/ Ayinler, dualar / Evlilik gizemi 2.

Evlilik gizemi 2.

Evlilik gizemi 2

 

 

 

 

 

 

 

Ortodoks Kilisesi΄nde evlilik gizemi

BÖLÜM 2: TAÇ TAKMA ve EVLİLİK TÖRENİ

Taç takma, nişan töreninden hemen sonra yapılırsa, “Çünkü Sen her şeyi kutlu kılansın….” Duasına Âmin denir ve papaz önce sunağın önünde durup orayı, daha sonra da dışarı çıkıp İkonastasis’i tütsüler. Sonra da geçit törenine ait Mezmur okunur.

Geçit Törenine Ait Mezmur Okuması

Papaz: Ne mutlu Rab’den korkan herkese

Her ayetten sonra Koro “Övgüler Sana, ey Tanrımız, övgüler Sana” der.

Papaz: O’nun yollarında yürüyenlere.

Koro: Övgüler Sana, ey Tanrımız, övgüler Sana.

Papaz: Çünkü ellerinin ürününü yiyeceksin.

Koro: Övgüler Sana, ey Tanrımız, övgüler Sana.

Papaz: Ne mutlu sana, ve senin için her şey iyi olacak.

Koro: Övgüler Sana, ey Tanrımız, övgüler Sana.

Papaz: Eşin, evinin köşelerinde meyve veren bir asma gibi olacak.

Koro: Övgüler Sana, ey Tanrımız, övgüler Sana.

Papaz: Çocukların, masanın etrafında dizilmiş zeytin fidanları gibi.

Koro: Övgüler Sana, ey Tanrımız, övgüler Sana.

Papaz: İşte! Rab’den korkan kişi kutsanacaktır.

Koro: Övgüler Sana, ey Tanrımız, övgüler Sana.

Papaz: Rab seni Siyon’dan kutsayacak ve yaşamının tüm günlerinde Yeruşalim’in güzelliklerini göreceksin.

Koro: Övgüler Sana, ey Tanrımız, övgüler Sana.

Papaz: Evet! Çocuklarının çocuklarını göreceksin; İsrail’e esenlik olsun!

Koro: Övgüler Sana, ey Tanrımız, övgüler Sana.

Doğuya dönüp Kutsal İncil’i yukarıya kaldırarak papaz şöyle der:

Papaz: Kutludur Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un krallığı; şimdi ve sürekli ve sonsuzluklar boyunca.

Koro: Âmin.

Papaz aşağıdaki duayı okur ve koro her bir dileğe “Rab, merhamet eyle” diye yanıt verir.

Göklerden esenlik ve ruhlarımızın kurtuluşu için Rabbe dua edelim.

Tüm Dünyada barış, Tanrı’nın kutsal Kiliselerinin istikrarı ve hepsinin birliği için Rabbe dua edelim.

Bu kutsal ev için ve ona iman, saygı ve Tanrı korkusuyla girenler için Rabbe dua edelim.

Pek değerli piskoposumuz (isim) için, Mesih’te saygıdeğer ruhbanlar ve diyakozlar için, tüm din adamları ve Kilise topluluğu için Rabbe dua edelim.

Şu anda birbirlerine evlilik bağıyla bağlanan Tanrı hizmetkârı (isim) ve (isim) için ve onların kurtuluşu için Rabbe dua edelim.

Bu evliliğin de Galile’nin Kana köyündeki düğün gibi kutsanması için Rabbe dua edelim.

Onlara ayık ve uyanık bir yaşam ve hayırlı olacak ölçüde rahmin meyvesi bağışlansın diye Rabbe dua edelim.

Onlar erkek ve kız çocuk sahibi olup sevinebilsinler diye Rabbe dua edelim.

Onlara bol ölçüde bereket mutluluğu ve suçlamadan ve utançtan uzak bir yaşam bağışlansın diye Rabbe dua edelim.

