarının yok edicisi ve ışığın düğün odası.

Sevin, sana imanla dua edenlerin yardımcısı.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Söz Tanrı’nın ve dirilmiş Oğul’un ateşten savaş arabası.

Sevin, Hanımefendi, ortasında yaşam ağacı Rab’bi barındıran yaşayan cennet, ki Rab’bin tatlılığı çürümeye tabi olsalar bile imanla duaya katılanlara yaşam tatlılığını veriyor. 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun

Senin gücünden güç alarak sana imanla şöyle sesleniyoruz:

Sevin, hakkında görkemli ve harikulade şeylerin ilan edildiği Yüce Kralın şehri.

Sevin, ey maden çıkarılmamış dağ ve dipsiz derinlik.

Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Sevin, ey Söz’ün lekelenmemiş konutu, Tanrısal inciyi üreten deniz kabuğu.

Sevin, ey Hanımefendi, son derece harikulade olan, seni kutlulayanları her defasında Tanrı ile barıştıran Tanrı-doğuran.

Altιncι kaside

Tanrısal düşünceye sahip insanlar, Tanrımızın annesinin şerefine bu Tanrısal ve her övgüye layık bayramı kutlarken, ellerimizi çırpıp ondan doğan Tanrımıza övgüler sunalım.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Söz’ün lekesiz odası, herkes için Tanrısallaşma sebebi, sevin, ey tümden kusursuz, peygamberlerin yankılanan önbildirisi.

Sevin, havarilerin ziyneti.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Putperestlik ateşini söndüren taze çiy senden damladı. Bu sebeple sana şöyle haykırıyoruz:

Sevin, ey bakire, Gidyon’un gördüğü çiyle kaplı yün yapağı.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

İşte, sana sesleniyoruz, sevin. Bizler için liman ve sığınak ol; çünkü sıkıntıların ve bizimle savaşanın pek çok iftirasının denizinde ordan oraya savruluyoruz.

Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Ey neşe sebebi, düşüncelerimizi lütuf  ile donat ki sana şöyle diyebilelim: Sevin, yanıp tükenmemiş çalı ve inananların üzerine durmadan gölge salan parlak bulut.

Kontakion: Sana, ey büyük ve yenilmez koruyucu, tehlikeden kurtulmuş olan bizler, senin şehrin, zafer kutlamasını bir sunu olarak adıyoruz. Karşı koyulmaz gücünle bizi tüm sıkıntılardan güvende kıl, öyle ki sana şöyle diyebilelim: “Sevin, ey gűveysiz gelin!”

  1. Bölüm

On üçüncü Kιta

Ruhani: Bütün dünyanın yaratıcısı, tohumsuz rahimden filizlenip onun bakireliğini  önceki gibi bozulmaksızın sakladı ve kendi halkı olan bizlere bunu göstermekle yaratılışı yeniledi, öyle ki bu mucizeyi gördüğümüzde bakire kızı ilâhilerle övelim :

Selâm, çürümezliğin çiçeği. 

Sevin, özdenetimin tacı. 

Selâm, ey dirilmenin örneğini bize gösteren. 

Sevin ey meleklerin yaşamını  belli eden.

 Selâm, güzel ve tatlı meyveli ağaç, ki o meyve ile inananlar beslenirler. 

Sevin, güzel gölgeli ağaç, ki onun gölgesinde çok kimseler korunurlar. 

Selâm, yoldan çıkmışlara doğru yolu göstereni taşıyan. 

Sevin ey esir edilmişlerin kurtarıcısını doğuran. 

Selâm, ey adaletli Yargıca şefaat eden. 

Sevin nice günahkârın af sağlayıcısı.

Selâm, ey günahlarından dolayı Tanrı’nın önünde cesaret konusunda çıplak olanların koruyucu giysisi.

Sevin, tüm arzuları fetheden şefkat,

Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

On dördüncü  Kιta

Ruhani: Garip bir doğum gördük o nedenle bu dünyadan uzaklaşıp akıllarımızı  göklere taşıyalım.  Çünkü yücelerin Tanrısı bunun için yeryüzüne alçakgönüllü bir insan olarak ve kendisine haykıranları yücelere çekme isteği ile geldi. Aleluya. 

Topluluk: Aleluya. 

