/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 23 Temmuz Ravenna Piskoposu Ruhban-Şehit Apollinarius

23 Temmuz Ravenna Piskoposu Ruhban-Şehit Apollinarius

23 Temmuz Ravenna Piskoposu Ruhban-Şehit Apollinarius

 

Aziz Petrus’un öğrencisi olan Aziz Apollinarius Antakya’da doğdu. Aziz Petrus onu Roma’ya aldırıp Ravenna Piskoposu yaptırdı (Roma Piskoposu olmadan önce Antakya Piskoposu idi, bu yüzden Antakya “Petrus’un Piskoposluğu” olarak daha çok anılmaktadır). Aziz Petrus, Ravenna’da bir komutanın karısını ölümcül bir hastalıktan kurtararak tüm ailenin Mesih inancını benimseyip vaftiz olmasını sağladı. Komutanın evinde bir ev kilisesi kurarak orada on iki yıl boyunca hizmet verdi. Nihayetinde inancından ötürü İlirya’ya sürülüp Balkanlar’da Tuna’ya uzanan kutsal vazife yolculuğuna çıktı. On iki yıl süren vazifesinin arından bazı paganların düşmanlığından ötürü yeniden İtalya’ya döndü. Ravenna halkı tarafından içten bir sevgiyle karşılanmasından kıskançlık duyan bazı pagan büyükleri onu İmparator Vespasian’a ihbar ettiler. Apollinarius’un öldürülmesini istediklerinde ise İmparator bilgece “Tanrı adına intikam almak bize yakışmaz,” diyerek onu sadece şehirden sürmelerine izin verdi. Fakat onlar bu emre karşı gelerek Apollinarius’a saldırıp onu öldürdüler. Azizin kutsal emanetleri Ravenna’da kendisine adanmış bir kilisede muhafaza edilmektedir (75).

 

 

Kaynak: http://www.abbamoses.com/months/july.html

 

 

 

 

23 Temmuz Ravenna Piskoposu Ruhban-Şehit Apollinarius