Onların kurtuluşuna ve bizim kurtuluşumuza yönelik tüm duaların kabul edilmesi için Rabbe dua edelim.

Hem onlar hem de biz her türlü sıkıntı, öfke, tehlike ve gereksinimden kurtulabilelim diye Rabbe dua edelim

Bize yardım et, bizi kurtar, acı bize ve kayranla koru bizi, ey Tanrı.

Tümden kutsal, lekesiz, tamamen kutsanmış ve görkemli Hanımefendimiz Tanrı-doğuran ve ebediyen bakire Meryem’i hatırlayıp tüm azizlerle birlikte kendimizi, birbirimizi ve tüm hayatımızı Mesih Tanrı’ya emanet edelim.

Koro: Âmin.

Papaz: Çünkü her türlü övgü, şeref ve tapınma Sana yaraşır; Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a, şimdi ve sürekli ve sonsuzluklar boyunca.

Koro: Âmin.

Papaz: Rabbe dua edelim.
Koro: Rab, merhamet eyle.

Papaz: Pek kutsal ve lekesiz Tanrı, tüm yaradılışın kaynağı, insanı arkadaş olarak kabul eden sevgin aracılığıyla Ata Âdem’in bir kaburgasını alıp kadına dönüştürdün ve onları kutsayıp “Bereketli olup çoğalın; dünyaya hükmedin” dedin ve bu birleşme ile onları tek bir beden ilan ettin; zira “Bu yüzden erkek, anne ve babasını bırakıp karısına bağlanacak ve ikisi tek bir beden olacaklar” ve “Tanrı’nın birleştirdiğini insan ayırmasın”. Sen ki hizmetkârın İbrahim’i kutsadın ve karısı Sara’nın rahmini açtın, İbrahim’i birçok milletin atası yaptın. Sen ki İshak’a Rebekka’yı eş olarak verdin ve onun soyunu kutsadın. Sen ki Yakup ve Raşel’i birleştirdin ve onlardan on iki atayı çıkardın. Sen ki Yusuf ve Asenat’ı birleştirdin ve bu birleşmenin meyvesi olarak onlara Efrayim ve Manaşşe’yi verdin. Sen ki Zekeriya ve Elizabet’i kabul edip onların çocuğunu Mesih’in yol hazırlayıcısı ilan ettin. Sen ki bedence Yesse’nin soyundan olan ebediyen bakire Meryem’i yarattın ve insanlığın kurtuluşu için ondan beden alıp insan olarak doğdun. Sen ki yasal bir birlikteliğin ve ondan türeyecek soyun Senin isteğine uygun olduğunu göstermek için anlatılmaz kayran ve aşkın iyiliğinle Galile’nin Kana köyündeki evlilik töreninde bulunup oradaki evliliği kutsadın. Şimdi de, ey Kutsal Efendimiz, biz hizmetkârlarının dualarını kabul et ve orada olduğun gibi burada da göze görünmez koruyuculuğunla mevcut ol. Bu evliliği kutsa (+) ve hizmetkârlarına (isimler) huzur dolu bir yaşam, uzun bir ömür, namusa bağlılık, esenlik bağında birbirleri için sevgi, uzun ömürlü çocuklar, çocukları sayesinde iyi bir unvan ve solmayacak görkem tacı bağışla. Onları çocuklarının çocuklarını görmeye layık kıl. Onların evliliğini her türlü düşman saldırısına karşı koru. Onlara göklerin çiyinden ve yerin bolluğundan ver. Evlerini bereketli gıdalarla ve her tür iyi şeyle doldur; öyle ki ihtiyacı olanlara da yardım edebilsinler. Şu anda burada bizimle birlikte olanların da kurtuluşa yönelik dualarını kabul et. Çünkü Sen merhamet, şefkat ve insanı arkadaş kabul eden sevginin Tanrısısın ve Sana övgüler sunarız, ebedi Babana ve tümden kutsal, iyi ve yaşam veren Ruhuna da. Şimdi ve sürekli ve sonsuzluklar boyunca.