On beşinci Kιta

Ruhani: Sınırsız olan Söz bütünüyle aşağıdakilerle birlikteydi ve yüksektekilerden de hiç ayrılmadı.  Çünkü bu, Tanrısal bir inişdi, yer değiştirme değildi.  Ve doğum, Tanrı tarafından seçilmiş  ve şu söylemleri duyan bir bakiredendi:  

Selâm, bir yere sığmayan Tanrı’nın konutu. 

Sevin, bu Kutsal sırrın kapısı.

Selâm, imansızların duyduğu şüpheli söylenti. 

Sevin, inananların mutlak gururu. 

Selâm, Keruvlar üzerinde oturanın tahtı. 

Sevin, Seraflar üzerinde oturanın gayet yüksek olan meskeni.

Selâm, birbirine zıt olanları (yeryüzü ile gökyüzünü) bir araya getirdin. 

Sevin ey bakirelik ile anneliği  birleştiren. 

Selâm, senin aracılığınla (Âdem’in) itaatsizlik suçu bağışlandı. 

Sevin, senin aracılığınla Cennet açıldı.

Selâm, Mesih’in hükümranlığının anahtarı. 

Sevin, ebedî iyiliklerin ümidi,

Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

On altıncı  Kιta

Ruhani:Meleklerin tabiatı bütünüyle, senin insan oluşunun yüceliğinden dehşete düştü.  Çünkü Tanrı olmana rağmen, Sen Yaklaşılmayanı, herkese yaklaşır ve bizlerle konuşur insan gibi gördüler.  Sen herkesten bu sesi işitensin. Aleluya. 

Topluluk: Aleluya. 

On yedinci Kιta

Ruhani: Ey Tanrıdoğuran, o çok konuşan hatipler senin doğumunun sırrına akıl erdiremeyip sessiz sedasız balıklar gibi oldular, çünkü senin nasıl olur da doğum yapıp bakire kaldığına şaşırıyorlar.  Ama biz bu sırra hayran kalarak sana imanla haykırıyoruz:  

Selâm, Tanrı’nın bilgeliğinin konutu. 

Sevin ey Tanrı iradesinin hazinesi. 

Selâm, ey filozofları  mantıksız kılan. 

Sevin, çünkü çetin tartışmacıların kafası karıştı.

Sevin, çünkü mitoloji üretenler solup gitti.

Selâm, Atinalıların örümcek ağlarını (hilelerini) bozup dağıtan. 

Sevin, balıkçıların (elçilerin) ağlarını dolduran.

Selâm, ey bizleri bilgisizliğin derinliğinden çekip çıkaran. 

Sevin, ey çok kimseyi bilgi ile aydınlatan. 

Selâm, kurtuluş bulmak isteyenlerin gemisi.

Sevin, ey dalgalarla boğuşanların sığındıkları liman,

Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

On sekizinci Kιta

Ruhani:Bütün evreni yaratan, dünyayı kurtarmak istediğinde kendi iradesi ile alçakgönüllülük gösterip dünyaya geldi ve evrenin çobanı olan Tanrı iken bizim uğrumuza bizim gibi insan oldu ve insanı bir insan olarak çağırdı ve Tanrı olduğu için şu haykırışları duydu: Aleluya. 

Topluluk: Aleluya. 

Kontakion: Sana, ey büyük ve yenilmez koruyucu, tehlikeden kurtulmuş olan bizler, senin şehrin, zafer kutlamasını bir sunu olarak adıyoruz. Karşı koyulmaz gücünle bizi tüm sıkıntılardan güvende kıl, öyle ki sana şöyle diyebilelim: “Sevin, ey gűveysiz gelin!”

Yedinci kaside

Topluluk: Tanrısal düşünceye sahip kişiler yaratılışa değil, Yaratıcıya taptılar ve ateşte yakılma tehlikesini cesurca ezerek sevinçle ilahi söylediler:

Kutsalsın Sen, en üst düzeyde övülmüş Olan, atalarımızın Rab’bi ve Tanrısı.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Sana haykırarak ilahiler söylüyoruz:

Sevin, ey ruhsal Güneşin arabası.

Sevin, şarap damlatan ve seni imanla öven herkesin ruhuna mutluluk veren olgun asmayı ektin.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Sevin, insan soyuna şifa vereni rahminde taşıyan Tanrı gelini.

Sevin, asla solmayacak olan çiçeği filiz veren mistik çubuk.

