/ Azizler ve din adamlarımız hakkında tanıklıklar / Βüyük Şehit Aziz Georgios hakkında vaaz

Βüyük Şehit Aziz Georgios hakkında vaaz

23/4/2020

      Bugün Diriliş Bayramı’nı sevinçle kutlamaya devam ederken, muzaffer büyük şehit Aziz Yeorgios’u da anıyoruz. Zengin ve asil bir ailede doğup Kapadokya asıllıydı. Roma ordusunda üst düzey bir subaydı ve imparator Diokletian (284-305) tarafından emredilen hiristiyanlara karşı zulümlerden biri sırasında inancından dolayı tutuklanan bir Hıristiyan’dı. Korkunç işkencelerden sonra, başı kesildi ve daha sonra Filistindeki Lidde şehrinde gömüldü. Gösterdiği birçok mücizelerden dolayı ölümünden çok kısa bir süre sonra Kilise topluluğununca aziz olarak kabul edildi ve Kilise Babaları ve Episkoposları tarafından Aziz olarak ilan edildi. Aziz Yeorgios’un namı kısa sürede tüm dünyaya yayıldı ve hiristiyanlara karşı zulüm sona erdiğinde Konstantinopolis, (İstanbul) Suriye, Mısır ve başka yerlerde ona adanmış kiliseler inşa edildi.

  Yeorgios’un imanı, ona edilen işkenceler ve mucizeleri o kadar iyi biliniyor ki, onları burada tekrar etmemiz gerekmiyor.

 

Büyük Şehit Yeorgios’un Mesih’e olan inancından dolayı Kilisenin ilahilerindeki övgüyü duymak yeterlidir. Zengindi, güçlüydü ama zenginliğini ve gücünü  önemli saymadı. Ona uygulanan korkunç işkenceler karşısındaki cesaret ve sabrıyla, olaylara tanık olan putperestlerin çoğununu hristiyanlığa getirdi. Yaptığı birçok mücizelerden dolayı kendisi için yazılmış olan Troparionda[1] (İlâhî), Aziz Yeorgios’u ”Esirlerin kurtarıcısı, yoksulların savuncusu ve hastaların doktoru” olarak  överiz.

 

  Ama Aziz Yeorgios’ta, Hıristiyan olmayanlar tarafından bile sevilmesini ve hayran kalınmasını sağlayan başka bir özellik de görüyoruz. Nedir bu özellik? Hıristiyan olmayanlara gösterdiği sevgidir. Aziz Yeorgios bazı resimlerinde, bir ejderha tarafından yenilme tehlikesi altında kalan bir kadını kurtarmak için ejderhayı mızrakla öldürdüğü sırada, askeri üniformalı olarak bir at üzerinde gösterilmektedir. Bir geleneğe göre, Aziz Yeorgios kadına ebeveynlerinin inancını sordu. Ona putperest olduklarını söylemesine rağmen, Aziz onu ve tüm şehri o canavardan kurtardı.

 

Aziz Yeorgios’un birçok mucizesinde gözlemlediğimiz üzere, dinleri ne olursa olsun, onu anan herkese genel olarak lütufta bulunur. Bu, günümüzde bile, belirgindir. İnsanlar azize ithaf edilmiş kiliseleri ziyaret edip mucizevi ikonasına saygı göstermeye gidiyorlar ve çoğu Hıristiyan bile değil. Bir mum yakıyorlar, ikonayı öpüyorlar ve yardım etmesi için Aziz’e yalvarıyorlar. Birçoğu, bir duayı cevapladığı için ona teşekkür etmek için çok uzak mesafelerden geliyor. Hepsi bu değil. Eskiden Küçük Asya’da büyük bir Ortodoks nüfusu varken, çeşitli yerlerde bulunan Aziz Yeorgios Kiliselerinde düzenlenen şenliklere hem kutlama yapan Hıristiyanlar hem de Müslümanlar katılırdı. Bu, komşu topluluğun yaşlı sakinleri tarafından söylendiği gibi Alanya’da bulunan dağ tepesindeki Aziz Yeorgios Şapeli’nde de yapılırdı. Birçok yerdeki Müslümanların da Aziz Yeorgios’u anma günü olan 23 Nisan’da ‘Hıdırellez’ bayramını kutlamaları azize duydukları sevgilerini ve saygılarını gösteriyor, öyle değil mi?

Aziz Yeorgios’un herkese gösterdiği sevgi, İsa’nın dediği gibi Baba Tanrı’nın sevgisinden kaynaklanıyor. “O güneşini hem kötülerin hem de iyilerin üzerine doğdurur. Yağmurunu da hem doğruların hem de eğrilerin üzerine yağdırır ” (Matta 5:45). Hangi millete veya dine ait olursa olsun, tüm insanları “komşularımız ve kardeşlerimiz” olarak saymamız gerektiğini Rabbimiz İyi Samiriyeli meşhur benzetmesinde vurgulamıştır. Herkes için bu sevgi ruhu, ayırım gözetmeksizin, Kilisemizin tüm Kutsal Babalarına ve Azizlerine de ilham verdi.  

 

Bu gerçek, modern dünyanın her yerindeki insanların hızlı hareket etmesi nedeniyle bugün için önemli bir konudur. Topluluklarımızda sıklıkla diğer ırklardan ve / veya dini inançlardan komşularımız olduğunu görüyoruz. Bir hıristiyan, onları İncil’in ruhuyla sevgi ile kuşatmalıdır. Bu insanlar düşman olarak hor görülmemelidir. Mümkünse bu insanlara yardım edilmeli ve gerektiğinde hizmet edilmelidir. Aziz Nektarios’un dediği gibi, “dini farklılıklar birbirimize olan sevgiyi ortadan kaldıramaz ”.

 

Dünya liderlerinin göçmenler ve mültecilerle ilgili problemlere nasıl baktıklarına aldırış etmeksizin her Ortodoks Hiristiyan evlerini terketmek zorunda kalan insanları hiristiyan sevgisiyle karşılamalı. Rabbin İkinci Gelişinde söyleyeceği sözlerini hatırlayalım: ”…Ben bir yabancıydım ve Beni içeri aldın … ” (Matta 25:35).

 

Kardeşlerim, Aziz Yeorgios’un herkese gösterdiği sevgiyi örnek alarak hayatımızdaki bütün zorluklar için onun şefaatlerini inançla isteyelim.

https://www.youtube.com/watch?v=Xk4956UBgbs

Filistin’deki azizin mezarı

 

https://www.youtube.com/watch?v=PhFdqxzBaNg

Azizin mezarı zaman zaman mür saçıyor

 

 

[1] Azizin özelliklerini öven kısa ezgi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βüyük Şehit Aziz Georgios hakkında vaaz