Koro: Âmin.

Papaz: Rabbe dua edelim.

Koro: Rab, merhamet eyle.

Papaz: Kutlusun ey Tanrımız Rab, gizemsel ve saf evliliğin kutsal kutlayıcısı, dünyevi bedenleri yöneten yasaların yaratıcısı, çürümezliğin gözeticisi, yaşam araçlarının iyilik dolu koruyucusu, Sen ki ey Efendimiz, başlangıçta insanı yarattın ve onu yaradılışın hükümdarı atadın ve “Erkeğin yeryüzünde yalnız başına olması iyi değil; ona bir yardımcı yaratalım” dedin. Sonra onun kaburga kemiklerinden birini alıp kadını yarattın ve Âdem, kadını görünce: “İşte bu benim etimden ve kemiğimdendir; çünkü erkekten yaratıldı” dedi. “İşte bu sebeple erkek, anne ve babasını bırakıp karısına bağlanacak ve ikisi tek bir beden olacaktır” ve “Tanrı’nın birleştirdiğini insan ayırmasın”. Şimdi, ey Efendimiz, Tanrımız Rab, göksel kayranı bu hizmetkârlarının (isimler) üzerine gönder ve Senin isteğine uygun yaşayabilsinler diye bu kadının her şeyde kocasına bağlı olmasını ve bu hizmetkârının da kadının başı olmasını sağla. Ey Tanrımız Rab, onları kutsa (+), İbrahim’i ve Sara’yı kutsadığın gibi. Ey Tanrımız Rab, onları kutsa (+), İshak’ı ve Rebekka’yı kutsadığın gibi. Ey Tanrımız Rab, onları kutsa (+), Yakup’u ve tüm peygamberleri kutsadığın gibi. Ey Tanrımız Rab, onları kutsa (+), Yusuf’u ve Asenat’ı kutsadığın gibi. Ey Tanrımız Rab, onları kutsa (+), Musa’yı ve Zipora’yı kutsadığın gibi. Ey Tanrımız Rab, onları kutsa (+), Yohakim’i ve Anna’yı kutsadığın gibi. Ey Tanrımız Rab, onları kutsa (+), Zekeriya’yı ve Elizabet’i kutsadığın gibi. Ey Tanrımız Rab, onları koru, Nuh’u gemide koruduğun gibi. Ey Tanrımız Rab, onları koru, Yunus’u deniz canavarının ağzında koruduğun gibi. Ey Tanrımız Rab, onları koru, göklerden çiy gönderdiğinde üç kutsal çocuğu alevlerden koruduğun gibi. Değerli Çarmıhı bulduğunda Azize Helen’in duyduğu sevinç onlara da verilsin. Ey Tanrımız Rab, onları hatırla; Hanok’u, Sam’ı ve İlyas’ı hatırladığın gibi. Ey Tanrımız Rab, onları hatırla, göklerden taç göndererek kırk kutsal şehidini hatırladığın gibi. Onları hatırla, ey Tanrımız Rab, ve onları yetiştiren anne-babayı; çünkü anne-babanın duaları evlerin temelini sağlamlaştırır. Ey Tanrımız Rab, bu sevinci paylaşmak için burada bir araya gelmiş düğün topluluğunu hatırla. Ey Tanrımız Rab, hizmetkârın (isim) ve hizmetkârın (isim) hatırla ve onları kutsa. Onlara rahmin meyvesini, hayırlı evlatlar ve ruh ve beden uyumu ver. Onları Lübnan’ın selvi ağaçları ve iyi dikilmiş asma gibi yükselt. Kendileri için gereken her şeye sahip olup Senin huzurunda iyi ve kabul edilir sayılan her türlü iyi işte bol ürün verebilsinler diye onlara ürünlerin zenginliğini bağışla. Çocuklarının çocuklarını masanın etrafında yeni dikilmiş zeytin ağaçları gibi görmelerini sağla. Senin tarafından kabul edilmiş olarak göklerde ve Sende, ey Rabbimiz, yıldızlar gibi parlamalarını sağla; ki her türlü övgü, şeref ve tapınma Sana yaraşır, ebedi Babana ve tümden kutsal, iyi ve yaşam veren Ruhuna da. Şimdi ve sürekli ve sonsuzluklar boyunca.