Sevin, ey Hanımefendi, aracılığınla neşe dolup sonsuz hayatı miras edindik.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Güzel ve etkili konuşan dil, seni övmekte yetersiz kalıyor. Çünkü sen Kral Mesih’i doğurup Seraflardan daha çok yüceltildin. Şimdi, ey Hanımefendi, huzurunda saygıyla boyun eğenleri her tehlikeden koruması için O’na yalvar.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Dünyanın uçları seni övüyor ve sana şöyle sesleniyor:

Sevin, ey pak olan, sen üzerine Baba’nın parmağı ile Sözünü yazdığı tomarsın. Ey Tanrı-doğuran, sana hizmet edenlerin isimlerini yaşam kitabına yazması için O’na yalvar.

Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Biz, sana hizmet edenler, sana yalvarıyoruz ve kalplerimize senin huzurunda diz çöktürüyoruz. Ey pak olan, sıkıntılarımızda bize kulak ver,  düşmanların saldırılarından şehrini koru, ey Tanrıdoğuran.

Sekizinci kaside

Ocaktaki dindar gençler Tanrı-doğuran’ın evladı tarafından kurtarıldı. Kendini o zaman işaretle önceden belli eden, sonra yeryüzünde doğdu ve tüm evreni ilahi söylemesi için bir araya topluyor:

Rab’bi övün, ey O’nun eserleri ve O’nu asırlar boyunca yüceltin.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Söz’ü rahmine kabul ettin ve her şeyi elinde tutanı kollarına aldın. Tek bir işaretle tüm evreni besleyeni, sütünle besledin, ey en pak erden, sana ilahiler söylüyoruz:

Rab’bi övün, ey O’nun eserleri ve O’nu asırlar boyunca yüceltin.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Yanan çalıda Musa Sen’in doğuruşunun yüce gizemini kavradı. Gençler ateşin ortasında durdukları halde yanıp tükenmeyerek doğuruşuna etkili bir biçimde önceden işaret ettiler, ey lekesiz ve kutsal bakire. Bu yüzden seni ilahilerle asırlar boyunca övüyoruz.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Bir zamanlar aldatılarak çıplak bırakılan bizler, senin hamileliğin aracılığıyla çürümezlik giysisini giydik ve kendi günahlarımızın karanlığında oturan bizler artık ışığı gördük. Bu yüzden seni ilahilerle asırlar boyunca övüyoruz.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Ölülere senin gücünle yaşam verildi; çünkü sen Ruhsal Yaşam’ı doğurdun. Bir zamanlar konuşamayanlar artık söz ustası oldular. Cüzamlılar arındı ve hastalıklar sona erdi. Gökte gezen kötü ruhlar topluluğu yenilgiye uğratıldı, ey insanlığın kurtuluşu olan bakire.

Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Dünyanın kurtuluşunu doğuran senin aracılığınla yerden göğe yükseltildik.

Sevin, “Rab’bi övün , tüm O’nun eserleri ve O’nu asırlar boyunca yüceltin” diye ilahi söyleyen herkesin tamamen kutsal sığınağı, gücü, duvarı ve desteği.

Dokuzuncu kaside

Yeryüzünde doğan her ölümlü eline bayram meşalesi alıp ruhta sevinçle zıplasın ve siz gökte duran cisimsiz meleksel güçler, kutlama yaparak onurlandırın Tanrı’nın annesinin kutsal bayramını ve şöyle haykırın: Sevin, tamamen kutsal olan, ebediyen bakire ve pak Tanrı-doğuran.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Biz imanlılar, aracılığınla sonsuz sevincin paydaşları olduk, ey bakire, sana “Sevin!” diye haykırabilmemiz için bizleri ayartılmalardan, düşman saldırılarından ve ölümlülerin günahlarından kaynaklanan sayısız hata yüzünden başımıza gelebilecek her felaketten koru.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Sen bizim ışığımız ve güvencemiz olarak görüldün, bu yüzden sana haykırıyoruz:

Sevin, büyük Güneş’i dünyamıza getiren batmaz yıldız.

Sevin, ey pak olan, çünkü Eden’i açtın.

Sevin, insan soyuna yücelerdeki yaşam için yol gösteren ateşten direk.

Pek kutsal Tanrı-doğuran bizleri kurtar.

