/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 14 Temmuz Kutsal Dağlı Aziz Nikodimos, Manevî Yazar

14 Temmuz Kutsal Dağlı Aziz Nikodimos, Manevî Yazar

14 Temmuz Kutsal Dağlı Aziz Nikodimos, Manevî Yazar

En çok Ortodoks yazmaları koleksiyonlarıyla bilinir ve bunlardan en mühimi de, kilisenin Aziz Pederleri tarafından çilecilik, dua ve özellikle de İsa Duası hakkında öğretileri içeren beş ciltlik bir özet olan Filokalya’dır. Bir Roma Katolik olan Lorenzo Scupoli’nin Görünmeyen Savaş eserinin Ortodoks baskısını yaptı (Bu ayrıca Aziz Keşiş Theofan tarafından tahsis edildi). Ayrıca Ortodoks Kilise kanunlarının bulunduğu Pedalion (Dümen) adlı kitabı da kendi yorumuyla yayına hazırladı. (1809)

“•İsa Duası’ndan ya da Kalp’ten Dua Geleneği’nden haberdar mısın? Peki, Aziz Nikodimos’a teşekkür et!
•Sık sık komünyon alma konusunda cesaretlendirildin mi? Aziz Nikodimos’a teşekkür et!
•Günah itirafı hakkında duyup iyi bir itirafçıya gittin mi? Aziz Nikodimos’a teşekkür et!
•Azizlerin hayatlarını okudun mu? Aziz Nikodimos’a teşekkür et!
•Çöl Pederleri hakkında öğrendin mi? Aziz Nikodimos’a teşekkür et!”

Ingilizce’den türkçeye Ceviren Vasili Gelbal
Kaynak: cyberdesert.wordpress.com

 
 
 
 
 
 
14 Temmuz Kutsal Dağlı Aziz Nikodimos, Manevî Yazar