Koro: Âmin.

Papaz: Rabbe dua edelim.

Koro: Rab, merhamet eyle.

Papaz: Kutsal Tanrı, Sen ki insanı topraktan yarattın, onun kaburga kemiğinden kadını oluşturdun ve kadını erkeğe yardımcı olarak bağladın; çünkü erkeğin yeryüzünde yalnız kalmasını uygun görmedin. Şimdi, ey Egemen Rab, kutsal evinden elini uzat ve bu hizmetkârın (isim) ile bu hizmetkârını (isim) birleştir; çünkü kadını erkeğine bağlayan Sensin. Onları fikir birliğinde birleştir, onları tek bir beden olmak üzere evlilik bağıyla taçlandır. Onlara rahmin meyvesini ve hayırlı çocuklar bağışla. Çünkü egemenlik Senindir ve krallık, kudret ve yücelik de Senindir: Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un, şimdi ve sürekli ve sonsuzluklar boyunca.

Bu duanın ardından papaz, gelin ve damadın sağ ellerini birleştirir.

Koro: Âmin.

Papaz tacı alıp önce damadın kafasına yerleştirir ve şöyle der:

Tanrı’nın hizmetkârı (isim), Tanrı’nın hizmetkârı (isim) için taçlanıyor, Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un adıyla. Âmin (üç kez)

Sonra da gelinin kafasına taç takar:

Tanrı’nın hizmetkârı (isim), Tanrı’nın hizmetkârı (isim) için taçlanıyor, Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un adıyla. Âmin (üç kez)

Papaz, damadın tacını sağ eline, gelinin tacını da sol eline alıp yeniden başlarına takarken ilahi şeklinde şöyle der:

Ey Rab, Tanrımız, onları yücelik ve şeref ile taçlandır.

Kutsal Kitap’tan Mektup Okuması

Papaz: Dikkat edelim.

Okuyucu: Onların başlarına değerli taşlardan oluşan taçlar koydun.
Onlar Senden yaşam istedi ve Sen onu verdin onlara.

Papaz: Bilgelik!

Okuyucu: Kutsal Havari Pavlus’un Efeslilere Mektubundan Sözler (5:20-33)

Papaz: Dikkat edelim.

Okuyucu:

Durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesih’in adıyla Baba Tanrı’ya şükredin. Mesih’e duyduğunuz saygıdan ötürü birbirinize bağımlı olun. Ey kadınlar, Rabbe bağımlı olduğunuz gibi, kocalarınıza bağımlı olun. Çünkü Mesih bedenin kurtarıcısı olarak inanlılar topluluğunun başı olduğu gibi, erkek de kadının başıdır. İnanlılar topluluğu Mesih’e bağımlı olduğu gibi, kadınlar da her durumda kocalarına bağımlı olsunlar. Ey kocalar, Mesih inanlılar topluluğunu nasıl sevip onun uğruna kendini feda ettiyse, siz de karılarınızı öyle sevin. Mesih, inanlılar topluluğunu suyla yıkayıp Tanrısal sözle temizleyerek kutsal kılmak için kendini feda etti. Öyle ki, inanlılar topluluğunu, üzerinde leke, buruşukluk ya da buna benzer bir şey bulunmadan, görkemli bir biçimde kutsal ve kusursuz olarak kendine sunabilsin. Aynı şekilde, kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir. Karısını seven kendini sever. Hiç kimse hiçbir zaman kendi bedeninden nefret etmemiştir. Tersine, onu besler ve kayırır, tıpkı Mesih’in inanlılar topluluğunu besleyip kayırdığı gibi. Çünkü biz O’nun bedeninin üyeleriyiz. «Bunun için adam annesini babasını bırakacak, karısına bağlanacak ve ikisi tek bir beden olacaklar.» Bu sır büyüktür; ve ben bunu Mesih ve inanlılar topluluğuyla ilgili olarak söylüyorum. Bununla birlikte, her biriniz karısını kendisi gibi sevsin. Kadın da kocasına saygı göstersin.