Tanrımızın tapınağında saygıyla durup şöyle diyelim:

Sevin, dünyanın yönetici bayanı. Sevin, ey Meryem, hepimizin hanımefendisi.

Sevin, kadınlar arasında tek kusursuz ve güzel olan.

Sevin, üzerine dökülen tükenmek bilmez Tanrısal merhemi kabul eden kap.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun.

Sevin, ey ebediyen bakire olan, merhamet Rab’bini dünyaya getiren güvercin.

Sevin, her Azizin övüncü.

Sevin, şehitlik mücadelesi verenlerin defne tâcı.

Sevin, tüm dürüstlerin Tanrısal ziyneti ve biz inananların kurtuluşu.

Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Ey Tanrı, kendi mirasının günahlarını görmezden gelip onları şimdi bağışla.  Ey Mesih, yeryüzünde tohum olmaksızın hamile kalanın ve Sana ait olmayan surete bürünmeyi yüce merhametin sayesinde kabul ettiğinde Sen’i doğuranın gayretli dualarını kabul et.

Kontakion: Sana, ey büyük ve yenilmez koruyucu, tehlikeden kurtulmuş olan bizler, senin şehrin, zafer kutlamasını bir sunu olarak adıyoruz. Karşı koyulmaz gücünle bizi tüm sıkıntılardan güvende kıl, öyle ki sana şöyle diyebilelim: “Sevin, ey gűveysiz gelin!”

  1. Bölüm

On dokuzuncu Kιta

Ruhani: Ey bakire Tanrıdoğuran, sen bakirelerin ve tüm sana sığınanların hisarısın.  Çünkü ey lekesiz kız, gökyüzünün ve yerin Yaratıcısı seni de yaratıp karnında yaşadı ve herkese sana şöyle haykırmayı öğretti:

Selâm, ey bekâretin direği. 

Sevin, ey kurtuluşun kapısı. 

Selâm, ey ruhsal yeni yaratılışın öncüsü. 

Sevin, Tanrısal iyiliğin bağışlayıcısı. 

Selâm, çünkü sen günah içinde doğanları yeniden doğurdun. 

Sevin, çünkü sen akıllarını (şeytana) çaldıranları akıllandırdın. 

Selâm, akıllarımızı bozanı (şeytanı) geçersiz kılan. 

Sevin, paklığın ekicisini doğuran. 

Selâm, tohumsuz evliliğin gerdek odası. 

Sevin, dindarları Rab ile birleştiren. 

Selâm, bakire kalanları iyi şekilde besleyen ve gözeten. 

Sevin, kutsal canları düğün elbisesi ile süsleyen,

Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm, ey güveysiz gelin. 

Yirminci Kιta

Ruhani: Ey Kutsal Kral, tüm ilâhiler yetersizdir, çünkü lütfunun sınırsızlığı Sen’in büyük şefkatine eşittir.  Bu nedenle Sana kum sayısı kadar övgüler sunsak da bize verilenlere lâyık bir şey sunmuş olmayız.  Aleluya. 

Topluluk: Aleluya. 

Yirmi birinci Kιta

Ruhani: Kutsal Bakire karanlıkta olanlara ışık veren şamdan gibidir.  Çünkü o, cisimsiz olan ışığı yakıp (Mesih’i doğurup), herkesi Tanrısal bilince yöneltti ve aklımızı ışıkla aydınlatıyor.  Bu nedenle onu yüceltir ve şöyle avaz ederiz :

Selâm, ruhsal güneşin ışını. 

Sevin, batmayan nurun parlaklığı. 

Selâm, canları aydınlatan şimşek. 

Sevin ey düşmanları  korkutan gök gürültüsü. 

Selâm, çünkü o çok yıldızlı ışığı (Mesih’i) bizlere doğurursun. 

Sevin, çünkü o ebediyen akan ırmağı akıtırsın. 

Selâm, vaftiz havuzunun simgesi. 

Sevin ey günah kirliliğini silen. 

Selâm, vicdanları temizleyen havuz. 

Sevin ey mutluluk veren kadeh.

Selâm, Mesih’in güzel kokusu. 

Sevin ey gizemli davetin hayatı,

Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

Yirmi ikinci Kιta

Ruhani:Tüm insanların borçlarını bağışlayan (Rab), eski borçlarımızı bağışlamak istediğinde,  Tanrı nimetinden uzaklaşmış bizlere bizzat Kendisi geldi, borçlarımızı bağışlayıp elle yazılmış olan belgeyi yırttı ve herkesten şu haykırışı duydu: Aleluya. 

