/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 16 Ekim. Çarmıhtaki Yüzbaşı kutsal şehit Longinus

16 Ekim. Çarmıhtaki Yüzbaşı kutsal şehit Longinus

16 Ekim. Çarmıhtaki Yüzbaşı kutsal şehit Longinus  

Kurtarıcı Mesih’in acıları ve ölümü sırasında Pilatus’un emrinde olan ve Çarmıh yanında durup nöbet tutan kişiydi. Depremi ve tüm yaşananları görünce korkuyla haykırdı: ‘Bu adam gerçekten Tanrı’nın Oğluydu’ (Matta 27:54). Dirilişten sonra askerî kariyerini terk edip memleketi Kapadokya’ya gitti ver orada Mesih’i vaaz etti. Pilatus’un etkisiyle Tiberyus Sezar’a götürüldü ve kafası kesildi.

Apolytikion. Ton 4.

Senin Şehidin, ey Rab, Tanrımız olan Senden mücadelesi sayesinde çürümezlik tacını kazandı; çünkü Senin kudretinle zorbaları yok etti ve iblislerin cılız küstahlığını paramparça etti: onun dualarıyla, ey Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Kontakion. Ton 4.

Kilise bugün mutlu bir şekilde saygıdeğer mücadeleci Longinus’un anılmasında sevinç duyuyor ve şöyle diyor: Sen Mesih, benim kudretim ve kalemsin!

 

16 Ekim. Çarmıhtaki Yüzbaşı kutsal şehit Longinus