Papaz: Sen okuyucuya esenlik olsun.

Okuyucu: Ve sizin ruhunuza.

Koro: Alleluya Alleluya Alleluya. Rab, bizi koruyacaksın, bu kuşaktan itibaren ve sonsuzluklar boyunca.

Kutsal İncil

Papaz: Bilgelik! Ayağa kalkalım. Kutsal İncil’i dinleyelim. Hepinize esenlik olsun (+).

Koro: Ve sizin ruhunuza.

Papaz: Eren Yuhanna’ya göre Kutsal İncil’den sözler (Yuhanna 2:1-11)

Koro: Övgüler Sana, Rab, övgüler Sana.

Papaz:
Üçüncü gün Galile’nin Kana köyünde bir düğün vardı. İsa’nın annesi oradaydı. İsa ve öğrencileri de düğüne çağrılmışlardı. Şarap tükenince İsa’nın annesi O’na, «Şarapları kalmadı» dedi. İsa, «Anne, benden ne istiyorsun? Benim saatim daha gelmedi» dedi. Annesi hizmet edenlere, «Size ne derse onu yapın» dedi. Yahudilerin geleneksel temizliği için oraya konmuş, her biri seksenle yüz yirmi litre alan altı taş küp vardı. İsa hizmet edenlere, «Küpleri suyla doldurun» dedi. Küpleri ağızlarına kadar doldurdular. Sonra hizmet edenlere, «Şimdi bundan alın, şölen başkanına götürün» dedi. Onlar da götürdüler. Şölen başkanı, şaraba dönüşmüş suyu tattı. Bunun nereden geldiğini bilemedi, oysa suyu küpten alan hizmetkârlar biliyorlardı. Şölen başkanı güveyi çağırıp ona dedi ki, «Herkes önce iyi şarabı, çok içildikten sonra da kötüsünü sunar. Ama sen iyi şarabı şimdiye dek saklamışsın.» İsa bu ilk mucizesini Galile’nin Kana köyünde yaptı ve yüceliğini gösterdi. Öğrencileri de O’na iman ettiler.

Koro: Övgüler Sana, Rab, övgüler Sana.

Papaz, öpmeleri için İncil’i damat ve geline verdikten sonra aşağıdaki yakarışlarla devam eder. Her yakarıştan sonra koro üç kez “Rab, merhamet eyle” diye yanıt verir.

Papaz: Tüm ruhumuzla ve zihnimizle söyleyelim

Her şeye gücü yeten Rab, atalarımızın Tanrısı, Sana yalvarıyoruz, bizi dinle ve bize merhamet eyle.

Bize merhamet eyle, ey Tanrı, yüce merhametin uyarınca, Sana yalvarıyoruz, bizi dinle ve bize merhamet eyle.

Yine Tanrı’nın hizmetkârları (isim) ve (isim) için; merhamete, yaşama, sağlığa, esenliğe, güvenliğe, kurtuluşa ve günahlarının af ve bağışlanmasına sahip olsunlar diye dua edelim.

Papaz: Çünkü Sen merhametli ve sevgisi bol Tanrısın ve Sana övgüler sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuzluklar boyunca.

Koro: Âmin.

Papaz: Rabbe dua edelim.

Koro: Rab merhamet eyle.