Topluluk: Aleluya. 

Yirmi üçüncü Kιta

Ruhani: Ey Tanrıdoğuran, hepimiz senin Oğlunu överken seni de canlı bir tapınakmışsın gibi överiz, çünkü her şeye hükmeden  Rab karnında yaşadı ve seni kutsadı ve yüceltti ve herkese sana şöyle haykırmayı öğretti:

Selâm, Tanrı  Söz’ünün çardağı,

Sevin ey bütün Azizlerden üstün olan Azize. 

Selâm, Kutsal Ruh ile kaplı altın sandık. 

Sevin, ey tükenmez yaşam hazinesi. 

Selâm, dindar kralların kıymetli tacı. 

Sevin, ey günahtan kaçınan kâhinlerin saygıdeğer övüncü. 

Selâm, kilisenin sarsılmaz kulesi. 

Sevin, ey Krallığın geçilmez hisarı. 

Selâm, çünkü senin aracılığın ile zaferler kazanılır. 

Sevin, çünkü senin aracılığın ile düşmanlar yıkılır. 

Selâm, vücudumun şifası.  Sevin, canımın kurtuluşu, Selâm ey güveysiz gelin. 

Topluluk: Selâm ey güveysiz gelin. 

 

Yirmi dördüncü Kιta

Ruhani: Ey ilâhilerle yüceltilen Anne, sen ki bütün Azizlerden daha kutsal olan Oğul’u doğurdun ―Ey kutsallığı aşan Tanrıdoğuran bizi kurtar― (Üç kere söylenir) – bu armağanı kabul et ve herkesi bütün zorluklardan koru ve tek bir sesle sana haykıranları cezadan kurtar.  Aleluya. 

Topluluk: Aleluya. 

Kontakion: Sana, ey büyük ve yenilmez koruyucu, tehlikeden kurtulmuş olan bizler, senin şehrin, zafer kutlamasını bir sunu olarak adıyoruz. Karşı koyulmaz gücünle bizi tüm sıkıntılardan güvende kıl, öyle ki sana şöyle diyebilelim: “Sevin, ey gűveysiz gelin!”

Okuyucu: Kutsal Tanrı, Kutsal Kudretli, Kutsal Ölümsüz bize merhamet eyle(3 kere). 

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun. Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Ey Kutsal Üçleme bize merhamet et, Ya Rab günahlarımızı bağışla, ey Efendimiz suçlarımızı görme, ey Kutsal olan hastalıklarımıza şifa ver. İsmin için merhamet et, merhamet et, merhamet et.

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun. Şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Göklerdeki Babamιz adın yüceltilsin, hükümdarlığın gelsin. Gökte olduğu gibi yeryüzünde de Sen’in isteğin olsun. Bugün de bize gündelik ekmeğimizi ver, bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi sen de bağışla suçlarımızı. Bizi suç işlemekten koru ve kötülükten kurtar.

Ruhani: Çünkü Krallık ve kudret ve şan Sen’indir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin. (O günün özel ilahisi okunur.)

Okuyucu: Merhamet et Ya Rab (40 kere söylenir) .

Sen ki her zaman ve her saatte yerde ve gökte Sana tapılır, ey yüceltilen, bereketi bol, şefkati çok, sabrı uzun, sadıkları seven ve günahlılara merhamet eden, herkesi beklenen iyilikler ümidiyle kurtuluşa davet eden Mesih Tanrι’mız, Sen Ya Rab şu saatteki dileklerimizi kabul et ve tavsiyelerini yapmak üzere yaşamımızı kolaylaştır, canlarımızı kutsa, bedenlerimizi temizle, fikirlerimizi dirilt, niyetlerimizi arındır ve bizi her kötülükten, ağrıdan ve hüzünden kurtar, kutsal meleklerinle bizi kuşat ki onların arasında korunmuş ve iyiye yönelmiş olalım. İman birliğine ve yanına yaklaşılmayan yüceliğinin bilincine ulaşalım. Çünkü Sen sonsuza kadar Kutsalsın.

Merhamet et Ya Rab, Merhamet et Ya Rab, Merhamet et Ya Rab.

