/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 20 Temmuz Nazi Toplama Kapmlarında Öldürülmüş Şehitler

20 Temmuz Nazi Toplama Kapmlarında Öldürülmüş Şehitler

 20 Temmuz Nazi Toplama Kapmlarında Öldürülmüş Şehitler

20 Temmuz Nazi Toplama Kapmlarında Öldürülmüş Şehitler Maria (Skobtsova), Dimitri (Klepinin) ve Onların Beraberindekiler (1944-1945)


Rahibe Maria 1891 yılında Latvia’da doğdu. Tıpkı birçok erken dönem Rus devrimcisi gibi o da gençliğinde ateistti ve politik olarak radikaldi. Fakat zamanla İman’ın gerçeklerini kabullendi. Devrimden sonra Paris’teki göçmen Rus topluluğunun bir parçası oldu. Orada Metropolit Evgeni tarafından bir rahibe olarak tıraş edildi ve kendini fakirlere hizmet hayatına adadı. İnananlardan küçük bir toplulukla ‘misafirperverlik evleri’ kurdu, fakirler, alkolikler, evsizler için. Akıl hastanelerindeki Rus göçmenleri ziyaret etti. 1939 yılında Metropolit Evgeni, genç papaz Dimitri’yi, Rahibe Maria’nın cemaatine hizmet etmesi için gönderdi. O da cemaatin fakirler arasındaki ta ki ölüme kadar ortak olmak istediğini gösterdi. 1940 yılında Naziler Paris’i ele geçirdiğinde, Rahibe Maria, Peder Dimitri ve cemaatten diğerleri, kendilerine güvenerek gelenlerle ilgilenmek üzere şehirde kalmayı tercih ettiler. Fransa’da Nazilerin Yahudilere olan işkencesi şiddetlenince, Ortodoks cemaatin işleri de doğal olarak bu yardıma en muhtaçların bakımıyla ve bunlarla ilgilenilmesiyle arttı. Peder Dimitri’den Yahudilerin hayatlarının korunması için sahte vaftiz belgeleri sağlaması istendi ve o da her zaman buna razı oldu. Sonunda, bu iş Rahibe Maria, Peder Dimitri ve arkadaşlarının tutuklanmasına neden oldu. Gestapo’nun Peder Dimitri’ye yaptığı sorgudan geriye kalan bir kısım:
Hoffmann: Eğer seni serbest bırakırsak bir daha Yahudilere yardım etmeyeceğine söz verir misin?
Dimitri Klepinin: Böyle bir şey söyleyemem. Ben bir Hıristiyan’ım ve olduğum gibi davranmak zorundayım. (Hoffmann Klepinin’in yüzüne vurdu)
Hoffmann: Yahudi dostu! O domuzlara yardım etmeyi nasıl bir Hıristiyan görevi olarak bahsetme cüretinde bulunursun! (Klepinin, dengesini sağladı, cüppesinden Haç’ını çıkarttı)
Klepinin: Bu Yahudi’yi tanıyor musun? (Bunun için Peder Dimitri yere serildi)
Daha sonra Hoffmann, Sofia Pilenko’ya “Senin papazın kendini içeri attırdı” dedi. “O eğer özgür bırakılırsa önceki gibi davranmakta ısrar ediyor”.  Rahibe Maria, Peder Dimitri ve onların arkadaşlarından bazıları büyük acılardan sonra öldükleri Nazi toplama kamplarına gönderildiler (Rahibe Maria Ravensbruck’a, Peder Dimitri Buchenwald’a). İnanılıyor ki Rahibe Maria’nın son hareketi, ölüme gönderilen bir Yahudi’nin yerini almak, onun yerine gönüllü olarak ölüme gitmek oldu. Rahibe Maria ve arkadaşları Konstantinopolis Patrikhanesi tarafından 2004 yılında onurlandırılmışlardır.

Çeviren Vasilis Gelbal

20 Temmuz Nazi Toplama Kapmlarında Öldürülmüş Şehitler