/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 30 Eylül Ermenistan’ın Aydınlatıcısı ve Piskoposu, Aziz Grigorios

30 Eylül Ermenistan’ın Aydınlatıcısı ve Piskoposu, Aziz Grigorios

      30 Eylül Ermenistan’ın Aydınlatıcısı ve Piskoposu, Aziz Grigorios

                            
O, İran ve Ermenistan’daki imparatorluk evleriyle ilgilenen asil bir adamdı. Bu iki bölge arasında savaş çıkınca, Kapadokya’daki Kayseri’ye çekildi ve burada İncil’i duyup Mesih’e iman etti. Aynı zamanda burada evlendi ve iki oğlu oldu. Karısının ölümünden sonra memleketine geri döndü ve Ermenistan Kralı Drtad’ın mahkemesinde hizmet etmeye başladı. Kral Grigorios’un Hıristiyan olduğunu anlayınca, Aziz’i birçok işkenceye soktu, sonunda da zehirli sürüngenlerle dolu bir çukura attı. Ancak Grigorios burada mucizevî bir şekilde on dört yıl boyunca hayatta kaldı, bir dul gizlice gelip onun ihtiyaçlarını karşılıyordu. Kral Drtad ise iyice çıldırmıştı ve topraklarındaki Hıristiyanlara vahşice zulmediyordu. Bir rüyada kralın kız kardeşine bildirildi ki kardeşi ancak Grigorios’un çukurdan çıkartılması ile akıl sağlığına kavuşabilir. Bu yapıldı ve Grigorios işkencecisine şifa verip onu vaftiz etti. Kralın isteğiyle de Ermenistan’ın piskoposu yapıldı. Piskopos olarak binlerce insanı Mesih’te imana getirdi ve Ermenistan’ın Aydınlatıcısı sayıldı. İleri yaşta çileci hayata çekildi ve barış içinde bu dünyadan göçtü. (325/335)

Ingilizceden Türkçeye çeviren Vasilis Gelbal

Kaynak : http://www.abbamoses.com/months/september.html

30 Eylül Ermenistan’ın Aydınlatıcısı ve Piskoposu, Aziz Grigorios