Çünkü Krallık ve kudret ve şan Sen’indir; Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin.

Yerindedir seni övmek, her zaman övgüye layık , en temiz, Τanrι’mızın annesi. Sen ki Keruvlardan daha saygın ve Seraflardan kıyaslanmaz ölçüde yücesin, sen ki Tanrι’nın Söz’ünü eksiksiz doğurdun. Yüceltiriz seni gerçek Tanrı-doğuran.

Ey Peder, Tanrι adιna kutsa.

Ruhani: Tanrι bize acιsιn ve bizi kutsasιn. Bize yűzűnű göstersin ve bize merhamet etsin.

Merhamet et Ya Rab (3 kere söylenir.)

Bizi kurtar ey Kutsallarιn Kutsalι Bakire.

Meryem Ana’ya dua:

Okuyucu:  Ey temiz bakire, kötülüklerden arınmış Tanrι’nın gelini, ayıpsız ve kirliliklerden arınmış Hanımefendi, senin mucizevî doğumunla Tanrι’nın Söz’ü insanlıkla birleşti, uzaklaştırılmış tabiatımızı göktekilerle bir araya getirdin, sensin ümitsiz olanların tek ümidi, sensin savaşçıların yardımcısı ve sana koşanların hazırlıklı koruyucusu. Ey bütün Hıristiyanların sığınağı; ben günahkâr, suçlu, kötü fikir ve sözlerle kirlenmiş ve ömrünün zevklerine önemsiz gayretlerle kulluk etmiş hizmetkârını geri çevirme. Fakat sen insanları seven Tanrι’nιn annesi olduğun için ben günahkâr hizmetkârına acı ve şefkat göster ve kirlenmiş dudaklarımdan sana sunduğum dileklerimi kabul et ve Oğlun Rab’bimiz ve Efendimize, O’nun huzurunda kabul gören kişiliğinle aracı ol; sevgi ve şefkatinin kanatlarını üzerime açsın ve sayısız isteklerimi hoş görsün ve beni tövbeye yöneltsin ve emirlerini korumamı ve yerine getirmemi sağlasın. İyilik ve doğruluğa götüren sen ey şefkatli ve merhametli bakire, daima yanımda ol, ömrüm boyunca, aracılığın ve yardımınla, beni inat dolu kötülük yollarından ayır ve kurtuluşa yönelt ama bu üzgün canımı teslim edeceğim anda çevremde hazır ol ve kötülük dolu ruhları benden uzak tut ve korkunç yargı gününde beni sonsuz cezadan ve acıdan koru ve Oğlunun şan ve şeref dolu ve tarifi imkânsız yüceliğinden miras almayı nasip eyle. Senin aracılığın ve yardımlarınla ey Tanrι-doğuran, kutsallarιn kutsalι Hanımefendim, senin biricik oğlun olan Rab Tanrιmız ve kurtarıcımız İsa Mesih’in lütfu ve şefkati ile keşke O’nunla olsam. Her türlü şükür, saygı ve tapınma O’na layıktır, başlangıcı bulunmayan Babası ile, çok Kutsal, iyi ve hayat verici Ruhu ile beraber, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin. 

Rab’bimiz İsa Mesih’e dua :

Ey Efendimiz, uykuya dalmakta olan bizlere bedensel ve ruhsal rahatlık ver ve bizleri günahın karanlık uykusundan ve gecenin kötü arzu ve zevklerinden koru, heveslerimize sakinlik ver, hileyle bizleri etkisi altına alan kötülük oklarının kızgınlığını söndür, bedenlerimizin kavgalarını yok et, aklımızın bütün dünyasal tasarılarını uyut ve bize uyanık bir akıl, temiz bir fikir ve dikkatli bir yürek ve her şeytani hayalden uzak bir uyku ver ey Tanrιm. Ve dua saatinde senin emirlerine bağlı bir halde bizi uyandır ki devamlı Senin kurallarını içimizden dile getirip, tekrarlayalım ve bütün gece Seni yücelten söylemleri bize bağışla ki Sen’in büyük ve saygın adını övelim, yüceltelim ve kutsayalım, ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh, şimdi ve her zaman ve sonsuzluklar boyunca. Amin. 

Ebediyen bakire olan kutsal ve çok şerefli Tanrı-doğuran, dualarımızı Tanrιmιz olan Oğluna sun ve kurtuluşumuz için aracı ol.

