/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 17 Şubat Kutsal Yüce Şehit Theodor

17 Şubat Kutsal Yüce Şehit Theodor

17 Şubat Kutsal Yüce Şehit Theodor

Aziz Teodoros Tiron Kapadokya’nın Humalia köyündendi. Onun zamanında Roma Kralı Hristiyanlar’ın baş düşmanı Dioklitianos idi ( 284 – 305 İ.s. ). O zamanlar birçok Hristiyan tutuklanarak işkencelere tabi tutuldular ve bundaki tek amaç Hristiyanlar’ı putperest yapmaktı. Ancak bunu başaramadılar. Teodoros Tanrı’ya bağlı bir insandı. Tiron ordusunda askerlik yapmakta idi. Cesur ve inançlı bir delikanlı idi. Ve bu yüzden askerliği bırakıp Efhaita şehrine gitti. O şehirde Aziz Teodoros stratilatis yaşamakta idi. Kısa bir zaman sonra aziz şehit oldu. ( 323 İ.s. ). O şehrin yakınlarında bir ormanda büyük boyutlarda bir yılan yaşıyordu. O yılan insanlara saldırıyor ve çoğu kişi de bu yüzden ölüyordu. Onun yüzünden şehirde insanlar arasında korku dolaşmakta idi. Teodoros bunu öğrendiği zaman Tanrı’ya dua ederek şöyle dedi…

 • Tanrı’m eğer bu yılanı öldürmemi istiyorsan o zaman mantıklı yılan olan şeytanı da yenmemi isteyeceksin. İşte o zaman senin yolunda ölmeye hazır olacağım.

O zaman aziz silahlarını alarak ormana yılanı öldürmeye gitti. Ormana doğru giderken yolda karşısına inaçlı bir Hristiyan kadın çıktı ve ona dikkatli olmasını tembih etti ve aziz kadına cesaretle İsa Mesih’in ona yardım edeceğini söyledi. Ormana yetiştiği zaman ağaçların arasında bulunan yılanı buldu ve cesaretle üzerine saldırdı. Çok kısa bir süre içinde aziz yılanı iki parça haline getirmeyi başardı ve insanları o büyük korkularından kurtardı. Bu olaydan sonra Tanrı yolunda yürümesinin Tanrı isteği olduğunu anladı. Ve böylece Tanrı’nın ismini kutsayarak birliğine geri döndü. Bir gün birlik komutanı askerlerinden putlara kurban kesmelerini istedi ve o zaman Teodoros bunu reddetti. Bunun üzerine komutan azize bakarak ona sordu…

 • Teodoros sen Hristiyan mısın?
 • Cesaretle Hristiyan olduğunu ve yalnızca Tanrı’ya kurban keseceğini söyledi.

Komutan onun cesaretine hayran kalarak ona şunları söyledi

 • Sen cesur ve işine layık bir insansın o yüzden sana Tanrılarımıza inanman için biraz zaman tanıyorum.

Ancak aziz korkacağı yerde diğer Hristiyanlar’a giderek kesinlikle korkmamalarını ve İsa Mesih’i terk etmemelerini tembih etti. Diğer ğün putlara inanmayan bütün Hristiyan askerleri tutukladılar. Ancak tutuklananların arasında Teodoros yoktu. Onu tutuklamadılar. Aziz akşamüstü putperestlerin tapınağına giderek Tanrıça Rean’ın tahtadan olan heykelini ateşe verdi. Bu olay üzerine tapınak nöbetçisi onun tutuklayarak hemen bölge savcısına götürdü. Bölge savcısının adı Poplios idi. Savcı hemen birlik komutanını yanına çağırarak sordu…

 • Bu adamı heykeli yıkması için sen mi serbest bıraktın?
 • Hayır efendim sadece biraz daha mantıklı düşünmesi için ona biraz zaman tanıdım. Ancak sen savcısın ona ne ceza istersen verebilirsin.

Bunun üzerine savcı azize bunu neden yaptığını sordu. Ve o da cevap verdi.

