/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 1 Ağustos Pampilya’nın Kutsal Şehidi Cindeus Anısına

1 Ağustos Pampilya’nın Kutsal Şehidi Cindeus Anısına

1 Ağustos Pampilya’nın Kutsal Şehidi Cindeus Anısına

 

Aziz Cindeus, Roma imparatoru Diocletian döneminde Pamfilya’nın Side iline yakın Tyalmenia köyünde papazdır. Vali Tonicus Strauss tarafından yakalatılan Aziz Cindeus, aşırı işkenceye maruz kalır fakat yinede Mesih’e olan imanını haykırmaktan geri durmaz. Bunun üzerine işkencenin dozu dahada artırılır. Ayağına çivilenmiş demir ayakkabılarla, askerler eşliğinde koşmaya zorlanır. Kutsal kapı denilen yere vardıklarında, ağır odun yükü taşıyan bir adamla karşılaşırlar. Putperestler (paganlar) Azizi yakmak için zorla adamın elindeki odunları almak isterler fakat Aziz Cindeus askerlerin önünde durarak, odunlar karşılığında 30 metal para ödemeleri gerektiğini söyler ve bunun için ısrar eder. Hatta orada odunları taşımak isteyenlere dahi karşı durarak tüm odunu kendisi yüklenir ve infaz edileceği yere kadar taşır. Odun yığını ateşe verildiğinde, Mesih’in korkusuz yiğit atleti, yanan ateşin içine girer. Bedeni alevlerden etkilenmeksizin durur ve putperestlere alevlerin ortasından kurtuluş müjdesini vaaz etmeye başlar.
Bir anda gökyüzü bulutlarla kaplanır ve yangını söndürecek derecede şiddetli bir fırtına ve yağmur başlar. Fakat Aziz, diz çökerek Tanrı’ya dua etmeye başlar. Bir anda hava durulur ve Aziz Cindeus alevler içerisinde ruhunu Tanrı’ya teslim eder.
Bu mucize karşısında, putperest bir rahip, İsa Mesih’e imana eder ve karısınada kendisi ile birlikte yürümesini söyler. Kadın, Aziz’den kalanları toplaması ve cenaze töreninin yapılması için hizmetçisini gönderir ve sonra kocası ile birlikte vaftiz olur.
Aziz’in memleketi Likaonia – Ourmanada’dan gelen Orectus adında bir diyakoz, Aziz’in naaşını alır ve Peygamber Habakkuk’un naaşı gibi havada götürür. Azizlere özgü bir onur ile Ourmanada toprağa verilir.

Not: O’nu, 1 Ağustos tarihinde Perge’nin diğer şehitleriyle birlikte anılan ve bir köy papazı olduğu söylenen diğer Aziz Cindeus ile karıştırmamak gerekir.

 

 

 

 

 

 

1 Ağustos Pampilya’nın Kutsal Şehidi Cindeus Anısına