Baba ümidim, Oğul sığınağım ve Kutsal Ruh koruyucumdur. Ey Kutsal Űçlü, Sana yücelik ve şan olsun.

Ey Tanrı’nιn Annesi bütün ümitlerimi sana bağladım, beni koru.

Ruhani: Kutsal İncil okumalarιnι dinlememizi nasip etsin diye Rab Tanrιmιza yalvaralιm.

Erdem.Kutsal İncil’i ayakta dinleyelim. Hepinize esenlik olsun.

Topluluk: Ve senin Ruhuna.

Ruhani:

(sadece Diriliş Bayramι öncesi oruç devresi’nin ilk cumasιnda okunur)

Yuhanna tarafından yazılan Kutsal İncil’den okuma. Dikkat edelim.

Rab şöyle dedi: «Ben gerçek asmayım ve Babam bağcıdır. Bende olup meyve vermeyen her çubuğu kesip atar, her meyve vereni de daha çok versin diye budayıp temizler. Size söylediğim sözle siz şimdiden temizsiniz.Bende kalın, ben de sizde kalayım. Çubuk asmada kalmazsa kendiliğinden meyve veremez. Bunun gibi, siz de bende kalmazsanız meyve veremezsiniz. Ben asmayım, siz çubuklarsınız. Bende kalan ve Ben’im kendisinde kaldığım kişi çok meyve verir. Bensiz hiçbir şey yapamazsınız. Bir kimse bende kalmazsa, çubuk gibi dışarı atılır ve kurur. Böylelerini toplar, ateşe atıp yakarlar. Siz bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir.

Topluluk: Yücelikler sana Ya Rab. Yücelikler sana.

Ruhani: Yücelik Sana’dır, Ey umudumuz Tanrı, yücelik Sana’dır.

Mesih, gerçek Tanrımız, temiz ve kutsal Annesinin şefkati, kutsal, şanlı, değerli elçilerin ve (o günün Azizinin adı anılır) tüm erenlerin duaları ile bizlere merhamet eylesin ve bizi kurtarsιn, iyi şefkatli ve merhametli Tanrı.

Dünyada barış olsun diye dua edelim.

Merhamet et Ya Rab.

Sadık imanlı Ortodoks Hıristiyanlar için (dua edelim)

Merhamet et Ya Rab.

Patriğimiz (veya Episkoposumuz, ismi) ve tüm ruhban sınıfı için (dua edelim)

Merhamet et Ya Rab.

Ölmüş olan peder ve kardeşlerimiz için (dua edelim)

Merhamet et Ya Rab.

Bizden nefret edenler ve bizi sevenler için (dua edelim)

Merhamet et Ya Rab.

Bize hizmet ve merhamet edenler için (dua edelim)

Merhamet et Ya Rab.

Biz lâyık olmayanlardan kendileri için dua etmemizi isteyenler için (dua edelim)

Merhamet et Ya Rab.

Esir olan kardeşlerimiz ve her türlü felâketten kurtulmalarι için (dua edelim)

Merhamet et Ya Rab.

Denizde iyi niyetle yolculukta bulunanlar için (dua edelim)

Merhamet et Ya Rab.

Hastalıkta olanlar için (dua edelim)

Merhamet et Ya Rab.

Τoprağın bereketli ürün vermesi için de dua edelim

Merhamet et Ya Rab.

Ve burada ve bütün dünyada uyuyan, geçmişte vefât etmiş olan Ortodoks pederlerimiz ve kardeşlerimiz için (dua edelim)

Merhamet et Ya Rab.

Onlar için de: Merhamet et Ya Rab, Merhamet et Ya Rab, Merhamet et Ya Rab, diyelim.

Bakireliğinin gűzelliğine ve paklιğιnιn parlaklιğιna hayran kalan Cebrail şöyle haykιrdι: “Ey Tanrιdoğuran, sana layık hangi övgűyü sunayιm? Sana hangi sιfat ile sesleneyim? Şaşa kaldιm. Dolayιsιyla emir adιğιm şekilde haykιrιyοrum, Ey Tanrı’nın kayrasına erişen kız, selam!”

Kutsal babalarımızın dualarıyla ey Tanrι’mιz Rab İsa Mesih bize merhamet et ve bizi kurtar.

Amin.

 Kaynak: www.oodegr.co