/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 12 Nisan Suriye’deki Laodikya’nın Başpapazı, Ruhani Şehit Artemon

12 Nisan Suriye’deki Laodikya’nın Başpapazı, Ruhani Şehit Artemon

12 Nisan Suriye’deki Laodikya’nın Başpapazı, Ruhani Şehit Artemon

 

Diokletian’ın işkenceleri zamanında, oldukça yaşlı bir adamdı. Ruhbanlığından önce on altı yıl okuyucu olarak hizmet etmiş, sonrasında yirmi sekiz yıl diyakonluk yapmış ve sonunda papaz olarak otuz yıl geçirmişti. Pagan yargıç onu içinde büyük yılanların tanrı olarak tapıldığı Aeskulapyus’un Tapınağı’na koydu. Yargıç Aziz Artemon’un yılanlar tarafından saldırıya uğramasını beklerken Aziz Haç işaretiyle yılanları sabitledi ve sonra onları pagan rahiplerinin önüne, tapınağın dışarısına çıkarttı. Yılanlara üfledi ve anında orada öldüler. Bunu gören başrahip, Vitalis, Aziz’in ayaklarına kapanarak: “Hıristiyanların Tanrısı büyüktür!” dedi. Aziz Artemon onu ve beraberindeki birkaç arkadaşını vaftiz etti.
Tövbe etmez yargıç bu sefer de Aziz Artemon’u kızgın zifte atılmaya mahkûm etti fakat sonra yargıcın kendisi atı tarafından zifte atıldı ve öldü. Bu olaydan sonra Aziz Artemon bir süreliğine özgür kaldı ve zamanını insanlara inancı öğretmekle geçirdi. Fakat tekrar tutuklandı ve 303 yılında başı kesildi. Aziz Nikolia Verimiroviç onun için: “Her zaman iki evcil geyik ona eşlik ederdi” der. (303)

 

12 Nisan Suriye’deki Laodikya’nın Başpapazı, Ruhani Şehit Artemon