/ Pazarın Sesi / Matta’nın 8. Pazarı

Matta’nın 8. Pazarı

26 Temmuz Matta’nın 8. Pazarı

 

Galatyalılar
3. Bölüm
23Bu iman gelmeden önce, biz Yasa altında hapsedilmiştik, gelecek iman açıklanıncaya dek Yasa’nın tutuklusuyduk. 24Yani, Yasa imanla aklanalım diye Mesih’in gelişine dek eğiticimiz oldu. 25Ama iman gelmiş olduğundan, artık Yasa’nın eğiticiliği altında değiliz. 26Çünkü Mesih İsa’ya iman ettiğiniz için hepiniz Tanrı’nın oğullarısınız. 27Vaftizde Mesih’le birleşenlerinizin hepsi Mesih’i giyindi. 28Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı vardır. Hepiniz Mesih İsa’da birsiniz. 29Ve eğer Mesih’e aitseniz, o zaman İbrahim’in soyundansınız, vaade göre de mirasçılarsınız.
4. Bölüm
Şunu demek istiyorum: mirasçı her şeyin sahibiyse de, çocuk olduğu sürece köleden farksızdır. 2Babasının belirlediği zamana dek vasilerin, vekillerin gözetimi altındadır. 3Bunun gibi, biz de ruhsal yönden çocukken dünyanın temel ilkelerine bağlı olarak yaşayan kölelerdik. 4Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlunu gönderdi. 5Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım.
Matta
12. Bölüm
14Dışarı çıkan Ferisiler ise İsa’yı yok etmek için anlaştılar. 15İsa bunu bildiği için oradan ayrıldı. Birçok kişi O’nun ardından gitti, O da hepsini iyileştirdi. 16Kendisini başkalarınatanıtmamaları için onları uyardı. 17-18Bu, Yeşaya peygamber aracılığıyla bildirilen şu sözün yerine gelmesi için oldu: «İşte, benim seçtiğim kulum, canımın hoşnut olduğu sevgili kulum. Ruhumu O’nun üzerine koyacağım, O da adaleti uluslara ilan edecek. 19Çekişip bağırmayacak, yollarda kimse O’nun sesini duymayacak. 20Ezilmiş kamışı kırmayacak, tüten fitili söndürmeyecek, ve sonunda adaleti zafere ulaştıracak. 21Uluslar da O’nun adına ümit bağlayacak.»  22Daha sonra İsa’ya, cine tutsak, kör ve dilsiz biri getirildi. İsa adamı iyileştirdi. Öyle ki, adamın dili çözüldü, gözleri görmeye başladı.

 

 

 

 

 

Matta’nın 8. Pazarı