/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 10 Kasιm Yetmişler grubundan kutsal elçiler Olimpas, Rodyon, Erastes, Sosipater ve Kuartus ve kutsal şehit Orestes

10 Kasιm Yetmişler grubundan kutsal elçiler Olimpas, Rodyon, Erastes, Sosipater ve Kuartus ve kutsal şehit Orestes

10 Kasιm Yetmişler grubundan kutsal elçiler Olimpas, Rodyon, Erastes, Sosipater ve Kuartus ve kutsal şehit Orestes

 Bunlardan Olimpas ve Rodyon veya Herodiyon [Romalılar 16:11] Elçilerin Önderi olan Petrus’u izleyip Roma’ya gittiler ve orada Nero tarafından başları kesildi. Diğerleri yaşamlarını huzur içinde tamamladılar ve Sosipater İkonyum’un, Kuartus Beyrut’un, Erastes Paneyas veya Paniyas’ın [Filipi Sezariyesi olarak yeniden adlandırıldı] piskoposu atandı. Erastes önceleri Korint’teki Kilisenin kesedarı atanmıştı [Romalılar 16:22]. Şehit ise Diokletyan döneminde Kapadokya’daki Tiyana’dandı. Ayak bileklerinde çivilerle delik açıldı, vahşi bir ata bağlandı ve onun tarafından sürüklenerek 289 yılında son nefesini verdi.

Apolytikia: Elçiler. Ton 3.

Ey kutsal Elçiler, ruhlarımıza günahların affını bağışlaması için merhametli Tanrı’ya dualarla aracılık edin.

Şehitler. Ton 4.

Senin Şehitlerin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadeleleri sayesinde çürümezlik tacını kazandılar; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok ettiler ve iblislerin cılız küstahlığını paramparça ettiler: onların dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Kontakion. Ton 4.

Elçilerin bayramı bugün ilan edildi; onların hatırasını kutlayanlara hataların affını bağışlıyor

10 Kasιm Yetmişler grubundan kutsal elçiler Olimpas, Rodyon, Erastes, Sosipater ve Kuartus ve kutsal şehit Orestes