/ Kutsal Mekanlar / Panagia Pantovasilissa

Panagia Pantovasilissa

Panagia Pantovasilissa

 

Mudanya Zeytinbağı’nda bulunan bu kilise ile ilgili bilgileri XVII.yüzyıla ait bir el yazması vermektedir. Dr.J.Covel’in yazmış olduğu notlara göre bu kilise Panagia Pantobasilissa’ya ithaf edilmiştir. T.Evangelides XIX.yüzyılda bu yapıyı incelemiş, çan kulesinin 1855 depreminde yıkıldığını, 1883’te onarılan kubbenin orijinal görünümünü yitirdiğini belirtmiştir. Kilisenin son onarımında bu çan kulesi yenilenmiş, batısına da bir kadınlar bölümü eklenmiştir.

Kilise doğu-batı doğrultusunda kapalı Yunan haçı planındadır. Dört sütunlu, kare planlı merkezi mekanı pandantifli bir kubbe örtmektedir. Bunun dışında kalan bölümler ve haçın kolları, bema kubbemsi tonozlarla örtülüdür. Doğu haç kolunun uzantısında yer alan bemada içten yuvarlak dıştan üç cepheli apsid ile pastoforium hücreleri bulunmaktadır. Apsidin cephesi yarım yuvarlak nişler ve tuğla bezemelerle hareketli bir görünüm kazandırılmıştır. Buradaki nişler dikine yerleştirilmiş iki tuğla ve kare taşlarla geometrik motifler ile stilize bitki motifleriyle bezenmiştir.

Kilisenin duvarları dıştan bir sıra tuğla, iki sıra kaba yontma taş ile örülmüştür. Bazı yerlerde de dikine tuğlalarla çerçevelenmiş bir yapı tekniği uygulanmıştır. Kilisenin sütun ve başlıklarından bazıları İon üslubunda ve akantus yapraklı devşirme parçalardır. Duvarlardaki Meryem’in yaşamı ile ilgili sahneler ve Baş Melek Mikhael’in freskosu bulunmaktadır.

 

http://4.bp.blogspot.com/_CijH6WgTt1I/TIZg_cxSicI/AAAAAAAACo4/YV_3e6db6eE/s1600/Pantovassilissa+sth+Triglia+Mikras+Asias.jpg

 

Panagia Pantovasilissa