Papaz (yüzünü evlenen çifte döndürerek): Tanrımız Rab, kurtarıcı iradenle Galile’nin Kana köyünde evliliği varlığınla şereflendirmeye söz verdin. Birbirlerine bağlanmalarından mutluluk duyduğun hizmetkârlarını (isimler) esenlik ve fikir birliğinde koru. Evliliklerini değerli ve şerefli ilan et. Yataklarını günahla lekelenmemiş şekilde koru. Birlik içindeki yaşamlarının lekesiz olmasını sağla ve Senin emirlerini saf kalplerinde tutarak olgunluk ve yaşlılığa erişmeye layık görülmelerinin güvencesini ver.

Sen bizim Tanrımızsın; merhamet gösterip kurtaran Tanrısın ve Sana övgüler sunarız: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a; şimdi ve sürekli ve sonsuzluklar boyunca.

Koro: Âmin.

Bize yardım et, bizi kurtar, acı bize ve kayranla koru bizi, ey Tanrı.
Koro: Rab, merhamet eyle.

Papaz: Tüm günün mükemmel, kutsal, barış dolu ve günahsız olmasını Rabden dileyelim.

Koro her dileği “Rab, dileğimizi kabul et” diye yanıtlar.

Papaz: Rabden bir barış meleği, sadık bir rehber, ruhlarımızın ve bedenlerimizin gözeticisi dileyelim.

Günahlarımızın ve suçlarımızın bağışlanmasını Rabden dileyelim.

Ruhlarımız için iyi ve faydalı olan her şeyi ve dünya için esenliği Rabden dileyelim.

Hayatımızın geri kalan kısmını esenlik ve tövbe içinde tamamlayabilmeyi Rabden dileyelim.

Hayatlarımızın Hristiyan olarak, acısız ve utançsız ve esenlik içinde sona ermesini ve Mesih’in korku verici Yargı Kürsüsü önünde iyi bir savunmayı Rabden dileyelim.

İman birliğini ve Kutsal Ruh’un paydaşlığını dileyerek; kendimizi, birbirimizi ve tüm yaşamımızı Mesih Tanrı’ya emanet edelim.

Ve Egemen Rab, bizleri Tanrımız olan Seni cesaretle ve cezalandırılmadan göksel Baba olarak çağırabilmeye layık kıl.

Göklerdeki Babamız, adın yüceltilsin. Hükümdarlığın gelsin. Göklerde olduğu gibi, yeryüzünde de Senin isteğin olsun. Günlük ekmeğimizi bugün de bize ver. Bize kötülük edenleri bağışladığımız gibi, Sen de bağışla suçlarımızı. Günah ile ayartılmamıza izin verme ve kötülükten bizi kurtar.

Papaz: Çünkü krallık, kudret ve yücelik Senindir: Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un; şimdi ve sürekli ve sonsuzlara kadar.

Koro: Âmin.

Papaz: Hepinize esenlik olsun (+)

Koro: Ve sizin ruhunuza.

Papaz: Başlarımızı Rabbin huzurunda eğelim.

Koro: Sana Ya Rab.

Sonra ortak kâse sunulur.

Papaz: Rabbe dua edelim.

Koro: Rab, merhamet eyle.

Papaz bu duayı okuyup kâseyi kutsar:

Ey Tanrı, Sen ki her şeyi kudretinle yaratan, evreni sağlamlaştıran ve yarattığın her şeyin tacını süsleyensin. Evlilik bağıyla bağlanmış bu çifte verilen bu ortak kâseyi de ruhsal kutsamanla kutsal kıl (+).

Çünkü kutludur Senin ismin ve yüceltilmiştir Baba’nın, Oğul’un ve Kutsal Ruh’un krallığı; şimdi ve sürekli ve sonsuzlara dek.

Koro: Âmin.

Papaz ondan üç kere içmesi için kâseyi önce damada sonra da geline vererek şu ilahiyi söyler:

Kurtuluş kâsesinden içeceğim, Rabbin adını anacağım.

