/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 25 Ekim Yafalı Azize Tabita

25 Ekim Yafalı Azize Tabita

25 Ekim Yafalı Azize Tabita

 

Azize Tabita, Elçilerin İşleri’nde anlatıldığı üzere, Kutsal Elçi Petrus tarafından hayata döndürülen ve sonradan huzur içinde ölen Yafalı bir kadındır (İsrail’deki eski bir liman şehri olan Yafa, günümüzde Tel Aviv’in bir parçasıdır):

“Yafa’da İsa öğrencisi olan Tabita adında bir kadın vardı. Tabita, `ceylan’ anlamına gelir. Bu kadın her zaman iyilik yapıp yoksullara yardım ederdi. O günlerde hastalanıp öldü. Ölüsünü yıkayıp üst kattaki odaya koydular. Lidda Yafa’ya yakın olduğundan, Petrus’un Lidda’da bulunduğunu duyan öğrenciler ona iki kişi yollayıp, ‘Vakit kaybetmeden yanımıza gel,’ diye yalvardılar. Petrus kalkıp onlarla birlikte gitti. Eve varınca onu üst kattaki odaya çıkardılar. Bütün dul kadınlar ağlayarak Petrus’un çevresinde toplandılar. Ona, Ceylan’ın kendileriyle birlikteyken dikmiş olduğu entarilerle üstlükleri gösterdiler. Petrus, herkesi dışarı çıkarttı, diz çöküp dua etti. Sonra ölüye doğru dönerek, ‘Tabita, kalk,’ dedi. Kadın gözlerini açtı, Petrus’u görünce doğrulup oturdu. Petrus elini uzatarak onu ayağa kaldırdı. Sonra kutsallarla dul kadınları çağırdı, Ceylan’ı diri olarak onlara teslim etti. Bu olayın haberi bütün Yafa’ya yayıldı ve birçokları Rab’be inandı.” (Elç. 9:36:42)

http://www.abbamoses.com/months/october.html

 

25 Ekim Yafalı Azize Tabita