/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 18 Mart Yeruşalim Piskoposu Aziz Kiril

18 Mart Yeruşalim Piskoposu Aziz Kiril

18 Mart  Yeruşalim Piskoposu Aziz Kiril

 

 315 yılında Yeruşalim’de doğdu, 346 yılında papaz atandı ve 350’de Yeruşalim Başpiskoposu olarak Maksimus’un halefi oldu. İnancı yılmaz bir şekilde savunduğu için Aryus yanlısı İmparatorlar Konstantiyus ve Valens tarafından üç kez sürgüne gönderildi. İmparator Theodosiyus tarafından görevine iade edilmesine rağmen piskoposluk tahtına dönmeyip 386 yılında uyumadan önce sekiz yıl huzurlu bir yaşam sürdü.

 Tüm insanlarca yoksulların yorulmaz savunucusu ve büyük bir çilekeş olarak tanınmaktaydı. Davranışlarında kibar ve alçakgönüllüydü; oruç tuttuğu için zayıf ve solgundu. Yaşamı boyunca o zamanlar çok güçlenip İmparatorların bile bağlılık bildirdiği Aryus sapkınlığına karşı mücadele verdi. Ayrıca çeşitli yöntemlerle Hıristiyan İnancını zayıflatıp yok etmeye çalışan Dinden Çıkmış Jülyen’in yönetimi sırasında da yaşadı.

 Birçok yazılı eseri arasında en iyi bilinenleri Dinsel Öğretilerdir ki bunlar Hıristiyan öğretisinin en eski sistematik özeti sayılmaktadır. (386)

 

18 Mart  Yeruşalim Piskoposu Aziz Kiril