Sonra evli çifti alıp onların önünden giderek Analogion etrafında üç kez dönmelerini sağlar. Bu sırada topluluk aşağıdaki duayı okur:

Yeşaya’nın Dansı (5. ton)

Ey Yeşaya, sevinçe dans et; çünkü Bakire gerçekten hamile kaldı ve bir oğul doğurdu: hem Tanrı hem insan olarak gelen İmanuel’i. Onun taşıdığı isim Yeni Başlayan Gündür ve O’nu yücelterek Bakire’yi kutsal diye selamlarız.

Duyun bizi ey şehit edilmiş Erenler, iyi bir şekilde mücadele edip yaşam tacına erişenler, merhametini ruhlarımıza yağdırması için Rabbe yalvarın.

Övgüler Sana, ey Mesih Tanrımız, Sen ki havarilerinin en büyük övüncü ve şehitlerinin duyduğu sevincin hazinesisin, herkese Bir ve Bölünmez Üçlüğü ilan ettin.

Sonra papaz taçları çıkarır. Önce damadın başından tacı çıkarır ve şöyle der:

Büyük ol, ey damat, İbrahim gibi; kutsanmış ol İshak gibi; çoğal Yakup gibi. Tanrı’nın emirlerini doğrulukla yerine getirerek esenlik içinde yürü.

Gelinin tacını alıp şöyle der:

Ve sen, ey gelin, büyük ol Sara gibi; sevinç dolu ol Rebekka gibi; çoğal Raşel gibi; kocan ile mutlu olup Yasanın yollarını takip ederek; çünkü bu Tanrı’yı hoşnut eder.

Papaz: Rabbe dua edelim.

Koro: Rab merhamet eyle.

Papaz: Ey Tanrımız Rab, Galile’nin Kana köyünde bulunup oradaki evliliği kutsayan Sen, Senin isteğinle evlilik bağında birleşen bu hizmetkârlarının evliliğini de kutsa (+). Onların geliş ve gidişlerini kutlu kıl. Hayatlarını tüm iyi şeylerle donat. (Bu esnada papaz, taçları masanın üzerine koyar). Onların taçlarını krallığına bozulmamış ve kirlenmemiş bir şekilde kabul edip kuşaklar boyunca günahtan koru.

Koro: Âmin.
Papaz: Hepinize esenlik olsun.

Koro: Ve sizin ruhunuza.

Papaz: Başlarımızı Rabbin huzurunda eğelim.

Koro: Sana ya Rab.

Papaz: Baba, Oğul ve Kutsal Ruh; Tamamen Kutsal, Bir ve Bölünmez, Yaşam veren Üçlük; Tek Tanrısal Öz ve Krallık sizi kutsasın (+), size uzun bir ömür, hayırlı evlatlar, iman ve yaşamda olgunluk bağışlasın. Sizi yeryüzünün tüm iyilikleriyle donatsın ve vaat edilmiş kutsamalara layık kılsın; Kutsal Tanrı-doğuranın ve tüm erenlerin duaları aracılığıyla.

Koro: Âmin.

Papaz: Övgüler Sana, Tanrımız ve ümidimiz Mesih, övgüler Sana.

Okuyucu: Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a yücelik olsun; şimdi ve sürekli ve sonsuza kadar. Âmin. Rab merhamet eyle (3 kere). Kutsa ey kutsal baba.

Papaz: Galile’nin Kana köyündeki varlığıyla evliliği şerefli kılan gerçek Tanrımız Mesih; tamamen kutsal annesinin, kutsal ve şanlı ve övgüye layık elçilerinin, kutsal ve Tanrı tarafından taçlanmış ve elçilere denk Konstantin ve Helen’in, kutsal ve yüce şehit Prokopios’un ve de tüm kutsal erenlerin duaları aracılığıyla, iyi ve sevgi dolu Rabbimiz olarak bize merhamet etsin ve bizi kurtarsın.

Kutsal Babalarımızın duaları aracılığıyla Tanrımız Rab İsus Mesih bize acısın ve bizi kurtarsın.

Koro: Âmin.

Kaynak: http://biserica.org/Publicatii/ServiceBook/Services/Wedding/Crowning.html

 

Evlilik gizemi 2.