 • Efendim gerçeği söylemek gerekirse denemek amacı ile yaktım heykeli, ancak anladım ki bunun kendini korumak için bile gücü yok. Sadece bir tahtadır.

Bu sözler üzerine çok sinirlenen savcı hemen onu hapse kapatmalarını ve kapıyı krallık mühürüyle mühürlemelerini emretti. Askerler hemen azizi alarak hapse götürdüler. Ancak o gece İsa Mesih azizin karşısına çıkarak ona şöyle dedi…

 • Benim cesur askerim… Sana selam olsun. Cesaretli ol ve ben her zaman senin yanında olacağım.

Bunun üzerine aziz Tanrı’ya şükretti. Bunu duyan nöbetçiler hemen oraya gelerek gerçekten de ışıkla kaplanmış olan Hristiyanlar’ın Tanrı’ya ilahiler okuduklarını gördüler. Hemen efendilerine korkuyla gidip ona şunları söylediler:

 • Hapishane kapılarının kapalı olmasına rağmen Teodoros’un yanında diğer Hristiyanlar Tanrı’ya ilahiler okumaktalar.

O zaman Poplios korkuya kapılarak hapishanelerin olduğu yere gitti ve orda gerçekten çok ilginç bir olay yaşandı. Poplios Teodorosun bulunduğu odada kendisinden başka kimseyi görmedi ancak birçok sesin Tanrı’ya ilahiler okuduğunu duydu. Bunun üzerine Poplios bu olayın ne olduğunu anlayamadığından kendi sahte tanrılarına küfür ederek oradan ayrıldı. Ancak mucize besbelli ortadaydı. Sabah olduğu zaman Poplios azizi karşısına davet etti ve ona şunları söyledi:

 • Bizim büyük tanrılarımıza inanmaman çok büyük bir ayıp ve bu yüzden cezalandırılmayı hak ettin. Ancak eğer bizim tanrılarımıza inanmayı kabul edersen seni onlara başrahip yapacağım. Sana söz veriyorum.
 • Hiç boşuna uğraşmayın efendimç hiç bir zaman İsa Mesih’i, gerçek Tanrı’yı terk etmeyeceğim.

Diye cesaretle cevap verdi Teodoros. Bunun üzerine taş kalpli efendi azizin ayaklarından asılmasını ve demir tırnaklarla sırtına işkence yapılmasını emretti. Aziz korkacağı yerde bütün bu işkenceye katlandı. Ancak onun İsa’ya olan olağanüstü sevgisini anladığı zaman onu kandıramayacağını da anladı. Ve böylece azizin heykeli yaktığı gibi onunda canlı olarak yakılmasını emretti. Aziz son kez dua ederek mutluluk içinde ateşlerin arasına kendi girdi. Ancak o anda büyük bir mucize daha gerçekleşti. Aziz ateşlerin arasına girdiği anda ateşler onun etrafını çevirdi ancak ona hiç bir zarar vermediler. Böylece aziz kendi eceli ile o sırada hayata gözlerini yumdu. Aradan kısa bir zaman geçtikten sonra ormanda azizin karşısına çıkan kadın Efsevia gelerek azizin cansız vücudunu oradan alarak onu Efxaita şehrinde defnetti. Azizin vücudu o zamandan sonra bir çok mucize gerçekleştirdi. Azizin yortusu kilisemiz tarafından her sene 17 Şubatta kutlanmaktadır.

Apolytikion. Ton 2.

Büyüktür imanın gerçekleştirdikleri! Kutsal Şehit Theodor, alev havuzunda sanki sakin suların kıyısındaymış gibi sevinç duydu; çünkü ateş tarafından tamamen yutulmuş olarak Üçlü Birlik’e tatlı bir ekmek gibi sunuldu. Onun dualarıyla, Mesih Tanrı, ruhlarımızı kurtar.

Kontakion. Ton 8.

Mesih’e olan imanını kalbine zırh yaparak, düşman güçlerini ezdin ve yenilmez olarak sonsuza kadar göksel bir taçla taçlandın, sınanmış Galip.

 

17 Şubat Kutsal Yüce Şehit Theodor