/ Azizlerimizin hayat hikayeleri / 4 Mayıs Kutsal Pederimiz İsihast Nikeforos

4 Mayıs Kutsal Pederimiz İsihast Nikeforos

4 Mayıs Kutsal Pederimiz İsihast Nikeforos

 

Kendisi aslında bir Katolikti, ama sonradan Ortodoks olmuş ve bir keşiş olarak Kutsal Dağ’da manastır hayatına çekilmişti. Aziz Gregory Palamas’ın ruhani pederiydi. Hayatı durağan geçti ve 14. yy’da hayata veda edip huzura kavuştu. İsihast yönteminin çok kısa fakat açık bir tanımlamasını bıraktı:

“Aklını boylu boyunca kalbine taşımaya zorla ve orada tut.  Aklın kalbinde iyice yer ettiğinde bir an bile boş durmadan aralıksız şöyle dua etmeli: ‘Tanrı’nın Oğlu İsa Mesih Efendi’miz, ben günahkâr kuluna merhamet eyle!‘ Ve bu yolda sessizlik tuzağına düşmemeli. Derken bu sayede duanın meyveleri olan sevgi, sevinç, huzur ve diğer tüm güzellikler içinizde yer edecek ve böylece her dileğiniz Tanrı tarafından yerine getirilecek.”

*Not: İsihazm (Yunanca ἡσυχασμός, “sükûnet, sessizlik, dinginlik” anlamına gelen ἡσυχία’dan (isihia) türetilmiştir. Doğu Ortodoks Hıristiyanlığının “sükûneti koruma” uygulamasıdır. Terimin ilk olarak 4. yüzyıl Kilise Babası İoannes Hrisostomos tarafından kullanıldığı öne sürülmektedir. Terim daha ziyade Mısır’daki keşişler tarafından İsa Duası’nın sürekli tekrarlanmasıyla ilişkili olarak kullanılmıştır ve aynı uygulama Ortodoks toplumlarındaki mistik uygulamaların temelini oluşturmuştur. (14. yy)

 

4 Mayıs Kutsal Pederimiz İsihast Nikeforos